Article_top

Българските и полските върховни съдии доведоха днес на два пъти до остър конфликт между председателя на ВКС Лозан Панов и главния прокурор Сотир Цацаров на пленума на ВСС.

По прастара тема - искане за нови 3 щатни длъжности във Върховния административен съд (мечта още на Георги Колев), днес Панов си навлече гнева едновременно на главния прокурор, на Боян Магдалинчев и на Георги Чолаков - съответно представляващ съвета и председател на ВАС.

Идеята за още 3 щата, които да работят като "аналитично звено", е минала одобрение през съдийската колегия и там мнозинство от 9 души ѝ даде зелена светлина, а днес въпросът отиде в пленума. Панов взе думата, за да каже, че според комисия "Бюджет и финанси" предложението не е мотивирано финансово и няма бюджет за новите щатове.

"Нееднократно от съдийската колегия са правени откази за разкриване на щатове на различни места. Обръщам внимание, че в системата има недостиг от 583 000 лв. Съответно за тримата ще трябват 82 420 лв.", обърна внимание Панов (например на искане на председателя на спецсъда Георги Ушев така и не му отпуснаха бройки, нищо че институцията буквално се смазва от дела след промените в НПК, б.а.).

За мен мотивите не са достатъчни за обосноваване на едно такова решение - каза Панов, като напомни, че тепърва вървят промени в АПК, които ще разтоварят още ВАС. - Създаването на аналитично звено е заложено като аргумент - не знам как е в прокуратурата на Република България, но във ВКС се създаде аналитично звено, но не чрез увеличаване броя на магистратите в съда, а чрез оптимизиране.

Тенденцията трябва да се промени според мен чрез промяна на законите и едва тогава да се мисли за увеличаване на щатовете. С това темпо с увеличаване на мигистратите във върховните инстанции... Те в момента вече надхвърлят 200 върховни съдии. Според мен такова голямо число няма аналог в друга европейска система!"

Панов посочи, че така догодина ще искат още пари от националния бюджет и "ще продължим да правим това, което правим, с още и още искания за финанси за съдебната система".

Здравите сили в съвета буквално избухнаха...

Веднага се включи главният прокурор Цацаров със станалото "класическо" обвинение - че Панов прави "политики".

Наричайки го "колегата до мен" (двамата седят един до друг на заседания на пленума, б.а.), главният прокурор каза, че не е коректно да се коментират промени в закони - нещо, което е извън възможностите на ВСС. И че това е "търсене на аргумент".

"Просто изразявам становище: че ако някой мисли за това колко са съдиите - много, и колко е България като население - малко, то на мен ми се струва, че трябва да мисли не политики, а конкретни действия."

Тук Цацаров скромно изтъкна процеса по съкращаване на прокуратури, който тече при него - факт. Той заяви, че върховните съдилища били най-накрая в системата. 

"С плюс или с минус трима съдии било в единия или в другия съд, или ВКП, едва ли ще решим проблема на малка България и на големия брой съдии."

Цацаров изтъкна обаче и необорим аргумент - че пред тях като пленум е изпратено предложение от съдийската колегия да одобрят щатовете.

"Следователно съдийската колегия го е решила, гласувала го е и ни го предлага. Е, какво предлага г-н Панов – с гласовете на прокурорската колегия да решим да има или да няма увеличение на броя на съдиите във ВАС?!

След като съдийската колегия е решила да го предложи на пленума, откъде накъде аз и колегите ми прокурори ще блокираме едно решение на съдийската колегия."

Оказа се много прав - всички прокурори гласуваха ан блок в унисон с неговото мнение.

Освен че и Боян Магдалинчев нападна Панов - че четял данните за натовареността, както "дяволът чете Евангелието", той заяви, че уж споделял виждането за големия щат на върховните съдилища, но в Европа никъде нямало и върховен съд да е първа инстанция, както е при ВАС.

Напротив: и той е пътувал в чужбина и в Португалия един върховен съдия гледал по 4 дела месечно.

"Г-н Панов, нека не забравяме, че 2200 души съдии са разгледали над 740 000 дела миналата година. Толкова е броят на новообразуваните и най-общо казано - въртящите се в съдебната система дела. Което означава, че тези хора работят – тези дела се гледат от съдии.

Да, ще искаме по-голям бюджет. Така или иначе делата не ги образуваме по наше желание, а ги образуват - внасят ти делото и го гледаш."

И той като Цацаров изтъкна как трите бройки нямало да ощетят кой знае колко бюджета.

Само Атанаска Дишева (която идва именно от ВАС, а напоследък е и новият "любимец" на онези "медии", обект на безспирни кафяви атаки) подкрепи Панов, че ще гласува против, и то заради аргументацията да се създава аналитично звено в съда.

"Изключително нецелесъобразно и тенденциозно, то ми прилича на създаване на шапка и на звено, което да дава становище по дела и законопроекти, а не да работи дела", каза съдийката.

