Прокуратурата за пореден път се зае с отпадъците - този път административната прокуратура праща министър Емил Димитров да направи проверка в 4 ТЕЦ-а - „Бобов дол“, "Брикел“, „Сливен“ и "Перник".

Това става, докато текат спорадични акции срещу отпадъците, а и друга - генерална проверка, възложена от главния прокурор на ДАНС и МВР, с която да разследват всички площадки, на които има отпадъци.

Обект ще бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и съответства ли към настоящия момент дейността на ТЕЦ-овете в пълна степен на разрешенията им.

Както е известно, още от времето на министър Нено Димов са издадени няколкостотин разрешителни на фирми да внасят отпадъци.

Забележително е, че почти същата проверка с почти същия текст през септемвир разпореди и предшественкът на Гешев - Сотир Цацаров. По повод "постъпил сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни дружества" главният прокурор тогава разпореди на министъра на околната среда и водите извършване на незабавна проверка в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД.

Указано бе да се порверява и на място от МОСВ за спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Любопитно е, че Христо Ковачки, в чиито патримониум са всичките изредени дружества, преди няколко дни даде интервю - нещо, което не беше правил от над десетилетие. Той заяви, че няма лично бизнес с отпадъци, но познавал хора, които "се занимават с тоя бизнес и доста успешно". Освен това подкрепи държавата за това в тази пазарна ниша да има регулации, както и за стъпките "да се регламентира вносът на видове отпадъци". Дори предложи консултантските си услуги на всички желаещи да влязат в бранша.

Всички тези съвпадения идват след интервю на Кирил Домусчиев, че се надявал прокуратурата да се заеме и с енергетиката.

Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС). Обект на проверката следва да бъдат: ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“.

Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации.

Предмет на проверката следва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци; съответства ли към настоящия момент дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“ по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в пълна степен на разрешената им такава по реда на ЗООС и ЗУО.

МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност в гореизброените аспекти.

При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката да се изпрати на ВАП.