Article_top

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни три разпоредби от Закона за социалните услуги (ЗСУ), пише днес специализираният сайт lex.bg.

Засега решението му не е публикувано, а от съда съобщават само, че „отменените“ разпоредби „дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица“.

Всъщност пред КС беше атакуван целият ЗСУ. Искането за обявяването му за противоконституционен беше на депутати от БСП. Освен това те оспориха и 45 отделни разпоредби. Тя атакуват новата философия при предоставянето на социалните услуги, залегнала в закона – а именно делегирането на изпълнението им от частни доставчици. Според депутатите от БСП децентрализацията на социалните услуги изземва правомощия на държавата.

От разпоредбите, които днес КС обяви за противоконституционни, обаче става ясно, че той не вижда проблем в това.

Първият текст от ЗСУ, който той обяви за противоречащ на основния закон, е на чл. 81, ал. 1 от ЗСУ. Той предвижда, че „при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика“. Т.е. възможност частният доставчик на социална услуга да получава голям обем информация.

КС отменя изцяло чл. 87 от закона. Той регламентира, че когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, той е длъжен да информира и да консултира детето с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа. А ако то е под 14-годишна възраст или в риск, доставчикът незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“. Освен това „със съгласието на детето уведомява неговите родители“.

С решението се отменят и две контролни правомощия на новата Агенция за качеството на социалните услуги – чл. 116, ал. 1 т. 1 и т. 7 ЗСУ. Те са служителите ѝ да  посещават лицата, които ползват социални услуги в домашна среда и да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, необходимата информация.

 
Снимка БГНЕС

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни три разпоредби от Закона за социалните услуги (ЗСУ), пише днес специализираният сайт lex.bg.

Засега решението му не е публикувано, а от съда съобщават само, че „отменените“ разпоредби „дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица“.

Всъщност пред КС беше атакуван целият ЗСУ. Искането за обявяването му за противоконституционен беше на депутати от БСП. Освен това те оспориха и 45 отделни разпоредби. Тя атакуват новата философия при предоставянето на социалните услуги, залегнала в закона – а именно делегирането на изпълнението им от частни доставчици. Според депутатите от БСП децентрализацията на социалните услуги изземва правомощия на държавата.

От разпоредбите, които днес КС обяви за противоконституционни, обаче става ясно, че той не вижда проблем в това.

Първият текст от ЗСУ, който той обяви за противоречащ на основния закон, е на чл. 81, ал. 1 от ЗСУ. Той предвижда, че „при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика“. Т.е. възможност частният доставчик на социална услуга да получава голям обем информация.

КС отменя изцяло чл. 87 от закона. Той регламентира, че когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, той е длъжен да информира и да консултира детето с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа. А ако то е под 14-годишна възраст или в риск, доставчикът незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“. Освен това „със съгласието на детето уведомява неговите родители“.

С решението се отменят и две контролни правомощия на новата Агенция за качеството на социалните услуги – чл. 116, ал. 1 т. 1 и т. 7 ЗСУ. Те са служителите ѝ да  посещават лицата, които ползват социални услуги в домашна среда и да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, необходимата информация.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията