Върховният административен съд върна обжалваната оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на бъдещата RDF инсталация в София на градския административен съд. С това решение върховните съдии са излезли във вторник, то е публикувано днес.

На предишната инстанция Административен съд София-град отхвърли жалбата на екологично сдружение "За земята", според която има съществени нарушения при екооценката на бъдещия завод за преработка на отпадъци и превръщането им в RDF гориво в София, което управляващите от ГЕРБ придвижват към осъществяване, въпреки бурната съпротива от страна на опозицията в столицата и редица екоорганизации. Миналата седмица ГЕРБ-СДС и ВМРО отхвърлиха предложението на "Демократична България" строенето на завода да се подложи на местен референдум.

От "За земята" поддържат тезата, че когато е правен ОВОС, не е правилно определен кръгът на засегнатите - той включва само строителните работници и живеещите непосредствено до бъдещата строителна площадка на инсталацията. Живеещите в района "Сердика" не са разглеждани като потенциално засегнати, нито пък тези в районите "Нови Искър", "Надежда", "Подуяне" и "Кремиковци", през които ще бъде пренасяно новопроизведеното гориво до инсинератора.

Разстоянието от завода за преработка на отпадъци до инсинератора е 23 км, всеки ден ще се доставят между 180 и 600 хил. тона дневно, за което ще са нужни 23 пътувания през тези софийски райони.

Според сегашния ОВОС не се очаква влошаване на качеството на въздуха от инсталацията над нормите по данни от 2012 г. От "За земята" оспорват тази теза и с новото си решение ВАС признава валидността на позицията им.

А именно - че е нужна допълнителна съдебна експертиза, недопусната на първа инстанция, която да даде заключение как ще се разпространи вредното въздействие на атмосферните замърсители и извън район "Сердика".

"Засегнатата общественост, която има право да участва в обществените консултации, обхваща не само пряко засегнатите лица от реализацията на инвестиционното предложение, но и тази общественост, за която съществува вероятност да бъде засегната. Заключението в ДОВОС, че от експлоатацията на инсталацията не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух спрямо данните от доклада за 2012 г., не може да се възприеме в смисъл, че изпусканите нови въздушни замърсители ще се ограничат върху територията на производствената площадка", отбелязват върховните съдии.

ВАС открива и редица други проблеми в решението на по-долната инстанция. Няма преценка за рисковете от аварийни ситуации и мерките за реагиране при възможно най-лош сценарий, не е проведено и нужното от закона обществено обсъждане във всички потенциално засегнати райони на града. 

Затова и Върховният административен съд връща делото на Административен съд София-град за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончатело.