Article_top

Фермерските и кооперативните пазари да могат да работят в условията на извънредното положение при изпълнение на определени мерки за хигиена, дезинфекция и социална дистанция между продавачи и клиенти. А въведените от местни власти ограничения за функционирането им да бъдат отменени. 

Такава заповед издаде здравният министър Кирил Ананиев във връзка с извънредното положение заради риска от разпространение на COVID-19. Именно министърът е натоварен от "извънредния" закон с издаването на правила и мерки по време на кризата с коронавируса и заповедите му са задължителни за изпълнение. 

Новите мерки засягат още правилата за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

В София например още на 16 март - три дни след като бе обявено извънредното положение от Народното събрание, бе издадена заповед от местните власти, с която се преустановиха фермерските и временни пазари на територията на столицата. Подобни мерки бяха предприети и от други общини. Земеделски производители вече предупредиха, че тези органичения водят до огромен проблем и за реализирането на продукцията, и за препитанието им, и до изхвърляне на качествена храна в период, в който има повишено търсене на хранителни продукти. 

На този фон постоянните общински пазари продължават да работят, припомниха земеделци. 

Новата заповед на Кирил Ананиев е за "работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи". 

В нея се предвижда местните забрани и ограничения да бъдат преустановени или отменени. Ето и правилата и мерките, обявени от министъра: 

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

 • Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара; 
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
 • Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР,  директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

 

Фермерските и кооперативните пазари да могат да работят в условията на извънредното положение при изпълнение на определени мерки за хигиена, дезинфекция и социална дистанция между продавачи и клиенти. А въведените от местни власти ограничения за функционирането им да бъдат отменени. 

Такава заповед издаде здравният министър Кирил Ананиев във връзка с извънредното положение заради риска от разпространение на COVID-19. Именно министърът е натоварен от "извънредния" закон с издаването на правила и мерки по време на кризата с коронавируса и заповедите му са задължителни за изпълнение. 

Новите мерки засягат още правилата за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

В София например още на 16 март - три дни след като бе обявено извънредното положение от Народното събрание, бе издадена заповед от местните власти, с която се преустановиха фермерските и временни пазари на територията на столицата. Подобни мерки бяха предприети и от други общини. Земеделски производители вече предупредиха, че тези органичения водят до огромен проблем и за реализирането на продукцията, и за препитанието им, и до изхвърляне на качествена храна в период, в който има повишено търсене на хранителни продукти. 

На този фон постоянните общински пазари продължават да работят, припомниха земеделци. 

Новата заповед на Кирил Ананиев е за "работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи". 

В нея се предвижда местните забрани и ограничения да бъдат преустановени или отменени. Ето и правилата и мерките, обявени от министъра: 

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

 • Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара; 
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
 • Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР,  директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията