Article_top

След като след много спорове управляващите решиха, че отдаването под наем на жилища чрез платформи като Airbnb вече ще минават през регистрационен режим и ще плащат патентен данък, сега предлагат и глоби до 5000 лева и имуществени санкции до 10 000 лева за предоставяне на апартамент, който не е регистриран.

Идеята идва от депутати от ГЕРБ и е разписана в предложенията между двете четения на Закона за туризма, предложен от Министерския съвет.

Конкретно се предлага, "който предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект да се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.". При повторно нарушение наказанията ще са съответно глоба от 5000 до 8000 лв. и имуществената санкция от 10 000 до 15 000 лв.

Да попитаме съседите

"През последните години се наблюдава "бум" в отдаването на апартаменти за краткосрочен наем и търсенето им чрез различни електронни платформи като Booking.com, Airbnb, Homeaway, Rentbyowner, Facebook групи и др. (...). Целта е да бъдат създадени целесъобразни условия, които да бъдат допълнителна предпоставка за задължително спазване на законодателството в сферата на туризма", пишат в мотивите си Даниела Савеклиева и група народни представители от ГЕРБ.

Апартаментите и стаите за гости излизат от категория Б и влизат в нова - В, предлагат още от ГЕРБ. Категориите от А и Б носят звезди от едно до пет. Условията за реда за регистриране на стаи и апартаменти за гости ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Самата регистрация на местата за настаняване от клас В ще се ивзършва от кметовете на общините, които ще ги вписват в Националния туристически регистър.

За да се стигне до регистрация обаче собственикът на жилището ще трябва да получи съгласието на 50 на сто от собствнеиците на самостоятелни обекти в етажната собственост. Т.е. на поне половината "съкооператори".

Контролът пък се вменява на Комисията за защита на потребителите.

Без ДНСК на плажа

Савеклиева и компания са внесли общо четири различни типа изменения по закона, едно от най-важните от които касаят и изменения в Закона за устройство на територията и ролята на общините и на държавния строителен контрол по отношение на разполагането на обекти в курортите. 

Според предложенията на общините се вменява отговорността да премахват нерегламентирано поставени обекти като рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както на територията на националните курорти, така и на морските плажове. Сега тази задача се полагаше на ДНСК, а служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община констатираха нередностите. Или с други думи - вече няма да има и държавен, а само общински контрол за гореизброените типове обекти. Пак общините ще имат грижата за премахването на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности и преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия при издадена заповед.

Според вносителите било "неудачно" ДНСК да е натоварена с контрола върху преместваемите обекти на плажовете и в националните курорти, защото това трябвало да е функция на местните власти, които издават разрешителните за поставянето им и най-добре познавали спецификите на общинската територия.

Пак от ГЕРБ предлагат и общинските съвети в националните курорти да планират разходи за подобряване на туристическите услуги, дейности, обекти и продукти. 

Късно е за ред в курортите

Депутатите на управляващата партия са на път да премахнат и исканото от министърката им Николина Ангелкова "продуктово зониране". Според формулировката на Министерство на туризма "продуктово зониране" e разделение на територията на националните курорти на обособени функционални зони, които се характеризират със специфична концентрация на ресурси и дейности, удовлетворяващи определен набор от потребности и преживявания на туристите. Или да има парти зони, зони за отдих и пр. 

Това бе и един от най-спорните моменти още с внасянето на закона поради простия факт, че такова зониране е невъзможно при вече изградената инфраструктура в курортите. И това признават и депутатите от ГЕРБ, които искат предложението на Ангелкова да отпадне: 

"Разпоредбата за обособяване на продуктови зони няма да може да се приложи за заварените случаи - т.е. на територията на националните курорти, които функционират в момента. Отчитат се затруднения, които биха имали общинските администрации относно невъзможността да се осъществи продуктовото зониране в съществуващите национални курорти."

Отсрочка за палатките

Предлага се също така срокът за написването на наредба за т.нар. диво къмпингуване да се удължи с половин година. Причината е, че тя се пише от четири министерства, не е готова, а трябваше да е до 16 януари тази година, т.е. преди повече от 10 дни.

Във въпросната наредба министрите на регионалното развитие, на туризма, на околната среда и на земеделието трябваше да са описали реда, по който любителите на палатки и кемпери ще могат да се разполагат в обособени за целта места, без да бъдат подлагани на непрекъснатите гонения на местните власти, както е сега. Изрично обаче се забраняват палатките на плажа, както и върху дюни.

От ГЕРБ настояват още в процеса по написаване на наредбата да участват и общините, на чиито територии ще се обособяват местата за "дивото къмпингуване".

 

След като след много спорове управляващите решиха, че отдаването под наем на жилища чрез платформи като Airbnb вече ще минават през регистрационен режим и ще плащат патентен данък, сега предлагат и глоби до 5000 лева и имуществени санкции до 10 000 лева за предоставяне на апартамент, който не е регистриран.

Идеята идва от депутати от ГЕРБ и е разписана в предложенията между двете четения на Закона за туризма, предложен от Министерския съвет.

Конкретно се предлага, "който предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект да се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.". При повторно нарушение наказанията ще са съответно глоба от 5000 до 8000 лв. и имуществената санкция от 10 000 до 15 000 лв.

Да попитаме съседите

"През последните години се наблюдава "бум" в отдаването на апартаменти за краткосрочен наем и търсенето им чрез различни електронни платформи като Booking.com, Airbnb, Homeaway, Rentbyowner, Facebook групи и др. (...). Целта е да бъдат създадени целесъобразни условия, които да бъдат допълнителна предпоставка за задължително спазване на законодателството в сферата на туризма", пишат в мотивите си Даниела Савеклиева и група народни представители от ГЕРБ.

Апартаментите и стаите за гости излизат от категория Б и влизат в нова - В, предлагат още от ГЕРБ. Категориите от А и Б носят звезди от едно до пет. Условията за реда за регистриране на стаи и апартаменти за гости ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Самата регистрация на местата за настаняване от клас В ще се ивзършва от кметовете на общините, които ще ги вписват в Националния туристически регистър.

За да се стигне до регистрация обаче собственикът на жилището ще трябва да получи съгласието на 50 на сто от собствнеиците на самостоятелни обекти в етажната собственост. Т.е. на поне половината "съкооператори".

Контролът пък се вменява на Комисията за защита на потребителите.

Без ДНСК на плажа

Савеклиева и компания са внесли общо четири различни типа изменения по закона, едно от най-важните от които касаят и изменения в Закона за устройство на територията и ролята на общините и на държавния строителен контрол по отношение на разполагането на обекти в курортите. 

Според предложенията на общините се вменява отговорността да премахват нерегламентирано поставени обекти като рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както на територията на националните курорти, така и на морските плажове. Сега тази задача се полагаше на ДНСК, а служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община констатираха нередностите. Или с други думи - вече няма да има и държавен, а само общински контрол за гореизброените типове обекти. Пак общините ще имат грижата за премахването на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности и преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия при издадена заповед.

Според вносителите било "неудачно" ДНСК да е натоварена с контрола върху преместваемите обекти на плажовете и в националните курорти, защото това трябвало да е функция на местните власти, които издават разрешителните за поставянето им и най-добре познавали спецификите на общинската територия.

Пак от ГЕРБ предлагат и общинските съвети в националните курорти да планират разходи за подобряване на туристическите услуги, дейности, обекти и продукти. 

Късно е за ред в курортите

Депутатите на управляващата партия са на път да премахнат и исканото от министърката им Николина Ангелкова "продуктово зониране". Според формулировката на Министерство на туризма "продуктово зониране" e разделение на територията на националните курорти на обособени функционални зони, които се характеризират със специфична концентрация на ресурси и дейности, удовлетворяващи определен набор от потребности и преживявания на туристите. Или да има парти зони, зони за отдих и пр. 

Това бе и един от най-спорните моменти още с внасянето на закона поради простия факт, че такова зониране е невъзможно при вече изградената инфраструктура в курортите. И това признават и депутатите от ГЕРБ, които искат предложението на Ангелкова да отпадне: 

"Разпоредбата за обособяване на продуктови зони няма да може да се приложи за заварените случаи - т.е. на територията на националните курорти, които функционират в момента. Отчитат се затруднения, които биха имали общинските администрации относно невъзможността да се осъществи продуктовото зониране в съществуващите национални курорти."

Отсрочка за палатките

Предлага се също така срокът за написването на наредба за т.нар. диво къмпингуване да се удължи с половин година. Причината е, че тя се пише от четири министерства, не е готова, а трябваше да е до 16 януари тази година, т.е. преди повече от 10 дни.

Във въпросната наредба министрите на регионалното развитие, на туризма, на околната среда и на земеделието трябваше да са описали реда, по който любителите на палатки и кемпери ще могат да се разполагат в обособени за целта места, без да бъдат подлагани на непрекъснатите гонения на местните власти, както е сега. Изрично обаче се забраняват палатките на плажа, както и върху дюни.

От ГЕРБ настояват още в процеса по написаване на наредбата да участват и общините, на чиито територии ще се обособяват местата за "дивото къмпингуване".

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията