Еднополовият брак не се признава от българската правна система. Върховният административен съд (ВАС) окончателно отказа регистрация в ГРАО на брак на двойка от женски пол, сключен във Великобритания, съобщиха от институцията. Делото беше образувано по жалба срещу решение на Административен съд-София-град, която в крайна сметка е отхвърлена, добавят от пресцентъра на ВАС.

В решението на Върховния съд се казва, че "съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак, е пречка за сключване на брак".

"Както Конституцията на Република България, така и Семейният кодекс установяват като задължително условие за сключване на граждански брак разнополовост на съпрузите", уточняват оттам.

В решението на ВАС се казва, че "навсякъде правната уредба разглежда семейните отношения като правоотношение между двата биологични пола - мъж и жена". И се добавя, че "липсва нормативна уредба, която да предвижда правоотношение с други участници, както и не се предвижда неговото съдържание, промени и прекратяване, упражняване на съпружески и родителските права и т.н.". 

Няма нарушение и на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС, тъй като правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони, които регулират упражняването на това право, смята тричленният състав на ВАС.

И припомня: Съдът на Европейския съюз се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право.

"Това е третото дело с подобен предмет, което се разглежда във ВАС, и съдът има непротиворечива практика по този въпрос", посочват от пресцентъра.