Article_top

Доскоро просто презирах противниците на протеста: за малодушие, за умилкване покрай властта, за заставане срещу собствения си народ в защита на окончателно отвързала се банда разбойници. Направих си труда обаче да вникна в техните аргументи - и обявени, и подразбиращи се. И към презрението се добави разбиране.

Три са основните конструкции на противниците на протеста. И трите са вкоренени в житейския опит на хората над 40-50. Ето ги по важност: неверие в идеите; неверие в това, че човек е автор на живота си; страх от бъдещето за сметка на идеализиране на настоящето.

Неверието в идеите бе насаждано с поколения от комунистическата пропаганда. Посланието, буквално натъпквано в хорските глави по стотици пъти на ден, бе следното: марксическото "учение" не е идеалистичестко - то е "материалистическо". Като такова то е разбрало, че човешкото поведение никога не е мотивирано от вяра в идеи, а от "материални интереси" и то не на отделната личност, а на класата, към която тя принадлежи. Всеки, който твърди, че е мотивиран от идеи - лъже. Винаги става дума за пари и власт.

Всичко това е, разбира се, е отровна каша от примитивни и неверни твърдения. Самата теза, че в някакво учение не иде реч за идеи, е абсурдна. Съдържанието на всяко учение, колкото и марксическо да е то, се състои от идеи за устройството на света и за мястото на човека в него. А основният постулат на материализма е направо варварски: че идеите са отражение на окръжаващия свят в съзнанието на хората. Ако беше така, още щяхме да живеем в пещери. Велосипедът, например, не съществува в природата. За да просъществува, отначало той е бил идея в нечия глава. Идеите градят света, а не обратното - идеите са първични.

Тежко увреденото от комунизма съзнание обаче не е способно да приеме това. Оттук убедеността, че никога не се протестира заради идеи, а че протестиращите протестират заради едни пари, които или искат да имат (например, по-високи заплати и помощи), или вече имат (например, платени са от Сорос, Черепа или за по-лесно - от американците). Може да протестират и за власт (например, Христо Иванов иска да бъде главен прокурор, както наскоро подхвърли Борисов).

Въпросът с парите е интимно свързан с втората конструкция, доминираща в съзнанието на противниците на протестите: неверието в това, че човек може да бъде автор на живота си.

В сърцето на европейската цивилизация е тезата, че всеки човек е свободен, и че, следователно, човеците могат да създадат условията за това всеки от тях да води независим живот. Да взема решенията си сам. В останалите цивилизации не е така. Там водеща е тезата за подчинението: на волята на някой бог, на някой вожд или на заварените традиции. Човек никога не взема решенията си сам - те винаги са му диктувани от източник извън него. Човек не е автор на себе си, той изпълнява разписана от други роля.

Това беше реалността по времето на "реалния социализъм". Възможностите за вземането на самостоятелни решения бяха свити до минимум. Подчинението беше ценност, а независимостта - подривна дейност. По-късно развихрянето на мутрите подсили посланието. Как да развиваш самостоятелен бизнес, когато идват мутрите и ти искат рекет? Още по-късно, когато ГЕРБ превърна рекета на хора и бизнеси в държавна политика, подчинението отново се оформи като фундаментална ценност.

Е, как хората, прекарали целия си живот в състояние на подчинение, да повярват, че наоколо има и други хора, които не изпълняват чужди заповеди, а сами решават какво да правят? И е напълно абсурдно да повярват, че някой може сам да реши да застане срещу властта. А значи прави това, защото някой отвън му е заповядал да го прави.

Страхът от бъдещето също играе съществена роля. Цял рояк изследвания от 1990-те години разкриваха, че българите гледат на бъдещето по начин, различен от този на хората в Западна и Централна Европа. Там бъдещето се схваща като поле на нови възможности и постижения, тук бъдещето се схваща като поле на опасности и рискове, които могат да увредят вече съществуващото, колкото и сиромашко да е то. Оттук, разбира се, произлиза недоверието, че нещо може изобщо да се промени, ако ГЕРБ падне от власт. Напротив, може дори да се влоши. "Да се счупи държавата", пак по Борисов.

Не на последно място е завистта - в българския контекст никога не трябва да подценяваме силата на този мотиватор на поведението. Ако живееш зависим и подчинен живот, страхувайки се всеки ден да не би някой по-силен от теб да ти направи нещо лошо, няма как да не завиждаш на онези, които живеят без подчинение и следователно без страх. И, разбира се, правиш всичко възможно, за да убедиш себе си и другите, че такива хора лъжат. Че и те са като теб. Защото, ако не лъжат, ако наистина постигат резултати на основата на собствените си решения и усилия - ти самият ще изглеждаш много лошо, живеейки без постижения в постоянния сумрак на подчинението.

Да, разбирам противниците на протеста. Не, не преставам да ги презирам. Разбирането обаче води и до надеждата, че рано или късно дори те могат да разберат какво се случва пред очите им. И дори да вземат свободното, самостоятелно решение да живеят живота си без подчинение и без страх.

