Въвеждане на ограничение на скоростта за движение с електрическа тротинетка до 20 км/ч в града и регулация кой и как може да се движи с този вид превозно средство - това предлага новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП). За целта ще трябва поредна промяна на законите за движение по пътищата и за пътните превозни средства.

От държавната агенция настояват промените да се направят в максимално кратки срокове, "особено имайки предвид, че много деца и подрастващи ги използват". 

Освен ограничение на максимално допустимата скорост, трябват и ясни правила за задължителните предпазни средства, които лицата, управляващи електрически тротинетки, да носят. Друг висящ въпрос е по каква инфраструктура да бъде разрешено използването на подобни превозни средства, но държавната агенция няма предложение по въпроса.

"Чувствителна тема, която също следва да бъде обект на контрол, е минимална възраст за водачите на този тип превозни средства. Предложението на ДАБДП, което ще бъде обект на допълнително обсъждане, е тази възрастова граница да бъде 14 години с възможност за допълнително ограничаване на максимално допустимата скорост на движение на 12 км/ч до навършване на 16 г. Обект на дискусия ще бъде и дали е необходимо въвеждането на задължителна регистрация на електрическите тротинетки и застраховки за тях".

Проверката на опита в различни европейски страни е показала, че няма единен подход при регулацията на тротинетките. В някои държави на хората с тротинетки са приравнети на пешеходците и имат право да се движат по тротоарите и велосипедната инфраструктура. На други места това е напълно забранено. Максималната разрешена скорост пък варира - в Белгия тя е 18 км/ч, във Хранция и Германия - 20 км/ч. Съществува и практика с изисквания за регистрация на тротинетките, застраховка и задължителна минимална възраст на лицата, които ги управляват, се казва още в позицията на ДАБДП.