Европарламентът трябва да получи от Великобритания уверения, че правата на гражданите ще бъдат защитени след „Брекзит“, който се очаква на 31 януари. Само в такъв случай ЕП ще одобри излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Това се казва в резолюция, приета днес на пленарна сесия в Страсбург. Тя бе приета с 610 гласа „за“, 29 гласа „против“ и 68 „въздържал се“. Предшествалият я дебат бе фокусиран върху бъдещите свободи на движение и ограничаване на вредите от „Брекзит“ върху живота на гражданите.

Депутатите правят оценка на правата на гражданите в контекста на „Брекзит“ и заявяват, че тяхното одобрение на споразумението ще вземе предвид „придобития опит и дадените уверения“ във връзка с тяхната защита.

Най-голяма тревога буди процедурата за кандидатстване за схемата за уседналост за ЕС, липсата на физическо доказателство за успешните кандидати, както и нейната достъпност.

Евродепутатите поставят под въпрос създаването от Лондон на „независим орган“, предвиден в споразумението за оттегляне. Те биха приветствали създаването на съвместен механизъм за контрол от страна на ЕП и британския парламент.

Приетият текст призовава за започването на информационни кампании за подготвяне на гражданите и насърчаването на правителствата в 27-те страни от ЕС да приемат последователни мерки, които предоставят правна сигурност за британските граждани на Обединеното кралство, живеещи на тяхна територия.

Какво следва

За да влезе в сила, всякакво споразумение за „Брекзит“ трябва да бъде одобрено от ЕП с обикновено мнозинство от подадените гласове. Парламентът ще гласува относно споразумението за оттегляне след завършването на процеса на ратификация в Обединеното кралство. Очаква се вотът в Брюксел да бъде на 29 януари.

Втората част от споразумението за оттегляне защитава гражданите на ЕС във Валекобритания и британските граждани в ЕС, както и техните семейства. Според неговите разпоредби всички социално-осигурителни права съгласно европейското право ще бъдат запазени и правата на гражданите ще бъдат гарантирани до края на живота им.

Съответните административни процедури трябва да бъдат прозрачни, безпроблемни и опростени. Наблюдението върху изпълнението и прилагането ще се осъществява от независим орган с правомощия, равностойни на тези на Европейската комисия.