Article_top

Пакет „Мобилност“, от който недоволстват българските превозвачи, беше приет от Европарламента.

Това стана на второ четене. Гласуването бе проведено късно снощи, а резултатите му бяха оповестени тази сутрин.

Новината съобщи председателят на ЕП Давид Сасоли.

Евродепутатите отхвърлиха всички предложения за изменения, които бяха внесени от българските представители. Същото се случи и на първото четене преди месец.

Това бе и условието пакетът да бъде приет. Дори само едно от измененията да беше прието, процедурата щеше да се забави.

Това, от което най-много недоволстват българските превозвачи, е задължителното периодично връщане на камионите и шофьорите в страната, в която са базирани.

Още преди време "бунтовната деветка" от ЕС се закани да оспори пакета пред Съда на ЕС в Люксембург. Освен България в тази група влизат също Румъния, Унгария, Полша, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър. Това са все страни от т.нар. периферия на ЕС, които смятат, че са силно засегнати от промените. Според тях това ще доведе до движение на празни камиони.

Какво предстои

Приетите правила ще влязат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС през следващите седмици.

Правилата относно командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивка, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта. Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара.

Гласуването - само една битка в голямата война

„Основните ни надежди са свързани с действията оттук нататък. Ние възприемаме вчерашното гласуване само като една битка в голямата война. И това, което ни предстои и където смятам, че имаме доста по-големи шансове, е Съдът на ЕС.“

Така коментира вота пред Клуб Z Петър Витанов от БСП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите (СиД). Той е единственият български постоянен член на Комисията по транспорт и туризъм в ЕП.

Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП) каза в разговор с български журналисти още преди сесията, че има надежди.

Първо, самата Еврокомисия се отказа от този проект, припомни в разговор с български журналисти преди сесията на ЕП евродепутатът Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП). По думите му тя не е искала връщането на шофьорите.

Второ, от „Берлемон“ обещали да обезсилят пакета с ново законодателно предложение в случай на негативна оценка за въздействието върху околната среда. Докладът по темата, който се изготвя от независима група, трябва да бъде огласен до края на септември.

Трето, има преходен период от 18 месеца за въвеждане на най-неизгодните за българските превозвачи мерки. Според Новаков надеждите са делото, което „бунтовната деветка“ ще заведе, да приключи преди влизането на мерките в сила. И то в полза на деветте страни.

Грешната тактика на българите

В битката българите допуснаха сериозна грешка, коментира специално за Клуб Z запознати. И тя според тях е, че не са искали да правят никакви отстъпки. С други думи – искали да получат всичко, но да не дадат нищо. А това няма как да стане.

Българите не послушали и разумните гласове в собствените си редици. Един от тях призовавал, образно казано, „да се отреже ръката, но човекът да продължи да живее“, т.е. да се жертва нещо в името на оцеляването.

Не е за пренебрегване и фактът, че пакетът „Мобилност“ спада към тези проблеми, при които сблъсъкът в Европарламента не е между отделни партии, а между отделни държави. И е много трудно да се върви срещу Франция и Германия плюс богатия Север.

Освен това страната ни изгубила подкрепата на някои „колебаещи се“. Такъв е случаят например със Словакия. Тя била лесно привлечена на другата страна с решението в Братислава да бъде централата на Европейския орган на труда (ЕОТ). Конкурент на словашката столица бе София.

Еврокомисията против връщането на камионите

Еврокомисарката по транспорта Адина Вълян приветства гласуването в ЕП.

Но Еврокомисията съжалява за някои от новите елементи, които може да не са в съответствие със Зеления пакт.

Това се казва в специално разпространено изявление на Вълян.

Според нея социалните подобрения в пакета са значителни. Но за ЕК задължителното връщане на камионите на всеки 8 седмици в страната на регистриране и ограниченията, наложени на комбинираните превози не са част от предложенията на Комисията, приети на 31 май 2017 г. и не са предмет на оценката на въздействието. Задължителното връщане може да доведе до неефективност на транспортната система и до повишаване на ненужни емисии, замърсяване и задръствания. А мерките в сферата на комбинираните превози могат да засегнат ефективността на неговата подкрепа за товарните операции.

В момента ЕК извършва оценка на очакваното въздействие на тези два аспекта върху климата, околната среза и функционирането на единния пазар. Събира се цялата необходима информация.

Адина Вълян призовава сектора и националните власти за помагат, като осигуряват съответните данни. Тя уверява, че заключенията ще са готови преди края на годината.

Комисията си запазва при необходимост правото да излезе с целево законодателно приложение преди двете поправки да влязат в сила.

