Article_top

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изпрати днес писмо до министър-председателя Бойко Борисов, с което му благодари за вдигането на блокадите в центъра на София, а и в цялата страна. 

Припомняме, че днес сутринта - още в ранни зори - служители на МВР се появиха около палатковите лагери, блокирали възлови кръстовища, и на практика разгониха протестиращите и събраха съоръженията. В София имаше и няколко задържани, които към момента вече са освободени. Идеята за това действие на властта пък не била на МВР, а на коалиционния съвет, който заседава вчера. 

Сега от КРИБ изразяват благодарността си, като заявяват, че организацията е изпратила писмо с такова искане до властта още преди няколко дни - на 4 август. 

Според тях действията на управляващите са вид реакция точно на това писмо, в което обяснили, че "регионалните организации на КРИБ в страната искат ред и порядък, свобода на придвижване и осигуряване на нормален бизнес трафик, което да гарантира нормална стопанска дейност".

В днешното благодарствено писмо до премиера се отбелязва, че "блокадите на възлови пътни артерии, свързващи важни търговски зони или населени места, оказват твърде негативно влияние върху нормалното функциониране, снабдяване и търговска дейност на компаниите и допълнително влошават усложнената икономическа обстановка, породена от пандемията COVID-19".

Следва и една препоръка:

"В тази връзка клоновете на КРИБ в страната молят да бъде издадена заповед за провеждане на протести на точно определени места, подходящи за целта, и за спазване на строги противоепидемични мерки, като се оказва контрол върху изпълнението на заповедта."

В края на писмото все пак работодателите потвърждават "неотменимото право на българските граждани да протестират", но припомнят, че това може и трябва да бъде в рамките на закона, без да нарушава правата на останалите граждани и възможността за икономическа активност. 

Писмото не е подписано от председателя на КРИБ - бизнесмена Кирил Домусчиев, а от изпълнителния директор и член на УС Евгений Иванов. 

Подкрепа и от автобусните превозвачи...

Друго писмо и отново в подкрепа на действията на властта пък изпратиха от Конфедерацията на автобусните превозвачи. То обаче е адресирано до въртрешния министър Христо Терзийски. От КАП заявяват, че подкрепят конституционното право на протест, като припомнят, че именно те са едни от най-протестиращите организации през последните години. 

В същото време пишат, че "блокирането на възлови кръстовища в София и други големи градове в страната възпрепятстваха сериозно дейността по извършване на обществен превоз на пътници в момент, в който автибусният сектор е в изключително тежко състояние вследствие на пандемията от COVID-19 и има необходимист да може да извършва безпрепятствено своята дейност".

Освен това блокадите пречели сериозно и на туристите, които посещават България като туристическа дестинация. 

От КАП обясняват, че до момента не са казали мнението си публично, защото не искали да стават част от противпоставянето на отделни сегменти от обществото.

...А също и от ССИ

Позиция в идентичен дух дойде и от Съюза за стопанска инициатива:

ПОЗИЦИЯ

на Съюза за стопанска инициатива 

във връзка с възстановяване на движението по възловите кръстовища в столицата и някои от големите градове в страната

За Съюза за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация, защитаваща интересите на микро-, малкия и средния бизнес в страната, е от изключителна важност осигуряването на нормални условия за функционирането на бизнеса и за възстановяването му от кризата с COVID-19, включително осигуряване на нормалното движение и логистичното му обезпечаване в големите градове.

През последната седмица редица наши членове съобщиха за нови затруднения, които изпитват при обезпечаване на регулярната си дейност поради реорганизацията на движението в столицата и в някои от големите градове в страната във връзка с блокадите на възлови кръстовища. Зачитайки конституционно гарантираното право на всеки гражданин да изразява своето мнение и неговата най-ярката еманация - правото на мирни сбрания и манифестации, ние смятаме, че тези действия не следва да водят до съществено накърняване на правата и законните интереси на останалите граждани и на възможността на бизнеса да обезпечава логистично дейността си.

