Американските инвестиции в България статистически са доста подценени и според официалните данни на НСИ САЩ са на 13 място по инвестиции, но в действителност са на шесто и са съсредоточени предимно в София. Това заяви изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов, който участва днес в представянето на резултатите от изследването "Инвестициите на САЩ в България (1990-2016)".

Това е странно, особено в IT сектора и преработващата индустрия, където американските компании са водещи, коментира Иванов "подценяването".

[[nid:73324]]

По думите му тези инвестиции 2.5 пъти са подценени и сега САЩ са на 6-о място в класацията на инвеститорите. Той изтъкна още, че делът на американските инвестиции в селското стопанство е над 24 на сто от всички преки чуждестранни инвестиции. Като цяло вложенията на САЩ у нас създават 28 000 работни места, което е около 1% от работната сила на страната. Това са високоплатени хора и тази икономика е на "светло", изтъкна Иванов.

Според официалните данни за размера на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) американските вложения в българската икономика възлизат на около 1.9 млрд.лева или 2.5% от всички преки чуждестранни инвестиции, коментира Калоян Стайков, старши икономист в Института за пазарна икономика. Когато се добавят и индиректните инвестиции с произход САЩ, които навлизат в България през трети - "междинни" страни-бази, сумата се увеличава до 4.5 млрд. лева или 5.7 на сто от всички ПЧИ в страна, което е над два пъти повече, допълни Стайков.

Присъствието на американските инвестиции в България е в сектори с дългосрочен интерес, а не за бърза печалба, изтъкна икономистът. Вложенията от САЩ у нас са също и във високотехнологичните сектори, такива с висока добавена стойност, и такива сектори, където квалификацията на работните кадри е висока и с нея се асоциира и високо възнаграждение, допълни Стайков.

Според изследването делът на американските инвестиции от всички преки чуждестранни инвестиции в съответния сектор е 16 на сто при производството на електроенергия, близо 10 на сто - в преработващата индустрия, близо 8 на сто - в създаването на информационните и творческите продукти.

В селското стопанство инвестициите от САЩ са близо една четвърт от всички вложения в сектора в България.

Според изследването голямата част от инвестициите от САЩ са в София, където са регистрирани повечето компании, каза Калоян Стайков, като допълни, че е възможно те да имат и дейности в други части на страната. В Разград инвестициите от САЩ са 75 на сто от всички чуждестранни вложения в региона, в Габрово - близо 20 на сто, в Стара Загора - 11 на сто, във Варна те също имат сериозен принос.

Концентрацията на инвестициите на САЩ остава в София и това повдига въпроса защо други центрове на страната не са толкова привлекателни, коментира Стайков.

Липсата на кадри, бавното правораздаване, закъсняващото въвеждане на е-управление продължават да се пречка пред деловите среди, според ръководството на Американската търговска камара в България.