Дойче веле.

 

Доскоро просто презирах противниците на протеста: за малодушие, за умилкване покрай властта, за заставане срещу собствения си народ в защита на окончателно отвързала се банда разбойници. Направих си труда обаче да вникна в техните аргументи - и обявени, и подразбиращи се. И към презрението се добави разбиране.

Три са основните конструкции на противниците на протеста. И трите са вкоренени в житейския опит на хората над 40-50. Ето ги по важност: неверие в идеите; неверие в това, че човек е автор на живота си; страх от бъдещето за сметка на идеализиране на настоящето.

Неверието в идеите бе насаждано с поколения от комунистическата пропаганда. Посланието, буквално натъпквано в хорските глави по стотици пъти на ден, бе следното: марксическото "учение" не е идеалистичестко - то е "материалистическо". Като такова то е разбрало, че човешкото поведение никога не е мотивирано от вяра в идеи, а от "материални интереси" и то не на отделната личност, а на класата, към която тя принадлежи. Всеки, който твърди, че е мотивиран от идеи - лъже. Винаги става дума за пари и власт.

Всичко това е, разбира се, е отровна каша от примитивни и неверни твърдения. Самата теза, че в някакво учение не иде реч за идеи, е абсурдна. Съдържанието на всяко учение, колкото и марксическо да е то, се състои от идеи за устройството на света и за мястото на човека в него. А основният постулат на материализма е направо варварски: че идеите са отражение на окръжаващия свят в съзнанието на хората. Ако беше така, още щяхме да живеем в пещери. Велосипедът, например, не съществува в природата. За да просъществува, отначало той е бил идея в нечия глава. Идеите градят света, а не обратното - идеите са първични.

Тежко увреденото от комунизма съзнание обаче не е способно да приеме това. Оттук убедеността, че никога не се протестира заради идеи, а че протестиращите протестират заради едни пари, които или искат да имат (например, по-високи заплати и помощи), или вече имат (например, платени са от Сорос, Черепа или за по-лесно - от американците). Може да протестират и за власт (например, Христо Иванов иска да бъде главен прокурор, както наскоро подхвърли Борисов).

Въпросът с парите е интимно свързан с втората конструкция, доминираща в съзнанието на противниците на протестите: неверието в това, че човек може да бъде автор на живота си.

В сърцето на европейската цивилизация е тезата, че всеки човек е свободен, и че, следователно, човеците могат да създадат условията за това всеки от тях да води независим живот. Да взема решенията си сам. В останалите цивилизации не е така. Там водеща е тезата за подчинението: на волята на някой бог, на някой вожд или на заварените традиции. Човек никога не взема решенията си сам - те винаги са му диктувани от източник извън него. Човек не е автор на себе си, той изпълнява разписана от други роля.

Това беше реалността по времето на "реалния социализъм". Възможностите за вземането на самостоятелни решения бяха свити до минимум. Подчинението беше ценност, а независимостта - подривна дейност. По-късно развихрянето на мутрите подсили посланието. Как да развиваш самостоятелен бизнес, когато идват мутрите и ти искат рекет? Още по-късно, когато ГЕРБ превърна рекета на хора и бизнеси в държавна политика, подчинението отново се оформи като фундаментална ценност.

Е, как хората, прекарали целия си живот в състояние на подчинение, да повярват, че наоколо има и други хора, които не изпълняват чужди заповеди, а сами решават какво да правят? И е напълно абсурдно да повярват, че някой може сам да реши да застане срещу властта. А значи прави това, защото някой отвън му е заповядал да го прави.

Страхът от бъдещето също играе съществена роля. Цял рояк изследвания от 1990-те години разкриваха, че българите гледат на бъдещето по начин, различен от този на хората в Западна и Централна Европа. Там бъдещето се схваща като поле на нови възможности и постижения, тук бъдещето се схваща като поле на опасности и рискове, които могат да увредят вече съществуващото, колкото и сиромашко да е то. Оттук, разбира се, произлиза недоверието, че нещо може изобщо да се промени, ако ГЕРБ падне от власт. Напротив, може дори да се влоши. "Да се счупи държавата", пак по Борисов.

Не на последно място е завистта - в българския контекст никога не трябва да подценяваме силата на този мотиватор на поведението. Ако живееш зависим и подчинен живот, страхувайки се всеки ден да не би някой по-силен от теб да ти направи нещо лошо, няма как да не завиждаш на онези, които живеят без подчинение и следователно без страх. И, разбира се, правиш всичко възможно, за да убедиш себе си и другите, че такива хора лъжат. Че и те са като теб. Защото, ако не лъжат, ако наистина постигат резултати на основата на собствените си решения и усилия - ти самият ще изглеждаш много лошо, живеейки без постижения в постоянния сумрак на подчинението.

Да, разбирам противниците на протеста. Не, не преставам да ги презирам. Разбирането обаче води и до надеждата, че рано или късно дори те могат да разберат какво се случва пред очите им. И дори да вземат свободното, самостоятелно решение да живеят живота си без подчинение и без страх.