Разпространението на COVID-19 и приложените мерки за ограничаване на заразата оказаха съществени неблагоприятни последици върху микро- и макроикономическия климат, като едни от най-засегнатите предприятия са именно микро-, малките и средните предприятия и самостоятелно заетите икономически субекти. Вирусът вече доведе, а предстои да предизвика и още изменения в структурата на икономиката ни, последиците от които все още трудно могат да бъдат прогнозирани.

Не малка част от нашите членове вече се възползваха от мерките за подпомагане на бизнеса за справянето с неблагоприятните икономически последици, като ние подкрепяме продължаването на мерките в дългосрочен план. Пред социалните партньори предстои също да оценят ефекта от прилагането на мярката за подкрепа на заетостта, придобила популярност като мярката „60/40“, и да работят по новите й параметри, съобразени с актуалната микроикономическа обстановка в страната.

Според нашите анализатори от особена важност е продължаване на целенасочената политика за създаване на работещи механизми за запазване на заетостта и създаване на нови работни места, с фокус към младежката заетост, улесняване на достъпа до социални услуги, развитие на системата за образование, обучение и развитие на уменията чрез оптимално използване на осигурения за държавата ни ресурс от новите европейски програми за отговор на кризата с COVID-19: Инициативата REACT EU за преодоляване на социално-икономическите последици, по която за България са предвидени 656 млн. лева, които ще бъдат на разположение през м. септември 2020 г., както и предстоящите грантови схеми на Инструмента за възстановяване и устойчивост, по който за България са предвидени 7,730 млрд. лева.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя възстановяването на движението по възловите кръстовища в големите градове и по пътищата на страната, което в описаната икономическа обстановка е от съществено значение за осигуряване на нормалното движение и логистичното обезпечаване на бизнеса и на гражданите.

И още - КНСБ подкрепя

Заставаме зад всеки, който по този начин иска да отстоява исканията си в социално-икономическата област, да изразява своите позиции и възгледи.

В същото време провеждането на протестни действия не трябва да нарушава свободата и конституционните права на всички останали граждани, които имат своите причини да не участват в тях.

Това пък е позицията, която преди малко публикуваха от КНСБ - най-големия синдикат в страната. На практика това е подкрепа за премахването на блокадите и в пълен синхрон с работодателските организации, макар и написана по-софистицирано. 

В следващите редове на писмото на синдиката се обяснявава как се правят протест - законова процедура, съдействие на органите на реда и едно напомняне - "рганизаторите имат ангажимент да вземат необходимите мерки за осигуряване на реда. Това гарантира както мирно протичане, така и че няма да бъдат засегнати нечии права. "

Накрая писмото завършва със следното: 

"КНСБ има най-голям опит в организирането на успешни и мирни протести в България и винаги е апелирала за спазване на законите при провеждане на протестни действия, за да се гарантират здравето и безопасността на участниците и на всички останали граждани."

 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изпрати днес писмо до министър-председателя Бойко Борисов, с което му благодари за вдигането на блокадите в центъра на София, а и в цялата страна. 

Припомняме, че днес сутринта - още в ранни зори - служители на МВР се появиха около палатковите лагери, блокирали възлови кръстовища, и на практика разгониха протестиращите и събраха съоръженията. В София имаше и няколко задържани, които към момента вече са освободени. Идеята за това действие на властта пък не била на МВР, а на коалиционния съвет, който заседава вчера. 

Сега от КРИБ изразяват благодарността си, като заявяват, че организацията е изпратила писмо с такова искане до властта още преди няколко дни - на 4 август. 

Според тях действията на управляващите са вид реакция точно на това писмо, в което обяснили, че "регионалните организации на КРИБ в страната искат ред и порядък, свобода на придвижване и осигуряване на нормален бизнес трафик, което да гарантира нормална стопанска дейност".

В днешното благодарствено писмо до премиера се отбелязва, че "блокадите на възлови пътни артерии, свързващи важни търговски зони или населени места, оказват твърде негативно влияние върху нормалното функциониране, снабдяване и търговска дейност на компаниите и допълнително влошават усложнената икономическа обстановка, породена от пандемията COVID-19".

