Народният представител Делян Славчев Пеевски е получил цялата си заплата за 2017 г., въпреки че е стъпвал само веднъж в парламента. Това е станало напълно законно, благодарение на разтегливия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и благосклонното отношение на председателя на парламента Цвета Караянчева.

Избраният от Благоевград депутат се появи единствено на 19 април 2017 г., за да положи клетва заедно с другите му 239 колеги, които спечелиха мандати на изборите на 27 март 2017 г. За това еднократно влизане в Народното събрание Пеевски е получил от данъкоплатците 44 580 лева. Това е сумата, която депутатът е посочил в имотната си декларация като получена от трудови доходи. Народните представители нямат право на други трудови правоотношения, освен тези с парламента, т.е. това е заплатата на Пеевски за 2017 г. след удръжките за социални и здравни осигуровки, т.н. данъчна основа.

Как излиза сметката

44 580 лева е заплатата на Пеевски като депутат за 10 месеца, защото последното заседание на 43-тото Народно събрание беше на 26 януари, а изборите за 44-тото бяха на 27 март, от когато се начисляват възнагражденията на депутатите. Сметката показва, че всеки месец избраникът на ДПС е взимал по около 4500 лева. Сумата се получава от три средномесечни заплати според данните на НСИ и добавка от 1% за всяка година трудов стаж, а Пеевски е на държавна работа от 2001 г. насам.

През 2017 г. Народното събрание е имало точно 100 пленарни заседания – девет в стария си състав преди изборите, останалите в новия състав след изборите. В 99 от заседанията Пеевски не присъства – това е видно и с просто око, но това показват и данните от гласуванията, в които той не е участвал. Нито едно от тези пропуснати 99 заседания обаче не се води неоправдано отсъствие – всичко е оправдано и депутатът си е получил заплатата. А неоправданите отсъствия водят след себе си финансови санкции - "При неоправдано отсъствие от три поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение". В нашия случай - нямаме санкции.

Как се оправдава отсъствие

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание казва, че „народен представител, на който се налага да отсъства по уважителни причини от заседание на Народното събрание или от заседание на комисия, предварително уведомява председателя на Народното събрание, съответно председателя на съответната комисия“.

Ако депутат пропусне да направи това, отсъствието се води неоправдано. На сайта на Народното събрание има регистър на неоправданите отсътвия и той показва, че Делян Пеевски не е пропуснал да се обажда и да оправдава своите отсъствия. Всеки път. 

Правилникът не дефинира какви "уважителни причини" могат да послужат като оправдание за отсъствие – болнични, командировка, лични причини... Всичко е оставено на преценката на председателя, който оправдава отсъствия само по силата на едно телефонно обаждание, имейл, препредадено съобщение от някой друг или пък кой знае какво.

Дали Пеевски е звънял 99 пъти на Цвета Караянчева? Не, защото няма нужда. Правилникът е толкова разтеглив, че можеш изобщо да не стъпиш в Народното събрание и изобщо не си длъжен да даваш обяснения. Председателят може да оправдава, може и да не оправдава произволно отсъствия. В нашия случай - оправдава.

И едни спестени около 7 хиляди

Все пак Делян Пеевски не е получил всички пари от Народното събрание, които законът му позволява. Цитираният вече правилник казва, че за участие в комисии депутатите получават по 15% добавка над заплатата си. Пеевски участва в две комисии – по икономическа политика и туризъм и по земеделие и храни. Не е стъпвал в нито една от двете.

Правилникът казва, че „при неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия... на народния представител се прави удръжка, равна на съответната добавка за участие в заседанието“. От общо 40 заседания за 2017 г. на комисиите, в които членува Пеевски, той е оправдал отсъствията си само 7 пъти. В регистъра на неоправданите отсъствия са записани 33 неоправдани отсъствия от заседания на комисии.

Тази искреност е спестила на данъкоплатците голяма част от добавките за комисии, грубо около 7 хиляди за годината. Но да не тъгуват данъкоплатците – те продължават да плащат на НСО да охранява депутата, който не стъпва в парламента.

В декларацията си Пеевски е записал, че през 2017 г. е получил дивиденти в размер на 37 101 195 лева.

Въпросът е:

Защо му е тогава да взима още 44 580 лева от данъкоплатците?

Отговорът:

Защото може.