3520 лева. Такава "солидна" глоба наложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на т.нар. руски Uber - "Такси Максим" ЕООД, за нелоялна конкуренция.

Това е българският клон на руската компания за споделено пътуване Maxim Taxi, като оперира у нас още от 2014 година. Maxim Taxi е компания с подобен модел на забранената в България през 2015 г. платформа Uber - всеки може да стане шофьор със собствения си автомобил и да вози хора колкото желае - без да е обвързан с договор.

"Наложената имуществена санкция е в размер на 8% (осем процента) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2018 г.", посочват от КЗК. 

И допълват:

"С решението Комисията постановява прекратяване на нарушението, което подлежи на незабавно изпълнение."

Ето и как е била изчислена имуществената санкция, става ясно от мотивите на КЗК: "Комисията счита, че санкцията следва да отговаря на характера и степента на нарушенията, да е съобразена с реализирания оборот на дружеството и да има превантивен характер срещу евентуални бъдещи недобросъвестни действия от страна на нарушителя. С оглед възприетия в т. 17 и т. 17.1 от Методиката метод, съгласно който имуществената санкция се определя въз основа на нетните приходи от продажби на предприятието нарушител, които според представения отчет за приходи и разходи на "Такси Максим" ЕООД, реализирани през финансовата 2018 г., са в размер на 44 000 лв. (четиридесет и четири хиляди лева). С оглед на това Комисията приема, че размерът на санкцията следва да възлиза на 8% (осем процента) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2018 г., равняващи се на 3520 лв. (три хиляди петстотин и двадесет лева)."
 

КЗК е била сезирана от професионални сдружения и организации - "Съюз Такси", Национален съюз на превозвачите, Браншова камера на таксиметровите водачи и превозвачи, Асоциация на таксиметровите синдикати в България, Синдикален съюз "Сила", както и от Столичната община и от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

В хода на проверката е било установено, че "Такси Максим" ЕООД предоставя услуга по свързване чрез мобилни приложения (Taxsee driver и "Максим: поръчка на такси") на шофьори и пътници за осъществяване на превоз с лек автомобил срещу заплащане по заявен от пътника маршрут. Услугата, сходна на таксиметровия превоз на пътници, се предоставя, без да са спазени законоустановените изисквания за предоставяне на таксиметров превоз на пътници както по отношение на превозвачите и водачите на таксита, така и по отношение на самите автомобили.

"По този начин "Такси Максим" ЕООД нарушава добросъвестната търговска практика и получава нелоялно конкурентно предимство, като извлича икономически ползи и уврежда интересите на фирмите, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници и изпълняващи нормативните изисквания, както и на компаниите, които също предоставят достъп до мобилно приложение за осигуряване на свързаност между пътници и таксиметрови шофьори. При предоставянето на тази услуга са застрашени и безопасността, и сигурността на клиентите (пътниците)", посочват от КЗК.

В становището си до КЗК от "Максим" посочват, че "от една страна, дружеството надлежно уведомява потенциалните клиенти на мобилните приложения, ползвани от него, още преди да се регистрират и да изпратят своите поръчки за еднократна нужда от превоз, че службата "Максим" не е транспортна фирма, самостоятелно не предоставя на клиенти услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари или други транспортни услуги, тя е оператор, който предава поръчката на превозвача."

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд–София-област в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

През 2015 г. след множество сигнали от страната на родните таксиметрови компании КЗК наложи солена глоба от общо 200 000 лева за четири различни нарушения и нареди на българския клон на Uber да прекрати дейността си. Причината беше същата - нелоялна конкуренция от страна на компанията, която няма лиценз за превоз на пътници.