Най-голям износ страната ни реализира в Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша, като най-бърз ръст в износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г. възлиза на 196 млн. долара.

Според международно изследване България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа. Това е заявил Лъчезар Богданов - главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), при представянето на онлайн форум на резултатите от изготвеното от Института Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските малки и средни предприятия в избрани сектори, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

ИПИ се е фокусирал изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран висок потенциал, обхващащи 22 на сто от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни.

Във форума са участвали представители на Министерството на икономиката и ИАНМСП.

Ползите от анализа са много, но данните от него ще помогнат най-вече за адаптирането на предприятията в новосъздалите се икономически условия от пандемията COVID-19, е казал по време на форума изпълнителният директор на Агенцията Бойко Таков. 

Той е съобщил, че скоро ще започне проект за изготвянето на серия видео-уроци, насочени към собствениците на малък и среден бизнес, които ще представят теми, свързани с интернационализация и начините за осъществяване на износ.