"Семейните мотиви“ и „икономическата привлекателност на България“ са сред основните причини младите българи да се завръщат в страната. Това се казва в доклади, цитирани от вицепремиера Марияна Николова в отговор на депутатски въпрос. Според данните на националната статистика напускащите страната българи са почти два пъти повече от тези, които се прибират. И от 2012 г. насам броят им непрекъснато се увеличава (виж таблицата в края на текста, бел. ред).

„В последно време от правителствените среди (в т.ч. от министъра на финансите – в рамките на 12-ата среща на правителството с бизнеса, от зам.-министъра на младежта и спорта – при предтсавянето на доклада за младежта и т.н.) се твърди, че устойчивата тенденция на напускане на страната от трудоспособни и най-вече млади българи се обръща и „... от 2012 до 2016 година около 40 хиляди души са се върнали в страната. Докато в началото са се връщали хора на възраст 40-65 години, то напоследък в страната се връщат все по-млади хора...“ По всяка вероятно твърдящите това имат информация, която им дава основание за тези думи“, пише депутатът от БСП Георги Гьоков.

И иска да разбере какъв е броят на заминалите и завърналите се млади българи.

В отговорът си вицепремиерката, която избягва публични изяви още от първия ден на своето назначаване на поста си, цитира данни от Годишния доклад за младежта за 2017 г., на Националния статистически институт (НСИ) (графиката долу, бел. ред.), както и доклад на Института за икономически изследвания на БАН.

„Важно е да се отбележи, че докладът не твърди, че броят на напускащите страната млади хора е по-нисък от броя на завръщащите се в страната. Изводът, който се налага от предоставените данни е, че се наблюдава тенденция към повишаване на броя на завърналите се младежи в България след завършването на образованието“, разяснява изводите в Годишния доклад за младежта за 2017 г. вицепремиерката Николова.

Вицепремиерката Марияна Николова наследи Валери Симеонов на поста му,

От анализа на БАН става известно, че „семейните мотиви преобладават сред най-важните причини за завръщането на българите у нас – 55,9% от анкетираните са ги определили като „привързаност към семейството и моите близки в България“, 15,7% - „да бъдат с децата си при отглеждането или обучение им“, а 13,9% - „заради грижата за по-възрастен или болен близък“.

Там се описва и икономическата привлекателност на България.

„За 18,9% от анкетираните това е очакването, че условията за живот у нас ще се подобрят, за 8,6 % - да получат професионална реализация в страната, за 7,1% - възможността за добра работа, а за 5,3% - да развиват собствен бизнес или да инвестират“, се казва в доклада на БАН.

Вицепремиерката завършва отговора си с обещанието, че се готви доклад на министерството на младежта и спорта, в който ще се дадат актуални данни за миграцията на младежите за 2018 г.

Таблицата е от отговора на вицепремиера Марияна Николова