Article_top

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи безпрецедентно ВСС да не приема годишния доклад за дейността на съдилищата на председателя на ВКС Лозан Панов.

Това е общо взето "стандартна" и скучна процедура - ВСС обикновно без дебати приема и изпраща в Народното събрание годишните отчети на т. нар. Трима големи - Панов, Георги Чолаков и Сотир Цацаров, плюс тези на самия ВСС и на Инспектората.

Изключения почти не е имало освен през миналата година, когато пак докладът на Панов бе нападнат - но от членове на Съвета. И една предходна година, когато бивш член на ВСС - прокурор, в прилив на спонтанен възторг настояваше за доклада на обвинител №1 Сотир Цацаров да се впише не просто "приема", а "одобрява и приема"...  

Така и днес останалите четири анализа, изпълнени с традиционните числа, таблици и препоръки, минаха без никакви дебати през Съвета.

Не така беше обаче с този на Лозан Панов. Правосъдният министър - който иначе влезе на заседанието на ВСС отзад със службен асансьор, за да не минава покрай журналистите, взе думата и предложи на членовете на Съвета да не приемат доклада. 

Макар че вече е в изпълнителната власт, Кирилов се засегнал на съдържащите се констатации вътре към законодателната работа на Народното събрание, където доскоро бе шеф на правната комисия (през цялото време говореше във форма "ние", имайки предвид "ние, в парламента", б.а.).

В доклада се отбелязва "изключително притеснителна по отношение на върховенството на правото в Република България тенденция"... и за "демонстрирано многократно непознаване или целенасочено противопоставяне на конституционното правомощие на Върховния съд да уеднаквява съдебната практика".

Панов има предвид две тълкувателни решения, заради които срещу съда бе впрегната медийна и политическа машина - за разширяването на кръга на претърпелите неимуществени вреди от катастрофи и за това, че КПКОНПИ трябва автоматично да прекрати делото по конфискация, ако е отпаднала причината за това, т.е. лицето е оправдано или делото е прекратено.

За целта парламентът екстрено "поправи" решенията на ВКС, преправяйки законите. 

Недоволен от констатациите за качеството на законотворчеството, Кирилов обяви, че в доклада на ВКС имало "фрапиращи примери за използвани похвати и непрофесионална подвеждаща реторика". Министърът нарече констатациите в документа пристрастни и необективни.

Напротив - не в НС, а върховните съдии търсели конфронтация на институциите и решението им било "контра на закона и не само на закона".

Той се засегнал, че в доклада на Върховния съд контрареакцията на законодателя е описана като „бърза, скорошна, нападателна реакция на Народното събрание“.

Напротив - НС искало "да съкрати безвремието", като Кирилов за пореден път спомена, че с тълкувателното решение за КПКОНПИ (т.е. да не бъдат репресирани оправдани хора!) били прекратни "3 големи, значими, символни производства в КПКОНПИ".

"Убеждението е, че ние спасяваме закона – неговия дух и приложение срещу един опит от конкретно и конюнктурно преодоляване", заяви Кирилов виждането си кой спазва и кой "преодолява" закона.

Данаил Кирилов великодушно даде шанс на Панов да си редактира годишния доклад и направи следното запомнящо се изказване:

"Без да звучи като заплаха, но смятам, че това е по-мекият израз от този, който той би чул в рамките на едни парламентарни дебати във връзка с тези групи от твърдения."

На това Панов се зачуди:

"Не мога да си представя, че от изпълнителната власт някой ще сочи какво ще се случи след време в законодателната власт спрямо представител на независимата съдебна власт. Защото това наистина ще представлява намеса."

Председателят на ВКС каза още, че на върховните съдии им прави чест тълкувателната дейност на общите им събрания. Макар че това им е донесло "десетки нападки към ВКС, интерпертации на мотивите им и заплахи за последствията от бъдещи тълкувателни решения".

