Държавен фонд „Земеделие“ ще обезщети Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитровград. Мъжът ще получи 37 034 лв. за смъртта на животните – 20 крави, 1 бик и 7 телета, които са били регистрирани в Системата за идентификация на животните на БАБХ.

"Помощта ще допринесе за възстановяване на дейността в стопанството на фермера, загубил поминъка си", посочват още от фонда.

От там уточняват, че общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.)