Съдийската колегия на ВСС благотворно се разбърза и работещите в Специализирания и Апелативния специализиран съд магистрати и съдебни служители може да получат залегналите в закона до 6 заплати бонус годишно (всъщност в бюджета има пари за 3 заплати, но пак е нещо, б.р.).

След като се провали на едно заседание, днес Съдийската колегия гласува поне някакви правила, по които да се оценяват отделните случаи и да се разпределят бонусите, залегнали в Закона за съдебната власт с дата от 1 януари 2018 г.

Работата е там, че гласуваните единомислено от ГЕРБ и ДПС до 6 основни месечни възнаграждения, според законовия текст трябва да се разпределят "по утвърдени от съответната колегия правила за индивидуална оценка". Т.е. - няма правила, няма бонус.

А по създаването на правилата миналия път Съдийската колегия не можа да стигне до консенсус - добри ли са, лоши ли са, може ли спецорганите да се приравняват като сложност, натовареност и оценки до "обикновените" съдилища и пр.

В началото днес вносителят Боян Магдалинчев леко пообидено каза, че на миналото заседание е станало въпрос, че едва ли не "само аз съм работил в интерес на специализираните органи". Всъщност тогава се повдигна въпросът, че правилата са били разработени само в присъствие на един член от съдийската колегия - Магдалинчев. Но пък е имало присъствие на прокурори, което Атанаска Дишева окачестви като недопустимо.

Затова днес Магдалинчев - в отсъствието на Лозан Панов, не пропусна да "си върне" на бунтарите в Съвета.

"Цяла година нямаше движение. Изготвени бяха правилата, на 12 ноември съдийската колегия прие решение, с което реши да се отложи точката, да се сформира нова работна група само от Съдийската колегия с участието на колеги съдии и служители от специализираните съдилища.

И ни задължи да се внесат предложенията в двуседмичен срок.

Тогаа се прие, че председателят на ВКС ще определи 2-ма наказателни съдии от ВКС. Заседанието (на комисията, б.р.) беше на 19 ноември, възможно най-скоро. Малко преди това получихме писмо от председателя на ВКС, който ни уведоми, че наказателната колегия на ВКС не се ангажира с излъчване на участник в посочения ангажимент.

Так или иначе ние започнахем работа."

Магдалинчев допълни ретроспекцията си с това, че всички участници в дискусията се съгласили, че ще използват вече разработените правила като основа.

Две становища - едното е сериозно

"Искам да ви кажа, че сутринта видях, че е постъпило становище от колегата (Боряна) Димитрова. Отделно от това, когато дойдох в тази зала сутринта, и.д. главният секретар ме уведоми, че има и становище на предесдателя на ВКС. Не е становище на наказателните съдии, а на председателя - разбира се, той има право на такова станвище като член на Съвета.

Становището на колегата Димитрова е сериозно и обосновано", закова Магдалинчев.

От последвалите реплики така и не стана ясно какво пише в становището на Лозан Панов, чуха се гласове, че то не било подписано, а единственият опитал да разисква някакви негови предложения бе Цветинка Пашкунова и тя не стигна доникъде.

Затова пък сериозното и обосновано становище на Боряна Димитрова било безспорно, но ако се приемело, ще доведе до промяна на вече изработените критерии, които са заложени в щекотливите правила.

Затова и Магдалинчев като вносител и шеф на бюджетната комисия постави въпроса - дали Съдийската колегия ще вземе решение да ги обсъжда днес или пък да отложи точката.

Самата Димитрова се намеси в смисъл - че не е написала становището си, за да се отлага едно или друго. Тя призна, че вижда вина и на ВСС, който трябвало сам да поиска тези средства, а не да чака да му ги дадат и тогава да ги обсъжда.

"Ще гласувам за тези правила (т.е. - сега съществуващите, б.р.)...  Следва по-отрано да помислим от следващия път, включително - да внесем промяна в правилата за допълнителни възнаграждения за всички останали магистрати", каза тя.

Цветинка Пашкунова също се включи да напомни, че:

"Така или иначе имаме задължение да изготвим такива правила и това трябва да бъде направено."

В крайна сметка само с една корекция за една дума на Атанаска Дишева правилата за лични оценки бяха приети - такива, каквито ги е разписала работната група.

А междувременно ВСС чака и автентично тълкуване от парламента, който попита - какво е искал да каже с конкретни законови текстове. Кадровиците днес си оставиха вратичка, че сигурно и тогава ще се наложи да променят правилата.