А относно тълкуването за КПКОНПИ Панов отбеляза:

"Само искам да кажа, че ако законите са ясни, то това ще помогне на колегите юристи да работят по-добре. Когато те са такива, е нормално да има противоречива съдебна практика и е нормално тя да бъде уеднаквявана от ВКС.

Винаги е имало тълкувателна дейност. Да, тя се засили в последно време, но то е просто защото законодателната дейност дава предпоставки за такава дейност. ВКС не допълва закона... А и, както виждате, вие много бързо упражнявате своето правомощие да се променят законите след това."

Цялата работа завърши така.

В крайна сметка се наложи Цветинка Пашкунова от ВКС и председателят на ВАС Георги Чолаков да обясняват на правосъдния министър, че практиката е, че ВСС винаги предава докладите на НС и след това там се изслушват Тримата големи. А пък в сградата на Народното събрание правомощие на правната комисия е да приеме или да не приеме частично направения доклад.

Така, когато през годините е имало дебати, на Народното събрание се изпраща и пълен протокол от заседанието на ВСС.

Данаил Кириов продължи да се инати, че предлага докладът да не се подкрепи или като алтернативно - Лозан Панов да си го преправи, т.е. да не се подкрепи в части.

Съветът обаче гласува със 17:0 докладът да се приеме и да върви към НС.

На това правосъдният министър се чу да мърмори пред отворения микрофон:

"Едни други колеги наричаха парламента "гумен печат"... Ние не сме гумен печат. Приемайки доклада, имате възможност да възпримете и това решение за гумения печат и да изпратите... (явно доклада, б.а.)."

 
Данаил Кирилов. Снимка БГНЕС

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предложи безпрецедентно ВСС да не приема годишния доклад за дейността на съдилищата на председателя на ВКС Лозан Панов.

Това е общо взето "стандартна" и скучна процедура - ВСС обикновно без дебати приема и изпраща в Народното събрание годишните отчети на т. нар. Трима големи - Панов, Георги Чолаков и Сотир Цацаров, плюс тези на самия ВСС и на Инспектората.

Изключения почти не е имало освен през миналата година, когато пак докладът на Панов бе нападнат - но от членове на Съвета. И една предходна година, когато бивш член на ВСС - прокурор, в прилив на спонтанен възторг настояваше за доклада на обвинител №1 Сотир Цацаров да се впише не просто "приема", а "одобрява и приема"...  

Така и днес останалите четири анализа, изпълнени с традиционните числа, таблици и препоръки, минаха без никакви дебати през Съвета.

Не така беше обаче с този на Лозан Панов. Правосъдният министър - който иначе влезе на заседанието на ВСС отзад със службен асансьор, за да не минава покрай журналистите, взе думата и предложи на членовете на Съвета да не приемат доклада. 

Макар че вече е в изпълнителната власт, Кирилов се засегнал на съдържащите се констатации вътре към законодателната работа на Народното събрание, където доскоро бе шеф на правната комисия (през цялото време говореше във форма "ние", имайки предвид "ние, в парламента", б.а.).

В доклада се отбелязва "изключително притеснителна по отношение на върховенството на правото в Република България тенденция"... и за "демонстрирано многократно непознаване или целенасочено противопоставяне на конституционното правомощие на Върховния съд да уеднаквява съдебната практика".

Панов има предвид две тълкувателни решения, заради които срещу съда бе впрегната медийна и политическа машина - за разширяването на кръга на претърпелите неимуществени вреди от катастрофи и за това, че КПКОНПИ трябва автоматично да прекрати делото по конфискация, ако е отпаднала причината за това, т.е. лицето е оправдано или делото е прекратено.

За целта парламентът екстрено "поправи" решенията на ВКС, преправяйки законите. 

Недоволен от констатациите за качеството на законотворчеството, Кирилов обяви, че в доклада на ВКС имало "фрапиращи примери за използвани похвати и непрофесионална подвеждаща реторика". Министърът нарече констатациите в документа пристрастни и необективни.

