Българските домакинства са харчели по 400 лева на година за алкохол. Това показват данните на НСИ за потреблението на спиртни напитки през 2017-а. Според данните на Евростат общите разходи на домакинствата у нас за спритни напитки са били в размер малко под 600 млн. евро или приблизително 1,2 млрд. лева. Българите са изразходвали около 1,7 процента от общите си разходи за алкохол, показват данните на Евростат за потреблението на спиртни напитки сред домакинствата в ЕС през 2017 г. Средният показател за Евросъюза е бил 1,6 на сто като анализът изрично отчита, че в тези сметки не се включват разходите за алкохол, консумиран в ресторанти и хотели.

 
Според данни на НСИ около 15 на сто от българите са консумирали алкохол почти всеки ден или няколко пъти седмично. Това са близо 1 милион души. А веднъж месечно са пиели алкохол 30 процента /приблизително 2,1 млн. души/. Всеки трети българин или около 30 процента съобщава, че не е употребявал спиртни напитки в рамките на една година.

Делът на мъжете, които са консумирали алкохол редовно или понякога, е почти 4 пъти по-висок от този на жените. Най-много у нас пият мъжете във възрастовата група 45-64 години, а при жените - 20-45 години. Всеки втори българин е предпочитал да консумира концентрат, а всяка втора българка - вино.

В ЕС процентът, който се харчи за пиене в балтийските държави, е най-впечатляващ: Естония - 5,2 на сто от общите разходи на домакинствата там, Латвия - 5 на сто и Литва - 4 на сто.

В противоположния край на скалата най-малко средства за алкохол са били отделяни от домакинствата в Испания (0,8 на сто), Италия и Гърция - по 0,9 на сто.