Article_top

Първият политически акт на новата министърка на социалната политика Деница Сачева е да се съгласи с искането на "Обединени патриоти" за отлагане на влизането в сила на новия Закон за социалните услуги.

Въпросният закон, приет по-рано през годината, трябва(ше) да започне действа от 1 януари догодина. Но се превърна в нещо като втора Истанбулска конвенция с оглед на реакциите, които предизвиква в определени обществени среди. "Обединени патриоти" внесоха преди ден проекта за отлагане на закона (подготвян от 2011 г. досега - б.р.) до 1 юли 2020 г.

Днес Сачева обяви следното:  

"Решенията в социалната политика трябва да сближават хората, а не да ги разделят. Затова подкрепям предложението за отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги, което ще даде време за влизане в режим на разговори относно същността на този закон."

По думите й от следващата седмица министерството ще прави срещи с парламентарно представените партии и с представителите на заинтересовани организации на граждани. Обещава постигнатото от представителите на хората с увреждания и техните близки категорично да бъде запазено и надграждано, а постигнатото от общините и гражданските организации през последните 20 години в подкрепа на българските семейства и деца - да бъде показано ясно пред обществото.

Ще бъде и защитено от Министерството на труда и социалната политика, заявява министърката.

"Същевременно ще обърнем сериозно внимание на притесненията на хората, които протестират от страх за децата си, ще ги разгледаме и ще ги обсъдим и няма да пренебрегваме разумните предложения.

Няма да приемаме обаче антиевропейска пропаганда и насаждане на разделение чрез страх, омраза и манипулация. Социалната система на закрила, финансова подкрепа и услуги е в полза на гражданите и цели да ги сближи, а не да ги разделя.

Затова ще положим всички усилия да сме отворени не само за разговори, но и за по-достъпна информация, с която хората сами пряко да се запознават", допълни Сачева.

"Обединени патриоти" се включиха в "хора" на протестиращите срещу новия закон, сред които са същите организации, лица и политически формации, които преди това протестираха срещу Истанбулската конвенция, стратегията за закрила на детето (също неприета заради протести - б.р.) и мерките за закрила от насилие. Сред тях са още "Атака", която иска директно отмяна на Закона за социалните услуги, както и Светият синод, който неотдавна излезе със становище.

Според "патриотите" влизането на новия закон в сила трябва да се отложи, а текстове да се прецизират.

"Законът в настоящия вариант дава възможност за тълкуване на определени норми в светлина, която противоречи на традиционните ценности и представите за функционирането и смисъла на семейството като основна единица на обществото", смятат те.

И още:

"Законът за социалните услуги и промените, които той налага в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, поставят основателни въпроси именно свързани с устоите на семейството и неговата роля при отглеждането на децата. Ето защо този допълнителен период е нужен, за да може на всички въпроси, които са възникнали, да се даде решение и отговор."

Депутатите настояват за отлагане на текстовете и заради "острите реакции на родителите по отношение на правомощията на неправителствените организации, недоволството им във връзка с философията на термина "социална услуга", механизмите и контролът при извеждането на "деца в риск".

Практиките, скрепени в текстовете на новия закон обаче, по същество са дългогодишна практика. Няма промяна например в това, че и в момента общините по своя преценка да делегират на външни доставчици определени услуги чрез конкурс, когато нямат възможност и капацитет да ги изпълняват сами. В случая - социални такива. В допълнение на практика се въвеждат по-стриктни критерии за качество, създава се и специална Агенция за контрол на качеството на социалните услуги.

Преди ден от Българския дарителски форум (БДФ) в отговор на искането законът да не влиза в сила излязоха с остра позиция в негова защита. Според организацията това би имало изключително негативен ефект върху предоставянето на социални услуги. Припомнят не само приносът на свои членове към развитието на социалните услуги и проекти в подкрепа на хората от уязвими групи, но и факта, че приетият през март 2019 г. закон е резултат на дългогодишен дебат за предоставянето на социални услуги в България. Дискусията започва още през 2011 г., а крайният резултат е "категорична крачка напред, тъй като предвижда изцяло нов модел на социална политика, при който отделните лица имат право на социална услуга и това право може да се реализира ефективно именно за да се помогне на лицето и то да получи необходимата грижа съобразно индивидуалните си потребности при гарантиране на високо качество и контрол на услугата". 

"Приетият вече закон предвижда създаването на нова Агенция за качеството на социалните услуги, която да осъществява контрол, значително по-строг от сегашния. От гледна точка на дарителите стриктният контрол е от ключово значение, защото ще гарантира, че услугите действително се осъществяват в полза на хората и задоволяват техните потребности на практика", казват от дарителския форум.

Като негов плюс те посочват и това, че поставя човека с неговите индивидуални потребности в центъра на грижата, реализирана от доставчиците на услуги, като надгражда съществуващата уредба. Изброяват и всички съгласувания, обществени обсъждания и дискусии в рамките на социалното министерство, тристранния съвет, парламентарните дебати и т.н. 

 

Първият политически акт на новата министърка на социалната политика Деница Сачева е да се съгласи с искането на "Обединени патриоти" за отлагане на влизането в сила на новия Закон за социалните услуги.

Въпросният закон, приет по-рано през годината, трябва(ше) да започне действа от 1 януари догодина. Но се превърна в нещо като втора Истанбулска конвенция с оглед на реакциите, които предизвиква в определени обществени среди. "Обединени патриоти" внесоха преди ден проекта за отлагане на закона (подготвян от 2011 г. досега - б.р.) до 1 юли 2020 г.

Днес Сачева обяви следното:  

"Решенията в социалната политика трябва да сближават хората, а не да ги разделят. Затова подкрепям предложението за отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги, което ще даде време за влизане в режим на разговори относно същността на този закон."

По думите й от следващата седмица министерството ще прави срещи с парламентарно представените партии и с представителите на заинтересовани организации на граждани. Обещава постигнатото от представителите на хората с увреждания и техните близки категорично да бъде запазено и надграждано, а постигнатото от общините и гражданските организации през последните 20 години в подкрепа на българските семейства и деца - да бъде показано ясно пред обществото.

Ще бъде и защитено от Министерството на труда и социалната политика, заявява министърката.

"Същевременно ще обърнем сериозно внимание на притесненията на хората, които протестират от страх за децата си, ще ги разгледаме и ще ги обсъдим и няма да пренебрегваме разумните предложения.

Няма да приемаме обаче антиевропейска пропаганда и насаждане на разделение чрез страх, омраза и манипулация. Социалната система на закрила, финансова подкрепа и услуги е в полза на гражданите и цели да ги сближи, а не да ги разделя.

Затова ще положим всички усилия да сме отворени не само за разговори, но и за по-достъпна информация, с която хората сами пряко да се запознават", допълни Сачева.

"Обединени патриоти" се включиха в "хора" на протестиращите срещу новия закон, сред които са същите организации, лица и политически формации, които преди това протестираха срещу Истанбулската конвенция, стратегията за закрила на детето (също неприета заради протести - б.р.) и мерките за закрила от насилие. Сред тях са още "Атака", която иска директно отмяна на Закона за социалните услуги, както и Светият синод, който неотдавна излезе със становище.

Според "патриотите" влизането на новия закон в сила трябва да се отложи, а текстове да се прецизират.

"Законът в настоящия вариант дава възможност за тълкуване на определени норми в светлина, която противоречи на традиционните ценности и представите за функционирането и смисъла на семейството като основна единица на обществото", смятат те.

И още:

"Законът за социалните услуги и промените, които той налага в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, поставят основателни въпроси именно свързани с устоите на семейството и неговата роля при отглеждането на децата. Ето защо този допълнителен период е нужен, за да може на всички въпроси, които са възникнали, да се даде решение и отговор."

Депутатите настояват за отлагане на текстовете и заради "острите реакции на родителите по отношение на правомощията на неправителствените организации, недоволството им във връзка с философията на термина "социална услуга", механизмите и контролът при извеждането на "деца в риск".

Практиките, скрепени в текстовете на новия закон обаче, по същество са дългогодишна практика. Няма промяна например в това, че и в момента общините по своя преценка да делегират на външни доставчици определени услуги чрез конкурс, когато нямат възможност и капацитет да ги изпълняват сами. В случая - социални такива. В допълнение на практика се въвеждат по-стриктни критерии за качество, създава се и специална Агенция за контрол на качеството на социалните услуги.

Преди ден от Българския дарителски форум (БДФ) в отговор на искането законът да не влиза в сила излязоха с остра позиция в негова защита. Според организацията това би имало изключително негативен ефект върху предоставянето на социални услуги. Припомнят не само приносът на свои членове към развитието на социалните услуги и проекти в подкрепа на хората от уязвими групи, но и факта, че приетият през март 2019 г. закон е резултат на дългогодишен дебат за предоставянето на социални услуги в България. Дискусията започва още през 2011 г., а крайният резултат е "категорична крачка напред, тъй като предвижда изцяло нов модел на социална политика, при който отделните лица имат право на социална услуга и това право може да се реализира ефективно именно за да се помогне на лицето и то да получи необходимата грижа съобразно индивидуалните си потребности при гарантиране на високо качество и контрол на услугата". 

"Приетият вече закон предвижда създаването на нова Агенция за качеството на социалните услуги, която да осъществява контрол, значително по-строг от сегашния. От гледна точка на дарителите стриктният контрол е от ключово значение, защото ще гарантира, че услугите действително се осъществяват в полза на хората и задоволяват техните потребности на практика", казват от дарителския форум.

Като негов плюс те посочват и това, че поставя човека с неговите индивидуални потребности в центъра на грижата, реализирана от доставчиците на услуги, като надгражда съществуващата уредба. Изброяват и всички съгласувания, обществени обсъждания и дискусии в рамките на социалното министерство, тристранния съвет, парламентарните дебати и т.н. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията