Article_top

За четиринадесета поредна година Български дарителски форум (БДФ) набира кандидати за наградите „Най-голям корпоративен дарител“.

Като обединение на големите дарители в нашата страна БДФ има мисия да насърчава филантропията и отговорното дарителство. Ето защо от 2006 г. насам форумът всяка година организира конкурса „Най-голям корпоративен дарител“. Чрез него той популяризира добрите практики и отличава компаниите с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България.

Наградите са в няколко категории – количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото), също така за личност с особен принос за развитие на дарителството в България и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация.

Тази година в критериите за класиране в конкурса са отразени стандартите за дарителски практики на БДФ, приети от членовете на форума през 2018 г. Ново е също изискването дарителските програми, номинирани за устойчивост, да действат поне три години преди годината на кандидатстване в  категорията „Най-устойчива дарителска програма“. Програми, спечелили награда в дадена категория, не могат да кандидатстват в същата категория през следващата година. Всички условия за участие и насоки за кандидатстване можете да видите тук.

За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на европейския конкурс „Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от дарителските форуми в Чехия, Словакия и Полша. Данните в количествените категории се верифицират от „Делойт България“, а тези в качествените се оценяват от жури с участието на авторитетни и обществено ангажирани експерти. Победителят в категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ, а наградата за личностен принос се присъжда от Управителния съвет на БДФ по предложение на членовете на форума.

По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ е Президентът на Република България. Тази година събитието ще се състои отново в сградата на президентската администрация на 21 ноември.

Български дарителски форум ще връчи награди на компании, които подкрепят общественозначими каузи в България в общо девет категории:

1. Най-голям обем финансови дарения

2. Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги)

3. Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите

4. Най-щедър дарител

5. Най-добра дарителска програма

6. Най-добра програма на малко и средно предприятие

7. Най-добра дарителска програма на местен дарител

8. Най-устойчива дарителска програма

9. Най-сполучливо партньорство.

Номинации и самономинации за конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ се приемат до 17 часа на 1 октомври 2019 г. Формуляр за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДФ. Попълненият формуляр и необходимите приложения трябва да бъдат изпратени на ел. поща: apaunova@dfbulgaria.org  или на пощенски адрес:

Български дарителски форум
ул. „Леонардо да Винчи" 4Б, ет. 2
гр. София, 1124

Кои компании бяха отличени през 2018 г. можете да видите тук.  

Клуб Z е медиен партньор на конкурса.

 

За четиринадесета поредна година Български дарителски форум (БДФ) набира кандидати за наградите „Най-голям корпоративен дарител“.

Като обединение на големите дарители в нашата страна БДФ има мисия да насърчава филантропията и отговорното дарителство. Ето защо от 2006 г. насам форумът всяка година организира конкурса „Най-голям корпоративен дарител“. Чрез него той популяризира добрите практики и отличава компаниите с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България.

Наградите са в няколко категории – количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото), също така за личност с особен принос за развитие на дарителството в България и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация.

Тази година в критериите за класиране в конкурса са отразени стандартите за дарителски практики на БДФ, приети от членовете на форума през 2018 г. Ново е също изискването дарителските програми, номинирани за устойчивост, да действат поне три години преди годината на кандидатстване в  категорията „Най-устойчива дарителска програма“. Програми, спечелили награда в дадена категория, не могат да кандидатстват в същата категория през следващата година. Всички условия за участие и насоки за кандидатстване можете да видите тук.

За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на европейския конкурс „Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана в Централна и Източна Европа от дарителските форуми в Чехия, Словакия и Полша. Данните в количествените категории се верифицират от „Делойт България“, а тези в качествените се оценяват от жури с участието на авторитетни и обществено ангажирани експерти. Победителят в категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ, а наградата за личностен принос се присъжда от Управителния съвет на БДФ по предложение на членовете на форума.

По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ е Президентът на Република България. Тази година събитието ще се състои отново в сградата на президентската администрация на 21 ноември.

Български дарителски форум ще връчи награди на компании, които подкрепят общественозначими каузи в България в общо девет категории:

1. Най-голям обем финансови дарения

2. Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги)

3. Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите

4. Най-щедър дарител

5. Най-добра дарителска програма

6. Най-добра програма на малко и средно предприятие

7. Най-добра дарителска програма на местен дарител

8. Най-устойчива дарителска програма

9. Най-сполучливо партньорство.

Номинации и самономинации за конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ се приемат до 17 часа на 1 октомври 2019 г. Формуляр за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДФ. Попълненият формуляр и необходимите приложения трябва да бъдат изпратени на ел. поща: apaunova@dfbulgaria.org  или на пощенски адрес:

Български дарителски форум
ул. „Леонардо да Винчи" 4Б, ет. 2
гр. София, 1124

Кои компании бяха отличени през 2018 г. можете да видите тук.  

Клуб Z е медиен партньор на конкурса.

Коментари

Shopware Agentur Hamburg

shopware agentur berlin


Shopware agentur hamburg
Shopware Agentur Hamburg gbcoding.de

Welche Shopware-Funktionen haben hochste Prioritat?
Warum ist es rentabel und zuverlassig, dieses Online-Shopping-Management-System zu nutzen? Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Shopware Agentur Hamburg.
Unter den vielen CMS-Systemen, die derzeit auf dem Markt sind fallt Shopware sehr positiv auf. Nutzer, die sich fur das System entscheiden, stellen sich mit Recht die Frage: Welche Moglichkeiten sollte die Shopware-Agentur Hamburg anbieten?
Vorrangige Aufmerksamkeit im Vergleich zu anderen ahnlichen Vorschlagen.

Warum Shopware Agentur Hamburg und welche Moglichkeiten sollte Shopware beachten?

Zunachst zur speziellen Schnellansichtsfunktion:
• Erweiterung Shopware Quickview bietet Kunden einen schnellen Zugriff auf die Produktvorschau mit einem Klick, ohne die gesamte Webseite neu zu laden.
• Die Schnellansicht verkurzt nicht nur die Einkaufszeit, sondern erleichtert auch das Einkaufen.
• Kunden konnen Produktinformationen schnell anzeigen, ohne den Navigationskatalog zu verlassen. Es erleichtert und beschleunigt das Surfen im Bereich von Produkten und steigert somit den Umsatz.
• Produkte konnen direkt in der Schnellansicht in den Warenkorb gelegt werden.

Die dynamische Preisgestaltung hilft den Shop-Betreibern auf Marktpreisanderungen in Echtzeit zu reagieren, um die Verkaufsziele zu erreichen und Kundenbindung zu erhohen. Die dynamische Preisgestaltung ist ein wichtiges Instrument zur Optimierung des Umsatzes. Der Preis kann an die Nachfragesituation angepasst werden. So konnen Sonderpreise, Mengenrabatte oder Rabatte gewahrt werden.
Bei der Beantwortung der Frage, welchen Moglichkeiten Shopware Prioritat eingeraumt werden sollte, ware es nicht uberflussig, das Bonuspunktesystem zu beachten. In Shopware wird Online-Shop-Betreibern die Moglichkeit geboten, Bonuspunkte fur den Bestellbetrag an den Kaufer zu vergeben, um einen Anreiz zu schaffen, im Shop nachzubestellen. Mit Shopware Bundle konnen Sie Produktpakete kombinieren und zu einem reduzierten Preis anbieten.

Elastic Search ist eine Volltextsuche fur Online-Shops, bei der Kunden angezeigt werden, die den eingegebenen Suchergebnissen entsprechen. ElasticSearch ermoglicht es Ihnen einfach und schnell Produkte zu finden. Selbst fur Geschafte mit Tausenden von Produkten ist die Suchfunktion mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verfugbar.
Dank der Funktion von Shopware Multishop konnen einzelne Online-Shops, die in unterschiedlichen Domains, Subdomains oder Unterverzeichnissen tatig sind, einfach und effizient mit einem Administratorkonto verwalten werden.

Responsive Store Design sorgt fur standige Benutzerinteraktion.

Anspruchsvolles Webdesign ist so flexibel gestaltet, dass es auf jedem Gerat (Desktop-Computer, Tablet und Smartphone) und damit auf jedem Gerat gleicherma?en angezeigt wird.

Warum sollten Sie sich an eine Shopware Agentur Hamburg wenden?

Naturlich erfordert die Entwicklung eines Systems zur Verwaltung eines Online-Shops bestimmte zeitliche und finanzielle Kosten. Und um sie zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, sich mit einer Shopware Agentur Hamburg in Verbindung zu setzen.
Sie erklaren nicht nur kompetent, auf welche Moglichkeiten Shopware achten sollte, sondern fuhren dieses System auch in die Struktur Ihres Shops ein und schaffen, falls es erforderlich,
von Grund auf neu.


https://gbcoding.de/blog/shopware/shopware-agentur-hamburg-gbcoding-de-auf-welche-besonderheiten-von-shopware-sollte-man-zuerst-achten

<a href=https://gbcoding.de/blog/shopware/shopware-agentur-hamburg-gbcoding-de-auf-welche-besonderheiten-von-shopware-sollte-man-zuerst-achten>Shopware agentur Hamburg</a>

<a href=https://gbcoding.de/blog/shopware/shopware-agentur-hamburg-gbcoding-de-auf-welche-besonderheiten-von-shopware-sollte-man-zuerst-achten>shopware agentur hamburg</a>

https://gbcoding.de/blog/shopware/shopware-agentur-hamburg-gbcoding-de-auf-welche-besonderheiten-von-shopware-sollte-man-zuerst-achten - shopware agentur hamburg


Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Страх ли ви е от новия коронавирус SARS-CoV-2?