Пакетът

Повече почивки и време у дома

В камиона вече няма да може да се почива повече от 45 часа седмично. Допълнителните часове ще трябва да бъдат прекарани на подходящи места и за сметка на работодателя. Работата ще трябва да бъде организирана така, че да осигурява на шофьорите повече време у дома.

За следенето на спазването на правилата ще бъдат инсталирани интелигентни тахографи, които ще засичат преминаването на граници и други събития. Инсталирането на цифрови тахографи към момента е задължително за новите тежкотоварни автомобили, тежащи над 3,5 тона.

Ясни правила за командироването на водачи с цел гарантиране на еднакво заплащане

Целта е да бъдат предотвратени различия в националните подходи и да се гарантира справедливото възнаграждение за шофьорите. Новите правила за командироване се отнасят за каботажа, международния превоз (без да се включва транзитът) и двустранните превози (транспортиране на стоки от една страна членка на ЕС в друга и обратен курс).

Справедливи условия на конкуренция в сухопътните превози

Законодателството въвежда общи проверки на каботажните курсове от инспектори от две или повече страни и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите в ЕС.

Каботаж

Каботажът е превозът на стоки в рамките на една страна, когато се прави от чуждестранен камион, след като той е осъществил международен курс от друга страна. Въведен е за първи път през 1990 г. и помага на превозвачите да намалят пътуването без стока.

Правилата на ЕС позволяват три каботажни курса в рамките на 7 дни от международната доставка. За да се избегне систематичният каботаж, след три каботажни курса се въвежда период от 4 дни, в който не може да се правят курсове в рамките на същата страна със същото превозно средство.

Край на „пощенските кутии“

Сериозен проблем е наличието на "пощенски кутии". Това са компании, които имат регистрация в дадена страна от ЕС с цел намаляване на данъчните или други задължения, но извършват дейността си от друга страна.

С промените се въвежда изискване превозвачите да имат съществена дейност в страната, в която са регистрирани.

Въвежда се и задължение за шофьорите да се връщат в операционния център на превозвача поне на всеки осем седмици.

Обхватът на правилата се разширява и ще включва лекотоварни автомобили с тегло над 2,5 тона. Те ще трябва да бъдат оборудвани с тахографи.

 

Пакет „Мобилност“, от който недоволстват българските превозвачи, беше приет от Европарламента.

Това стана на второ четене. Гласуването бе проведено късно снощи, а резултатите му бяха оповестени тази сутрин.

Новината съобщи председателят на ЕП Давид Сасоли.

Евродепутатите отхвърлиха всички предложения за изменения, които бяха внесени от българските представители. Същото се случи и на първото четене преди месец.

Това бе и условието пакетът да бъде приет. Дори само едно от измененията да беше прието, процедурата щеше да се забави.

Това, от което най-много недоволстват българските превозвачи, е задължителното периодично връщане на камионите и шофьорите в страната, в която са базирани.

Още преди време "бунтовната деветка" от ЕС се закани да оспори пакета пред Съда на ЕС в Люксембург. Освен България в тази група влизат също Румъния, Унгария, Полша, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър. Това са все страни от т.нар. периферия на ЕС, които смятат, че са силно засегнати от промените. Според тях това ще доведе до движение на празни камиони.

Какво предстои

Приетите правила ще влязат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС през следващите седмици.

Правилата относно командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивка, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта. Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара.

Гласуването - само една битка в голямата война

„Основните ни надежди са свързани с действията оттук нататък. Ние възприемаме вчерашното гласуване само като една битка в голямата война. И това, което ни предстои и където смятам, че имаме доста по-големи шансове, е Съдът на ЕС.“

Така коментира вота пред Клуб Z Петър Витанов от БСП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите (СиД). Той е единственият български постоянен член на Комисията по транспорт и туризъм в ЕП.

Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП) каза в разговор с български журналисти още преди сесията, че има надежди.

Първо, самата Еврокомисия се отказа от този проект, припомни в разговор с български журналисти преди сесията на ЕП евродепутатът Андрей Новаков от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП). По думите му тя не е искала връщането на шофьорите.

Второ, от „Берлемон“ обещали да обезсилят пакета с ново законодателно предложение в случай на негативна оценка за въздействието върху околната среда. Докладът по темата, който се изготвя от независима група, трябва да бъде огласен до края на септември.

Трето, има преходен период от 18 месеца за въвеждане на най-неизгодните за българските превозвачи мерки. Според Новаков надеждите са делото, което „бунтовната деветка“ ще заведе, да приключи преди влизането на мерките в сила. И то в полза на деветте страни.

