Европейските лидери постигнаха след преговори, продължили цяла нощ, споразумение за миграцията. В изявление от срещата на върха в Брюксел се казва, че "европейските лидери са се съгласили да създадат съвместни центрове за мигранти и за ограничаване движението на мигранти в блока", като така отговарят на безпокойствата на Берлин и на Рим, предаде Ройтерс.

"Всички мерки в контекста на тези контролирани центрове, в това число пренастаняването и разселването, ще бъдат на доброволна основа", се казва в съвместно изявление на лидерите.

ЕС също така постигна съгласие за затягане на контрола по външните граници, за увеличаване на финансирането за Турция, Мароко и северноафриканските страни, се казва в изявлението.

Агенция Ройтерс представя основните акценти на документа:

Европейският съвет е решен да предотврати завръщането на неконтролираните потоци на мигранти от 2015 г. и да ограничи още повече незаконната имиграция по всички съществуващи или нововъзникващи пътища, се казва в споразумението.

Европейският съвет потвърждава, че предварителното условие за действаща европейска политика се основава на всеобхватен подход към миграцията, съчетаващ по-ефективен контрол на външните граници в ЕС. Това е предизвикателство не само за една страна членка, а за Европа като цяло, гласи друга точка от споразумението.

Спиране на каналджиите

По отношение на миграционния път през Средиземно море усилията за спиране на каналджиите, действащи извън Либия или на други места, трябва да бъдат засилени още повече. ЕС ще продължи да подкрепя Италия и други страни членки на първа линия в това отношение, се подчертава в документа.

По отношение на миграционния път в Източното Средиземноморие допълнителни усилия са необходими за пълно прилагане на споразумението между ЕС и Турция, за предотвратяване на ново пристигане на мигранти от Турция и възпиране на потоците. Повече усилия са спешно необходими, за да се гарантира бързото връщане на мигрантите и предотвратяването на развитието на нови миграционни пътища по море и суша, се акцентира в документа.

В светлината на нарастващите потоци в Западното Средиземноморие ЕС ще подкрепя, финансово и по друг начин, всички усилия на страните членки, по-специално на Испания, и на страните на произход и на транзит, по-специално Мароко, за предотвратяване на незаконната миграция, се подчертава в споразумението.

В него се посочва, че с цел окончателно разбиване на бизнес модела на трафикантите и по този начин и с цел предотвратяване на трагичната загуба на човешки животи е нужно да се елиминират подбудите за предприемане на рисковото пътуване от страна на мигрантите. Това изисква нов подход, базиран на споделени или допълнени действия сред страните членки за "дебаркиране" на спасените мигранти при съвместни операции. В този контекст Европейският съвет призовава Съвета и Европейската комисия бързо да проучат идеята за регионални платформи за докарване на мигрантите в тясно сътрудничество със съответни трети страни, както и с Върховния комисариат на ООН за бежанците и Международната организация за миграциите, се посочва в друг абзац на документа.

На територията на ЕС за онези, които са спасени в съответствие с международните закони, трябва да се поеме грижа на принципа на споделеното усилие посредством трансфер в контролирани центрове, установени в страните членки, само на доброволна основа, където бързото и сигурно обработване на случаите на мигрантите ще бъде възможно, с пълната подкрепа на ЕС, за да се направи разграничаване между незаконните мигранти, които ще бъдат връщани, и онези, които се нуждаят от международна защита, за които принципът на солидарност ще се прилага. Всички мерки в контекста на тези контролирани центрове, в това число пренастаняването и разселването, ще бъдат на доброволна основа, без това да влияе на въпроса за реформата на Дъблинския регламент, се отбелязва в документа.

Пари за Турция и Африка

Европейският съвет се съгласява за отпускане на втори транш от помощта за Турция във връзка с бежанците и в същото време се съгласява за прехвърляне на 500 милиона евро от 11-и резерв на Европейския фонд за развитие към доверителния фонд на ЕС за Африка, се посочва в документа.

Разрешаването на миграционния проблем в същността си изисква партньорство с Африка, целящо съществена социално-икономическа трансформация на африканския континент, се отбелязва в друга точка на договорката.

В контекста на следващата европейска бюджетна рамка Европейският съвет подчертава нуждата от гъвкави инструменти, позволяващи бързо отпускане на суми с цел борба с незаконната имиграция. Вътрешната сигурност, интегрираното управление на границите, предоставянето на убежище и миграционните фондове трябва да включват и специално предназначени значителни компоненти за управление на външната миграция, се констатира в текста.

Европейският съвет припомня необходимостта страните членки да осигуряват ефективен контрол на външните граници на ЕС с финансовата и материалната подкрепа на ЕС. Европейският съвет също така подчертава необходимостта от значително ускоряване на ефективното връщане на незаконните имигранти, се посочва в документа.

Що се касае до ситуацията вътре в ЕС, вторичното движение на кандидати за убежище между страните членки рискува да изложи на риск интегритета на европейската обща система за убежище и на шенгенското законодателство. Страните членки трябва да вземат всички необходими вътрешни законодателни и административни мерки за възпиране на подобни движения и тясно да сътрудничат една с друга, за да сложат край на това, се казва в документа.

По отношение на реформата на общата система за предоставяне на убежище е постигнат доста напредък. Необходимо е постигането на консенсус за реформа на Дъблинския регламент, основаваща се на баланс между отговорност и солидарност, вземайки предвид хората, които са докарани след спасителни и издирвателни операции, се казва в документа от срещата на върха.

БТА