Дойче веле.

Коментари

Халтурата на Дайнов не коментирам!

Заглавието само!!! Зад колоните е "пребит до смърт" един студент в Хага! На втория ден студента нямаше никакви белези!!! Вече трети ден бащата на студент апрез една от фирмите си осигурява БЕЗПЛАТНО храната и напитките на протестиращите!!!! Хаджигенов си го каза по ТВ!
Ся, 97-ма който осигуряваше храната и напитките на протестите против Виденов, после бе министър при Костов!!! Сега да очакваме ли този студент да е в борда на някой държавна фирма като Пеевски?
Парите на Бобокови и Черепа ще свалят ББойко, но после???

Кво да коментираш? И без това нищо не си разбрал.

Виж да плюеш без връзка по него е друга работа. А и добре ти плащат за тази работа. Ама това че си измисляш и пишеш пълни глупости няма значение.
Важното е пара да пада!

един въпрос?

Противопоставяш Черепа на Боко. Я се замисли , ако можеш, каква е разликата между тези две мутри. Може би че Черепа освен евро е събирал и артефакти?
godo1952's picture
godo1952
godo1952

Калин

Номенклатурни комунистически чада също не чета !!

Като не четеш...

...от какъв зор си се изтупанил тук?

Типичната Дайнова дивотия -

Типичната Дайнова дивотия - сам си измисля категории, и след това им отговаря. А действителните хора със съмнения в протеста може и да нямат нищо общо с описаните от него.

Типичен некадърник -

- прави жалък опит да говори срещу логика, която изобщо не му е ясна.
Затова и ти праскаш общи фразички!
Kovatz's picture
Kovatz
Kovatz

Хо хо хо!

Тримца матросовци задължително са пъцнали тук! Хляба да излиза....

Само един хубосник е!

Под три различни ника.

Браво на децата!

Посрещнали са екипа на НОВА с викове и освирквания. Така трябва да ги посрещат всеки път когато се появат за репортаж някъде.

Нека видят какво е когато поднасяш неверни и манипулирани новини.

Нека се чувстват изхвърлени от обществото, защото лъжат зрителите.
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Остър като бръснач

и напълно безпощаден! Дайнов. Брилянтен анализ и остроумна философска вивисекция на психологията на обречените! Това ще се чете и от идните поколения и ще се цитира.
:)'s picture
:)
:)

Пол

Кой тук е "за" КлубЗ да направи разследване за платения тролетариат на сайта? Да предложат цена, а пък ние да обмислим.
Red Headcrab's picture
Red Headcrab
Headcrab

Разбира се,

уважаемият г-н Дайнов сам е изградил живота си.
Докато аз съм бухал в соц казармата, той с едната ръка е учил в колежа в Оксфорд, а с другата е основавал рок групи.
Баща му, кореспондент на "Работнически дело" в Лондон и верен син на БКП няма нищо общо, малкият Евгений всичко е направил със собствени сили, защото още от малък е имал велики идеи.
Благодарим му, че днес ни дава акъл. Какво щяхме да правим без него...
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Ти си от

завистливите...
Red Headcrab's picture
Red Headcrab
Headcrab

Петьо №9

Не съм от завистливите, а от отвратените. Почти всички публично и гръмогласно либералстващи пишман демократи с титли се оказаха потомци на твърди комунистически фамилии.
Освен това не съм срещу протеста, така че не влизам в пишман класацията на още по-пишман пиещият ракия в Миндя анализатор.
Не съм срещу протеста, а срещу обсебването му и опорочаването му от ей точно такива още по-пишман самозвани демократи, работещи за съюз с БСП и Радев и изместване целите на протеста към червения спектър.
Сега по-ясно ли ви стана, или да повтарям?
Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Кръвта вода не става

Таткото болшевишки агитпроп. Синчето глашатай на пролетарската правда.
Red Headcrab's picture
Red Headcrab
Headcrab

Относно идеите

Вярно, едно мафиотско управление няма никакви идеи, освен келепира и далаверата. Това, разбира се, е лошо.
Да припомним обаче, че Хитлер и Сталин имаха идеи...
Та въпросът с идеите не е баш така... Не е зле да погледнем, аджеба, и какви точно идеи ни предлагат.
Red Headcrab's picture
Red Headcrab
Headcrab

Едно проучване

За фанатиците протестъри.
https://e.infogram.com/b1527db1-3ab1-4531-9e43-2a9b5dbbdedc?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.dnevnik.bg%2Fbulgaria%2F2020%2F08%2F03%2F4098431_shest_ili_sedem_partii_vlizat_v_parlamenta_ako%2F%3Fref%3Dhome_mainStory&src=embed#async_embed

Тези резултати успокояват ли ви? Как ще ги промените, ако целта ви е само да падне ГЕРБ?
Ако се получат наистина такива резултати на предсрочни избори, "ко праим?"

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?