Article_top

Теодора Георгиева е българският представител в Европейската прокуратура, съобщиха от Съвета на ЕС.

Той назначи днес обвинителите от 22-те страни, участващи в институцията. Заедно с европейския главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши те ще осъществяват надзор на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинение и ще образуват колегията на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават с мандат от 6 години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът може да реши да удължи мандата най-много с 3 години.

Съгласно преходните правила за първия мандат след създаването на Европейската прокуратура пледставителите на една трета от страните членки на ЕС, определени чрез теглене на жребий, ще имат мандат от три години без право на подновяване. Такъв е случаят с прокурорите от Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Австрия и Португалия.

Всяка държава, участваща в Европейската прокуратура, номинира свой кандидат. Той трябва да е активен член на прокуратурата или съдебната система на своята страна, независимостта му да не подлежи на съмнение и да притежава необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система в страната си. Той трябва да има необходимия практически опит в областта на националните правни системи, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Комисията за подбор изготви мотивираните становища и класирането за всеки от номинираните кандидати, които отговарят на условията. След получаване на мотивираните становища Съветът на ЕС избра и назначи един от кандидатите за европейски прокурор за всяка от участващите държави членки.

В Европейската прокуратура не участват Ирландия, Дания, Швеция, Полша и Унгария.

Европейската прокуратура ще бъде независим орган на ЕС, който ще отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза като например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. Тя ще провежда разследвания и наказателно преследване и ще упражнява функциите на прокурор в компетентните съдилища на държавите членки.

Очаква се Европейската прокуратура да започне работа в края на годината. Седалището ѝ ще бъде в Люксембург. За първия европейски главен прокурор бе избрана румънката Лаура Кодруца Кьовеши.

 
ПОЛИТИКА съдийско чукче

Теодора Георгиева е българският представител в Европейската прокуратура, съобщиха от Съвета на ЕС.

Той назначи днес обвинителите от 22-те страни, участващи в институцията. Заедно с европейския главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши те ще осъществяват надзор на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинение и ще образуват колегията на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават с мандат от 6 години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът може да реши да удължи мандата най-много с 3 години.

Съгласно преходните правила за първия мандат след създаването на Европейската прокуратура пледставителите на една трета от страните членки на ЕС, определени чрез теглене на жребий, ще имат мандат от три години без право на подновяване. Такъв е случаят с прокурорите от Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Австрия и Португалия.

Всяка държава, участваща в Европейската прокуратура, номинира свой кандидат. Той трябва да е активен член на прокуратурата или съдебната система на своята страна, независимостта му да не подлежи на съмнение и да притежава необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система в страната си. Той трябва да има необходимия практически опит в областта на националните правни системи, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Комисията за подбор изготви мотивираните становища и класирането за всеки от номинираните кандидати, които отговарят на условията. След получаване на мотивираните становища Съветът на ЕС избра и назначи един от кандидатите за европейски прокурор за всяка от участващите държави членки.

В Европейската прокуратура не участват Ирландия, Дания, Швеция, Полша и Унгария.

Европейската прокуратура ще бъде независим орган на ЕС, който ще отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза като например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. Тя ще провежда разследвания и наказателно преследване и ще упражнява функциите на прокурор в компетентните съдилища на държавите членки.

Очаква се Европейската прокуратура да започне работа в края на годината. Седалището ѝ ще бъде в Люксембург. За първия европейски главен прокурор бе избрана румънката Лаура Кодруца Кьовеши.

Коментари

И кого е обвинила?

Щом е толкова без биография, ясна работата - поредната калинка.
Pen40's picture
Pen40
Pen40

Изглежда добър избор.

"Теодора Георгиева, е съдия в Административен съд - София-град, където разглежда данъчни дела. Преди това тя е била част от антикорупционното звено на Софийската градска прокуратура. Прокурори, с които "Капитал" разговаря, споделиха, че тя е от тези магистрати, които са се "спасили" от държавното обвинение заради отказа им да спазват правата линия, а именно да изпълняват заповеди на ръководството".

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?