Article_top

Сметището под магистрала "Струма" край Дупница, което през миналата година изгоря и повреди мост на аутобана, продължава да си съществува, боклуци се трупат и към ден днешен. Това поне излиза от съобщение на Върховната административна прокуратура, която сезира Върховната касационна прокуратура за "извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала "Струма" в Дупница".

Тоест подчинената на главния прокурор Иван Гешев ВАП смята, че случаят вече е криминален. Виновникът - според обвинението - е кметът на Дупница Методи Чимев. Той отива на прокурор и ще бъде допълнително разследван. Причината - не е контролирал "дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа".

Припомняме, че от пожара през миналата година до днес вината продължава да се прехвърля между институциите, докато очевидно боклуците продължават да отлежават там. Единственото, което беше направено, е да се наложат санкции и да се образуват административни производства срещу дружеството "Феникс" ООД, което на практика стопанисва земята.

Според днешното съобщение на прокуратурата обаче излиза, че държавното обвинение не смята, че това е достатъчно и че вина трябва да се търси и от кмета на града. Друга компания - "Балканфарма-Дупница", пък трябва да предприеме действия за почивстването на отпадъците. 

Година по-късно вина на Агенция "Пътна инфраструктура" като стопанисваща пътя и съоръженията не е намерена.

Ето и цялото съобщение: 

Върховна административна прокуратура сезира Върховна касационна прокуратура с оглед констатирани данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала „Струма“ в гр. Дупница.

След извършени проверки, възложени на контролните административни органи, в резултат от получените доклади и действията на прокуратурата нарушенията, свързани с разполагане на отпадъци под моста и прилежащата територия, администрирана от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), бяха преустановени. По случая е образувано и досъдебно производство, наложени са административни наказания, предприети са принудителни административни мерки.

По-късно след постъпили нови материали е извършена допълнителна и контролна проверка и e продължена дейността по установяване наличието на нерегламентирано разполагане на отпадъци на територията на общината в близост до АМ “Струма”. ВАП попита какви действия е предприела и продължила да изпълнява АПИ и другите компетентни институции за преустановяваване на нарушението.

В получен във ВАП доклад от АПИ се сочи, че около моста на автомагистрала “Струма” все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е също така, че те се ползват от “Феникс-Дупница" ООД, което дружество не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. В своя доклад кметът на община Дупница твърди, че за отпадъците носи отговорност само дружеството в съответствие с чл. 3, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 55 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22.05.2020 г.

Съобразно чл. 112, ал. 1 и 2 от ЗУО кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците.

Обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството „Феникс-Дупница“ ООД, че е предписано на „Балканфарма-Дупница“ АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.

Съобразно обобщената от докладите информация ВАП констатира данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, заради което сезира ВКП.

 

Сметището под магистрала "Струма" край Дупница, което през миналата година изгоря и повреди мост на аутобана, продължава да си съществува, боклуци се трупат и към ден днешен. Това поне излиза от съобщение на Върховната административна прокуратура, която сезира Върховната касационна прокуратура за "извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала "Струма" в Дупница".

Тоест подчинената на главния прокурор Иван Гешев ВАП смята, че случаят вече е криминален. Виновникът - според обвинението - е кметът на Дупница Методи Чимев. Той отива на прокурор и ще бъде допълнително разследван. Причината - не е контролирал "дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа".

Припомняме, че от пожара през миналата година до днес вината продължава да се прехвърля между институциите, докато очевидно боклуците продължават да отлежават там. Единственото, което беше направено, е да се наложат санкции и да се образуват административни производства срещу дружеството "Феникс" ООД, което на практика стопанисва земята.

Според днешното съобщение на прокуратурата обаче излиза, че държавното обвинение не смята, че това е достатъчно и че вина трябва да се търси и от кмета на града. Друга компания - "Балканфарма-Дупница", пък трябва да предприеме действия за почивстването на отпадъците. 

Година по-късно вина на Агенция "Пътна инфраструктура" като стопанисваща пътя и съоръженията не е намерена.

Ето и цялото съобщение: 

Върховна административна прокуратура сезира Върховна касационна прокуратура с оглед констатирани данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала „Струма“ в гр. Дупница.

След извършени проверки, възложени на контролните административни органи, в резултат от получените доклади и действията на прокуратурата нарушенията, свързани с разполагане на отпадъци под моста и прилежащата територия, администрирана от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), бяха преустановени. По случая е образувано и досъдебно производство, наложени са административни наказания, предприети са принудителни административни мерки.

По-късно след постъпили нови материали е извършена допълнителна и контролна проверка и e продължена дейността по установяване наличието на нерегламентирано разполагане на отпадъци на територията на общината в близост до АМ “Струма”. ВАП попита какви действия е предприела и продължила да изпълнява АПИ и другите компетентни институции за преустановяваване на нарушението.

В получен във ВАП доклад от АПИ се сочи, че около моста на автомагистрала “Струма” все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е също така, че те се ползват от “Феникс-Дупница" ООД, което дружество не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. В своя доклад кметът на община Дупница твърди, че за отпадъците носи отговорност само дружеството в съответствие с чл. 3, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 55 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22.05.2020 г.

Съобразно чл. 112, ал. 1 и 2 от ЗУО кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците.

Обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството „Феникс-Дупница“ ООД, че е предписано на „Балканфарма-Дупница“ АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.

Съобразно обобщената от докладите информация ВАП констатира данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, заради което сезира ВКП.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията