Двудневна научна конференция за ролята на защитника като гарант на справедливия процес и като общественик организира Софийската адвокатска колегия. Така най-голямата браншова колегия в страната ще отбележи празника на българската адвокатура на 22 ноември, когато се навършват и 130 години от приемането на първия български Закон за адвокатите и уредбата на професията. Миналата година и САК закръгли солиден юбилей – 120 години, напомнят организаторите.

Тържествен молебен за здравето и благополучието на софийските адвокати и техните семейства и близки ще бъде отслужен на 22 ноември от 11,30 ч. в храма „Св.Неделя”.

В същия ден  от 15 до 18.00 ч. в хотел „Рамада“ ще се проведе научна конференция на тема „Задължителното представителство от адвокат – гаранция за справедлив процес“. Ще участват защитници от международни адвокатски организации и чуждестранни адвокатски колегии. Поканени са представители на съдилищата от Софийски съдебен район, представители на законодателната и изпълнителната власт, адвокати от други адвокатски колегии и юристи, упражняващи други правни професии.

На 23 ноември  от 10.00 ч. до 13.00 ч. е вторият ден на конференцията, а темата е „Адвокатът като общественик“. Във фокуса на вниманието ще е ролята на адвокатите в защитата на най-слабите – жертвите на насилие и поставените под ограничения. Темите са формулирани така:

"Борбата срещу всяка форма на насилие над човека и необходимостта от реформа у нас в режима на дееспособността и ограничаването на дееспособността."

Вечерта ще се проведе ежегодният бал на Софийската адвокатска колегия.