Напротив - не в НС, а върховните съдии търсели конфронтация на институциите и решението им било "контра на закона и не само на закона".

Той се засегнал, че в доклада на Върховния съд контрареакцията на законодателя е описана като „бърза, скорошна, нападателна реакция на Народното събрание“.

Напротив - НС искало "да съкрати безвремието", като Кирилов за пореден път спомена, че с тълкувателното решение за КПКОНПИ (т.е. да не бъдат репресирани оправдани хора!) били прекратни "3 големи, значими, символни производства в КПКОНПИ".

"Убеждението е, че ние спасяваме закона – неговия дух и приложение срещу един опит от конкретно и конюнктурно преодоляване", заяви Кирилов виждането си кой спазва и кой "преодолява" закона.

Данаил Кирилов великодушно даде шанс на Панов да си редактира годишния доклад и направи следното запомнящо се изказване:

"Без да звучи като заплаха, но смятам, че това е по-мекият израз от този, който той би чул в рамките на едни парламентарни дебати във връзка с тези групи от твърдения."

На това Панов се зачуди:

"Не мога да си представя, че от изпълнителната власт някой ще сочи какво ще се случи след време в законодателната власт спрямо представител на независимата съдебна власт. Защото това наистина ще представлява намеса."

Председателят на ВКС каза още, че на върховните съдии им прави чест тълкувателната дейност на общите им събрания. Макар че това им е донесло "десетки нападки към ВКС, интерпертации на мотивите им и заплахи за последствията от бъдещи тълкувателни решения".

А относно тълкуването за КПКОНПИ Панов отбеляза:

"Само искам да кажа, че ако законите са ясни, то това ще помогне на колегите юристи да работят по-добре. Когато те са такива, е нормално да има противоречива съдебна практика и е нормално тя да бъде уеднаквявана от ВКС.

Винаги е имало тълкувателна дейност. Да, тя се засили в последно време, но то е просто защото законодателната дейност дава предпоставки за такава дейност. ВКС не допълва закона... А и, както виждате, вие много бързо упражнявате своето правомощие да се променят законите след това."

Цялата работа завърши така.

В крайна сметка се наложи Цветинка Пашкунова от ВКС и председателят на ВАС Георги Чолаков да обясняват на правосъдния министър, че практиката е, че ВСС винаги предава докладите на НС и след това там се изслушват Тримата големи. А пък в сградата на Народното събрание правомощие на правната комисия е да приеме или да не приеме частично направения доклад.

Така, когато през годините е имало дебати, на Народното събрание се изпраща и пълен протокол от заседанието на ВСС.

Данаил Кириов продължи да се инати, че предлага докладът да не се подкрепи или като алтернативно - Лозан Панов да си го преправи, т.е. да не се подкрепи в части.

Съветът обаче гласува със 17:0 докладът да се приеме и да върви към НС.

На това правосъдният министър се чу да мърмори пред отворения микрофон:

"Едни други колеги наричаха парламента "гумен печат"... Ние не сме гумен печат. Приемайки доклада, имате възможност да възпримете и това решение за гумения печат и да изпратите... (явно доклада, б.а.)."

Коментари

Бобо's picture
Бобо
Бобо

бобъра Дани

Тоз тиквеник Дани бобъра като какъв се меси в работата на съда ? .... абе къде ги намира Бацо такива тъпанари като тоз мишок , направо да се чуди човек .
lelja Agatha's picture
lelja Agatha
lelja Agatha

Бобър ли, направо гоблин (:

Бобър ли, направо гоблин (:
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Бобо,

тук не става въпрос само за тъпанарщина, а за нарушаване на един от най-свещените принципи на демокрацията - разделение на властите и независимост на институциите. Предполагам, че казуса е достоен Конституционния съд да се самосезира. Най-скандалното е че тази тъпанарщина даже не се свени да се крие, а се декларира открито! Започвам здраво да се плаша, че от този ход на Данаил Кирилов до тоталитарната държава има само една (последна) крачка.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията