Article_top

"Булгаргаз" предложи на КЕВР актуализирана цена на природния газ за юни от 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това съобщиха от пресцентъра на "Булгаргаз" ЕАД.

В сравнение с утвърдената за май на 2020 г. цената е по-ниска с 9,04%, или с 2,02 лв./MWh. В съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД, депозира в КЕВР на 11.05.2020 г. заявление за утвърждаване цена на природния газ за юни 2020 г. в размер 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7).

Предложената в заявлението от 11.05.2020 г. цена, както е посочено в приложените документите към него, е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти поради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението. В доклада на работната група на КЕВР, публикуван на интернет страницата на регулатора относно заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за юни 2020 г., се съдържа предложение при утвърждаването на цената за юни 2020 г. същата да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 31.05.2020 г.

В допълнение към това предложение на 27.05.2020 г. в "Булгаргаз" ЕАД беше получено писмо от регулатора с искане за предоставяне на отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на "Булгаргаз" ЕАД – 11.05.2020 г., не са били известни. В тази връзка на 1.06.2020 г. "Булгаргаз" ЕАД изготви и внесе актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за юни на 2020 г. с включени исканите от КЕВР отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 31.05.2020 г.

Ключови думи
 

"Булгаргаз" предложи на КЕВР актуализирана цена на природния газ за юни от 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това съобщиха от пресцентъра на "Булгаргаз" ЕАД.

В сравнение с утвърдената за май на 2020 г. цената е по-ниска с 9,04%, или с 2,02 лв./MWh. В съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД, депозира в КЕВР на 11.05.2020 г. заявление за утвърждаване цена на природния газ за юни 2020 г. в размер 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7).

Предложената в заявлението от 11.05.2020 г. цена, както е посочено в приложените документите към него, е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти поради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението. В доклада на работната група на КЕВР, публикуван на интернет страницата на регулатора относно заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за юни 2020 г., се съдържа предложение при утвърждаването на цената за юни 2020 г. същата да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 31.05.2020 г.

В допълнение към това предложение на 27.05.2020 г. в "Булгаргаз" ЕАД беше получено писмо от регулатора с искане за предоставяне на отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на "Булгаргаз" ЕАД – 11.05.2020 г., не са били известни. В тази връзка на 1.06.2020 г. "Булгаргаз" ЕАД изготви и внесе актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за юни на 2020 г. с включени исканите от КЕВР отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 31.05.2020 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?