Георги Чолаков пък обяви, че нямало новите съдии да бъдат "шапка" и ще работят с намалена натовареност, а не при нулева.

В крайна сметка пленумът гласува разкриването на щатове.

До края на заседанието Цацаров и Панов се разминаха диаметрално по още един повод.

До съвета има изявление на управителния съвет на Европейската мрежа на съдебните съвети, която за пореден път декларира силно притеснение за случващото се в Полша. И конкретно за това, че парламентът измисли чрез сваляне на възрастта за пенсиониране практически да се "освободи" от няколко върховни съдии. Има също постъпили идентични писма от съдии от Краков и браншови организации.

 

Панов предложи да публикуват писмата на сайта на ВСС с изявление, че ги подкрепят. И напомни как доскоро и за Турция родният ВСС си мълчал, само и само да не обидим някой суверен наш съсед.

Цацаров обаче първо отстрани писмата на съдийски организации като неясни и после предложи само да публикуват, без "подкрепят" становището на ЕМСС.

Той говори за суверенитета на Полша и че правомощие на всяка държава, "включително на държава член на ЕС", е да приема такова законодателство, каквото счита за небходимо, стига да отговаря на конституцията ѝ.

"Ако положението в Полша бе толкова тежко, нямаше да бъде лицемерно подминавано в Еврокомисията, а положението на България и Румъния да е обект на мониторинг", атакува главният прокурор.

Цацаров каза още, че не може да се меси на парламента в Полша, че тази държава "брани националните си суверенитети по един достоен начин" (не стана ясно само кой е врагът - но сещайте се...), а те като ВСС да изразяват становище би било форма на намеса.

Така, след като през 2016 г. старият съвет се изхлузи и не даде становище срещу ставащото в съдебната система в Турция, сочено от мнозина като позор, сега Цацаров отбеляза нова победа.

"Изявлението да бъде публикувано на страницата на ВСС, без обаче да се изразяваме подкрепа", формулира той предложението.

Няма да повярвате, но пак му се получи - прокурорската колегия гласува ан блок каквото й се каже! Само Драгомир Кояджиков не подкрепи нищо, т.е. беше против дори да се приеме становището на европейските съдебни съвети.

4-те гласа на Панов, Дишева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова не стигнаха за нищо и така със 17 гласа ВСС само публикува на страницата си, а не изрази мнение по проблема.

Ключови думи
 

Българските и полските върховни съдии доведоха днес на два пъти до остър конфликт между председателя на ВКС Лозан Панов и главния прокурор Сотир Цацаров на пленума на ВСС.

По прастара тема - искане за нови 3 щатни длъжности във Върховния административен съд (мечта още на Георги Колев), днес Панов си навлече гнева едновременно на главния прокурор, на Боян Магдалинчев и на Георги Чолаков - съответно представляващ съвета и председател на ВАС.

Идеята за още 3 щата, които да работят като "аналитично звено", е минала одобрение през съдийската колегия и там мнозинство от 9 души ѝ даде зелена светлина, а днес въпросът отиде в пленума. Панов взе думата, за да каже, че според комисия "Бюджет и финанси" предложението не е мотивирано финансово и няма бюджет за новите щатове.

"Нееднократно от съдийската колегия са правени откази за разкриване на щатове на различни места. Обръщам внимание, че в системата има недостиг от 583 000 лв. Съответно за тримата ще трябват 82 420 лв.", обърна внимание Панов (например на искане на председателя на спецсъда Георги Ушев така и не му отпуснаха бройки, нищо че институцията буквално се смазва от дела след промените в НПК, б.а.).

За мен мотивите не са достатъчни за обосноваване на едно такова решение - каза Панов, като напомни, че тепърва вървят промени в АПК, които ще разтоварят още ВАС. - Създаването на аналитично звено е заложено като аргумент - не знам как е в прокуратурата на Република България, но във ВКС се създаде аналитично звено, но не чрез увеличаване броя на магистратите в съда, а чрез оптимизиране.

Тенденцията трябва да се промени според мен чрез промяна на законите и едва тогава да се мисли за увеличаване на щатовете. С това темпо с увеличаване на мигистратите във върховните инстанции... Те в момента вече надхвърлят 200 върховни съдии. Според мен такова голямо число няма аналог в друга европейска система!"

Панов посочи, че така догодина ще искат още пари от националния бюджет и "ще продължим да правим това, което правим, с още и още искания за финанси за съдебната система".

Здравите сили в съвета буквално избухнаха...

Веднага се включи главният прокурор Цацаров със станалото "класическо" обвинение - че Панов прави "политики".

Наричайки го "колегата до мен" (двамата седят един до друг на заседания на пленума, б.а.), главният прокурор каза, че не е коректно да се коментират промени в закони - нещо, което е извън възможностите на ВСС. И че това е "търсене на аргумент".

"Просто изразявам становище: че ако някой мисли за това колко са съдиите - много, и колко е България като население - малко, то на мен ми се струва, че трябва да мисли не политики, а конкретни действия."

Тук Цацаров скромно изтъкна процеса по съкращаване на прокуратури, който тече при него - факт. Той заяви, че върховните съдилища били най-накрая в системата. 

"С плюс или с минус трима съдии било в единия или в другия съд, или ВКП, едва ли ще решим проблема на малка България и на големия брой съдии."

Цацаров изтъкна обаче и необорим аргумент - че пред тях като пленум е изпратено предложение от съдийската колегия да одобрят щатовете.

"Следователно съдийската колегия го е решила, гласувала го е и ни го предлага. Е, какво предлага г-н Панов – с гласовете на прокурорската колегия да решим да има или да няма увеличение на броя на съдиите във ВАС?!

След като съдийската колегия е решила да го предложи на пленума, откъде накъде аз и колегите ми прокурори ще блокираме едно решение на съдийската колегия."

Оказа се много прав - всички прокурори гласуваха ан блок в унисон с неговото мнение.

Освен че и Боян Магдалинчев нападна Панов - че четял данните за натовареността, както "дяволът чете Евангелието", той заяви, че уж споделял виждането за големия щат на върховните съдилища, но в Европа никъде нямало и върховен съд да е първа инстанция, както е при ВАС.

Напротив: и той е пътувал в чужбина и в Португалия един върховен съдия гледал по 4 дела месечно.

"Г-н Панов, нека не забравяме, че 2200 души съдии са разгледали над 740 000 дела миналата година. Толкова е броят на новообразуваните и най-общо казано - въртящите се в съдебната система дела. Което означава, че тези хора работят – тези дела се гледат от съдии.

Да, ще искаме по-голям бюджет. Така или иначе делата не ги образуваме по наше желание, а ги образуват - внасят ти делото и го гледаш."

И той като Цацаров изтъкна как трите бройки нямало да ощетят кой знае колко бюджета.

Само Атанаска Дишева (която идва именно от ВАС, а напоследък е и новият "любимец" на онези "медии", обект на безспирни кафяви атаки) подкрепи Панов, че ще гласува против, и то заради аргументацията да се създава аналитично звено в съда.

"Изключително нецелесъобразно и тенденциозно, то ми прилича на създаване на шапка и на звено, което да дава становище по дела и законопроекти, а не да работи дела", каза съдийката.

Георги Чолаков пък обяви, че нямало новите съдии да бъдат "шапка" и ще работят с намалена натовареност, а не при нулева.

В крайна сметка пленумът гласува разкриването на щатове.

До края на заседанието Цацаров и Панов се разминаха диаметрално по още един повод.

До съвета има изявление на управителния съвет на Европейската мрежа на съдебните съвети, която за пореден път декларира силно притеснение за случващото се в Полша. И конкретно за това, че парламентът измисли чрез сваляне на възрастта за пенсиониране практически да се "освободи" от няколко върховни съдии. Има също постъпили идентични писма от съдии от Краков и браншови организации.

 

Панов предложи да публикуват писмата на сайта на ВСС с изявление, че ги подкрепят. И напомни как доскоро и за Турция родният ВСС си мълчал, само и само да не обидим някой суверен наш съсед.

Цацаров обаче първо отстрани писмата на съдийски организации като неясни и после предложи само да публикуват, без "подкрепят" становището на ЕМСС.

Той говори за суверенитета на Полша и че правомощие на всяка държава, "включително на държава член на ЕС", е да приема такова законодателство, каквото счита за небходимо, стига да отговаря на конституцията ѝ.

"Ако положението в Полша бе толкова тежко, нямаше да бъде лицемерно подминавано в Еврокомисията, а положението на България и Румъния да е обект на мониторинг", атакува главният прокурор.

Цацаров каза още, че не може да се меси на парламента в Полша, че тази държава "брани националните си суверенитети по един достоен начин" (не стана ясно само кой е врагът - но сещайте се...), а те като ВСС да изразяват становище би било форма на намеса.

Така, след като през 2016 г. старият съвет се изхлузи и не даде становище срещу ставащото в съдебната система в Турция, сочено от мнозина като позор, сега Цацаров отбеляза нова победа.

"Изявлението да бъде публикувано на страницата на ВСС, без обаче да се изразяваме подкрепа", формулира той предложението.

Няма да повярвате, но пак му се получи - прокурорската колегия гласува ан блок каквото й се каже! Само Драгомир Кояджиков не подкрепи нищо, т.е. беше против дори да се приеме становището на европейските съдебни съвети.

4-те гласа на Панов, Дишева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова не стигнаха за нищо и така със 17 гласа ВСС само публикува на страницата си, а не изрази мнение по проблема.

Коментари

Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Както обикновено

се случва в България - здравите сили (за кой ли път) победиха здравият разум.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?