Article_top

Анкетата на националната статискита за бизнес климата в България през юни накара премиерът Бойко Борисов да се похвали публично, разпространявайки 11-те страници данни, публикувани днес.

В условията на криза от COVID-19, бизнес климатът у нас се подобрява за втори пореден месец. Това отчита НСИ - Национален статистически институт в последното си проучване за стопанската конюнктура в България през месец юни. След като през април спадът стигна до 42%, общият показател на бизнес климата нараства с 11,8 пункта през май и с още 11,4 пункта през юни. Подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат в секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Въпреки пандемията, много сектори у нас не са спирали работа. Продължаваме с помощта към българските предприятия. С подкрепата и от ЕС се надяваме скоро икономиката на България да се върне в онази отлична кондиция, в която беше и преди кризата, написа министър-председателят във фейсбук. 

В самия анализ на НСИ, който се позовава на анкети сред предприемачи в няколко ключови сектора в икономиката - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги - се констатира повишение на общия показател на бизнес климата с 11,4 пункта в сравнение с предходния месец май.

Припомняме, че от 13 март до 13 май страната бе в извънредно положение заради разпространението на коронавируса, съпроводено с органичителни мерки за гражданите и част от бизнеса. То премина в "извънредна епидемична обстановка", с което бяха отхлабени и повечето противоепидемични мерки. 

Секторите са разгледани един по един. В всеки от браншовете - въпреки повишените очаквания за бизнес климата, се посочва един и същи водещ фактор за затрудняване на дейността - "несигурна икономическа среда", следван от фактора "други". Какво влиза в общата категория "други" не е ясно, защото според методиката на НСИ от анкетираните не се изисква пояснение кое точно "друго" затруднява дейността им, става ясно от публикувания документ от 11 страници.

Показателят „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 9.7 пункта на месечна база, като това е резултат от оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца, обясняват от НСИ. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

В строителството оценката за бизнес климата е 14.4 пункта - получените нови поръчки през юни, а и прогнозите за идните 3 месеца, са оптимистичи. В този бранш след несигурната икономическа среда като проблем се нарежда недостигът на работна сила, следван от "други". И тук по отношение на цените не се очаква промяна нагоре или надолу в идните летни месеци.

Оценката за бизнес климата в сектора на търговията на дребно се повишава с 15.8 пункта. Тук спънките идват на второ и трето място от недостатъчно търсене и конкуренция, а очакванията за поскъпване на цени в сектора, въпреки че предприемачите са по-склонни да мислят, че това няма да се случи. 

Секторът "услуги" също бележи ръст в очакванията спрямо май - със 7 пункта. Отчита се отново като проблем № 2 недостатъчното търсене. Вариране на цените надолу или нагоре отново не се очаква, показват данните. 

Докладът на НСИ е придружен и с графики. В общата за всички изследвани браншове графика се вижда срива в оценката на бизнес климата през изминалите месеци от 2020 г. (заглавната снимка - б.р.)

Прави впечатление, че в графиките и за четирите бранша (в по-малка степен в промишлеността) в графата "дългосрочна среда" се отчита притеснение на тема "конкуренция в бранша". 

 

 

 

Анкетата на националната статискита за бизнес климата в България през юни накара премиерът Бойко Борисов да се похвали публично, разпространявайки 11-те страници данни, публикувани днес.

В условията на криза от COVID-19, бизнес климатът у нас се подобрява за втори пореден месец. Това отчита НСИ - Национален статистически институт в последното си проучване за стопанската конюнктура в България през месец юни. След като през април спадът стигна до 42%, общият показател на бизнес климата нараства с 11,8 пункта през май и с още 11,4 пункта през юни. Подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат в секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Въпреки пандемията, много сектори у нас не са спирали работа. Продължаваме с помощта към българските предприятия. С подкрепата и от ЕС се надяваме скоро икономиката на България да се върне в онази отлична кондиция, в която беше и преди кризата, написа министър-председателят във фейсбук. 

В самия анализ на НСИ, който се позовава на анкети сред предприемачи в няколко ключови сектора в икономиката - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги - се констатира повишение на общия показател на бизнес климата с 11,4 пункта в сравнение с предходния месец май.

Припомняме, че от 13 март до 13 май страната бе в извънредно положение заради разпространението на коронавируса, съпроводено с органичителни мерки за гражданите и част от бизнеса. То премина в "извънредна епидемична обстановка", с което бяха отхлабени и повечето противоепидемични мерки. 

Секторите са разгледани един по един. В всеки от браншовете - въпреки повишените очаквания за бизнес климата, се посочва един и същи водещ фактор за затрудняване на дейността - "несигурна икономическа среда", следван от фактора "други". Какво влиза в общата категория "други" не е ясно, защото според методиката на НСИ от анкетираните не се изисква пояснение кое точно "друго" затруднява дейността им, става ясно от публикувания документ от 11 страници.

Показателят „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 9.7 пункта на месечна база, като това е резултат от оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца, обясняват от НСИ. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

В строителството оценката за бизнес климата е 14.4 пункта - получените нови поръчки през юни, а и прогнозите за идните 3 месеца, са оптимистичи. В този бранш след несигурната икономическа среда като проблем се нарежда недостигът на работна сила, следван от "други". И тук по отношение на цените не се очаква промяна нагоре или надолу в идните летни месеци.

Оценката за бизнес климата в сектора на търговията на дребно се повишава с 15.8 пункта. Тук спънките идват на второ и трето място от недостатъчно търсене и конкуренция, а очакванията за поскъпване на цени в сектора, въпреки че предприемачите са по-склонни да мислят, че това няма да се случи. 

Секторът "услуги" също бележи ръст в очакванията спрямо май - със 7 пункта. Отчита се отново като проблем № 2 недостатъчното търсене. Вариране на цените надолу или нагоре отново не се очаква, показват данните. 

Докладът на НСИ е придружен и с графики. В общата за всички изследвани браншове графика се вижда срива в оценката на бизнес климата през изминалите месеци от 2020 г. (заглавната снимка - б.р.)

Прави впечатление, че в графиките и за четирите бранша (в по-малка степен в промишлеността) в графата "дългосрочна среда" се отчита притеснение на тема "конкуренция в бранша". 

 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?