Естония е най-сериозната европейска сила в образованието днес. Малката балтийска държава е № 1 на Стария континент в тази изключително важна сфера на развитие.

Тя е с много високи резултати на последния тест PISA, които бяха огласени във вторник, като задминава големи европейски икономики в представянето си.

Според резултатите от теста от 2015 г. Естония беше трета по природните науки (когато фокусът на изследването беше точно върху тях), а в четенето с разбиране - шеста.

На изнесените преди ден данни от 2018 г. 15-годишните ученици от балтийската държава затвърждават и подобряват представянето си.

Естония е на пето място по четене с разбиране, осма по математика и четвърта по природни науки. А пред нея са само многомилионни китайски провинции.

Тя е една от петте държави в света, в които учениците са показали подобряване на резултатите в две от областите.

Резултатите потвърждават, че образователната система на страната е ефективна и осигурява равенство - в сравнение с други държави има сериозен процент ученици, които въпреки социалноикономическата неравнопоставеност имат високи академични постижения.

По отношение на четенето с разбиране расте процентът на учениците с най-високо ниво на постижения в сравнение с 2015 г., като 13,9 на сто са способни да разрешат сложни или много сложни задачи (средното ниво на тестваните държави е 8,5 на сто).

Намалява и разликата в представянето на момичета и момчета.

12,2 на сто от естонските ученици са с най-високо ниво на знания по природни науки при среден процент за страните от ОИСР от 6,8 на сто. Най-нисък в ОИСР е процентът на най-зле представящи се ученици.

По математика 15,5 на сто от 15-годишните в Естония са с най-добри постижения при средно ниво от 5%. 

Къде са корените на успеха на Естония?

Държавата поставя акцента върху постигането на високо качество на образованието още от най-ранни години. Почти всяко дете тръгва на детска градина на 3 години. Родителите плащат, но като процент от минималната работна заплата. Това се равнява на 80 евро месечно за дете, разказва Би Би Си.

В детските градини децата учат чрез игра, като са насочвани от учителите. Наскоро беше въведен и по-формален вариант на обучение.

Принципът е, че образованието е важно, но трябва да става по начин, по който на децата да им е приятно. Колкото може по-голяма част от тях трябва да са емоционално, физически и ментално ангажирани в процеса. В детската градина те научават нови неща, социализират се.

Когато свършват детската градина и минават на следващото ниво - началното училище, децата не държат изпити. Имат картон, в който са описани уменията им, развитието им и готовността им за училище.

В Естония универсалното задължително образование е в училищата, където учениците остават от 7- до 16-годишна възраст. След това някои от тях продължават към следващи нива на образование.

Принципът е на равнопоставеност на учениците

"Ако ги учим при различни нива на способности, ще има сегрегация. Защо да правим това в училищата?", пита Рандо Кюстик, директор на Jakob Westholmi Gumnaasium в Талин, който отговаря за 1000 ученици.

Учителите имат голяма свобода и да поемат отговорност за начина, по който конструират уроците си.

"Мисля, че учителите са основната причина защо се развиваме така добре - те имат свободата да организират уроците си и учениците нямат търпение да учат", казва училищният директор.

След като Естония става независима държава, започва да черпи идеи от съседката си Финландия в областта на образованието (доскоро Финландия минаваше за голямото чудо в образованието, сега има известен спад, но остава с едни от най-добрите резултатите в света).

Министърката на образованието и научните изследвания Майлис Репс обяснява, че са се стремили да постигнат скандинавското ниво на равенство и това си има цена.

Освен за детската градина родителите не плащат за нищо.

"Безплатно в Естония наистина означава безплатно. Учебниците са безплатни, училищните обеди са безплатни, училищният транспорт - също", добавя Релс пред Би Би Си.

Етническият и социалният произход на учениците също не играят роля в естонските училища. Без значение дали родителите са заможни хора или не, дали семействата имат миграционен произход, или са етнически естонци - всички получават еднакво образование, което е и безплатно. Още през 1992 година в образователния закон на страната беше записано, че държавата гарантира на всички малцинства в страната еднакви шансове за развитие и задължава всички естонци да се образоват през целия си живот.

Според министърката образованието винаги е било голяма ценност в Естония. То е важно сега и в контекста на бързоразвиващата се икономика на страната. 

"Това, което днес имаме, е традицията да учим по много. По това приличаме малко на азиатските страни. Учим много и дълги часове", казва още Релс.

Разбира се, дебатите за това дали децата не учат твърде много и не им се дават много домашни продължават, като основно възраженията идват от родителите.

Е-обучението

В Естония се гласува на парламентарни избори онлайн. Това е икономика, която много залага на дигиталните иновации. 

Голяма част от домашните работи и оценяването в училище също става онлайн.

По електронен път се заемат и книги, това улеснява процесът на работата вкъщи, която обикновено е сериозно количество.

"Като малка страна може би имаме чувството, че трябва да се докажем. Трябва да сме образовани, за да успеем", обяснява една от естонските ученички Катя.

В ход са и промени.

Правителството се опитва да убеди повече училища да тестват учениците си на 10, 13 и 16 години, за да се проследи техният прогрес. Но това се сблъсква с високото ниво на свобода, която имат училищата.

И в естонската образователна система има роблеми. Голяма част от учителите са в пенсионна възраст и въпреки усилията и стимулите свежите попълнения в професията не са достатъчни.

В система, която цени високо учителите си, това е един от големите рискове пред образователния прогрес на страната.