Грешната тактика на българите

В битката българите допуснаха сериозна грешка, коментира специално за Клуб Z запознати. И тя според тях е, че не са искали да правят никакви отстъпки. С други думи – искали да получат всичко, но да не дадат нищо. А това няма как да стане.

Българите не послушали и разумните гласове в собствените си редици. Един от тях призовавал, образно казано, „да се отреже ръката, но човекът да продължи да живее“, т.е. да се жертва нещо в името на оцеляването.

Не е за пренебрегване и фактът, че пакетът „Мобилност“ спада към тези проблеми, при които сблъсъкът в Европарламента не е между отделни партии, а между отделни държави. И е много трудно да се върви срещу Франция и Германия плюс богатия Север.

Освен това страната ни изгубила подкрепата на някои „колебаещи се“. Такъв е случаят например със Словакия. Тя била лесно привлечена на другата страна с решението в Братислава да бъде централата на Европейския орган на труда (ЕОТ). Конкурент на словашката столица бе София.

Еврокомисията против връщането на камионите

Еврокомисарката по транспорта Адина Вълян приветства гласуването в ЕП.

Но Еврокомисията съжалява за някои от новите елементи, които може да не са в съответствие със Зеления пакт.

Това се казва в специално разпространено изявление на Вълян.

Според нея социалните подобрения в пакета са значителни. Но за ЕК задължителното връщане на камионите на всеки 8 седмици в страната на регистриране и ограниченията, наложени на комбинираните превози не са част от предложенията на Комисията, приети на 31 май 2017 г. и не са предмет на оценката на въздействието. Задължителното връщане може да доведе до неефективност на транспортната система и до повишаване на ненужни емисии, замърсяване и задръствания. А мерките в сферата на комбинираните превози могат да засегнат ефективността на неговата подкрепа за товарните операции.

В момента ЕК извършва оценка на очакваното въздействие на тези два аспекта върху климата, околната среза и функционирането на единния пазар. Събира се цялата необходима информация.

Адина Вълян призовава сектора и националните власти за помагат, като осигуряват съответните данни. Тя уверява, че заключенията ще са готови преди края на годината.

Комисията си запазва при необходимост правото да излезе с целево законодателно приложение преди двете поправки да влязат в сила.

Пакетът

Повече почивки и време у дома

В камиона вече няма да може да се почива повече от 45 часа седмично. Допълнителните часове ще трябва да бъдат прекарани на подходящи места и за сметка на работодателя. Работата ще трябва да бъде организирана така, че да осигурява на шофьорите повече време у дома.

За следенето на спазването на правилата ще бъдат инсталирани интелигентни тахографи, които ще засичат преминаването на граници и други събития. Инсталирането на цифрови тахографи към момента е задължително за новите тежкотоварни автомобили, тежащи над 3,5 тона.

Ясни правила за командироването на водачи с цел гарантиране на еднакво заплащане

Целта е да бъдат предотвратени различия в националните подходи и да се гарантира справедливото възнаграждение за шофьорите. Новите правила за командироване се отнасят за каботажа, международния превоз (без да се включва транзитът) и двустранните превози (транспортиране на стоки от една страна членка на ЕС в друга и обратен курс).

Справедливи условия на конкуренция в сухопътните превози

Законодателството въвежда общи проверки на каботажните курсове от инспектори от две или повече страни и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите в ЕС.

Каботаж

Каботажът е превозът на стоки в рамките на една страна, когато се прави от чуждестранен камион, след като той е осъществил международен курс от друга страна. Въведен е за първи път през 1990 г. и помага на превозвачите да намалят пътуването без стока.

Правилата на ЕС позволяват три каботажни курса в рамките на 7 дни от международната доставка. За да се избегне систематичният каботаж, след три каботажни курса се въвежда период от 4 дни, в който не може да се правят курсове в рамките на същата страна със същото превозно средство.

Край на „пощенските кутии“

Сериозен проблем е наличието на "пощенски кутии". Това са компании, които имат регистрация в дадена страна от ЕС с цел намаляване на данъчните или други задължения, но извършват дейността си от друга страна.

С промените се въвежда изискване превозвачите да имат съществена дейност в страната, в която са регистрирани.

Въвежда се и задължение за шофьорите да се връщат в операционния център на превозвача поне на всеки осем седмици.

Обхватът на правилата се разширява и ще включва лекотоварни автомобили с тегло над 2,5 тона. Те ще трябва да бъдат оборудвани с тахографи.

Коментари

Наздраве и на Мутрата,

и на нейните подгласници в ЕП, които ни обясняваха колко е "широка" подкрепата за евтиния им лобизъм и колко ги слушат "партньорите".

Даже не наздраве, а направо

конграчулейшан - или както е там на френски.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?