59% от българите биха гласували за оставането на България в Европейския съюз при евентуален референдум, а една пета за напускане. При идентичен въпрос за НАТО близо половината (49%) ще гласуват за оставането на България в Северноатлантическия алианс срещу 24%, които смятат, че страната ни трябва да го напусне. Това показват данни от изследване на изследователски център "Тренд".

И при двата въпроса симпатизантите на БСП са силно нюансирани от общата картина, като на въпроса за ЕС са разполовени, докато при този за НАТО доминира мнението, че България трябва да напусне Северноатлантическия пакт.

40% от българите смятат, че ЕС има нужда от съществена промяна в начина си на функциониране, а 29% – от малка промяна. Само 7% от всички интервюирани са на мнение, че ЕС няма нужда от промяна.

На две равни части са разделени българите по въпроса дали ЕС трябва да се стреми към по-силна интеграция между различните страни членки (35%), или трябва да се даде повече власт на националните държави (36%).

В началото на председателството българите са имали по-сериозен интерес към него, като през януари по-голямата част са следили новините, свързани с председателството (53%), а 43% не са. През последния месец структурата е обърната – 56% декларират, че не следят новини, свързани с председателството, а 40% следят.

41% са на мнение, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС, докато 19% са на обратното мнение, като и тук се забелязва определена динамика в сравнение с началото на годината, без да води до структурни различия в мнението на българите. От демографските разбивки ясно личи, че основната част от деклариралите, че България не се справя с председателството, са симпатизантите на БСП. Динамиката сред различните електорати се дължи преди всичко на факта, че именно българското правителство стои в центъра на организацията и събитията на председателството и това няма как да не срещне негативна реакция сред привържениците на основната опозиционна сила.

Електоралната картина в България продължава да не отбелязва съществена промяна. ГЕРБ продължава да запазва лидерската си позиция с малко над 3% преднина пред основния си опонент в лицето на БСП. Структурата на предпочитанията се запазва сходна вече повече от година.