Следва и една препоръка:

"В тази връзка клоновете на КРИБ в страната молят да бъде издадена заповед за провеждане на протести на точно определени места, подходящи за целта, и за спазване на строги противоепидемични мерки, като се оказва контрол върху изпълнението на заповедта."

В края на писмото все пак работодателите потвърждават "неотменимото право на българските граждани да протестират", но припомнят, че това може и трябва да бъде в рамките на закона, без да нарушава правата на останалите граждани и възможността за икономическа активност. 

Писмото не е подписано от председателя на КРИБ - бизнесмена Кирил Домусчиев, а от изпълнителния директор и член на УС Евгений Иванов. 

Подкрепа и от автобусните превозвачи...

Друго писмо и отново в подкрепа на действията на властта пък изпратиха от Конфедерацията на автобусните превозвачи. То обаче е адресирано до въртрешния министър Христо Терзийски. От КАП заявяват, че подкрепят конституционното право на протест, като припомнят, че именно те са едни от най-протестиращите организации през последните години. 

В същото време пишат, че "блокирането на възлови кръстовища в София и други големи градове в страната възпрепятстваха сериозно дейността по извършване на обществен превоз на пътници в момент, в който автибусният сектор е в изключително тежко състояние вследствие на пандемията от COVID-19 и има необходимист да може да извършва безпрепятствено своята дейност".

Освен това блокадите пречели сериозно и на туристите, които посещават България като туристическа дестинация. 

От КАП обясняват, че до момента не са казали мнението си публично, защото не искали да стават част от противпоставянето на отделни сегменти от обществото.

...А също и от ССИ

Позиция в идентичен дух дойде и от Съюза за стопанска инициатива:

ПОЗИЦИЯ

на Съюза за стопанска инициатива 

във връзка с възстановяване на движението по възловите кръстовища в столицата и някои от големите градове в страната

За Съюза за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация, защитаваща интересите на микро-, малкия и средния бизнес в страната, е от изключителна важност осигуряването на нормални условия за функционирането на бизнеса и за възстановяването му от кризата с COVID-19, включително осигуряване на нормалното движение и логистичното му обезпечаване в големите градове.

През последната седмица редица наши членове съобщиха за нови затруднения, които изпитват при обезпечаване на регулярната си дейност поради реорганизацията на движението в столицата и в някои от големите градове в страната във връзка с блокадите на възлови кръстовища. Зачитайки конституционно гарантираното право на всеки гражданин да изразява своето мнение и неговата най-ярката еманация - правото на мирни сбрания и манифестации, ние смятаме, че тези действия не следва да водят до съществено накърняване на правата и законните интереси на останалите граждани и на възможността на бизнеса да обезпечава логистично дейността си.

Разпространението на COVID-19 и приложените мерки за ограничаване на заразата оказаха съществени неблагоприятни последици върху микро- и макроикономическия климат, като едни от най-засегнатите предприятия са именно микро-, малките и средните предприятия и самостоятелно заетите икономически субекти. Вирусът вече доведе, а предстои да предизвика и още изменения в структурата на икономиката ни, последиците от които все още трудно могат да бъдат прогнозирани.

Не малка част от нашите членове вече се възползваха от мерките за подпомагане на бизнеса за справянето с неблагоприятните икономически последици, като ние подкрепяме продължаването на мерките в дългосрочен план. Пред социалните партньори предстои също да оценят ефекта от прилагането на мярката за подкрепа на заетостта, придобила популярност като мярката „60/40“, и да работят по новите й параметри, съобразени с актуалната микроикономическа обстановка в страната.

Според нашите анализатори от особена важност е продължаване на целенасочената политика за създаване на работещи механизми за запазване на заетостта и създаване на нови работни места, с фокус към младежката заетост, улесняване на достъпа до социални услуги, развитие на системата за образование, обучение и развитие на уменията чрез оптимално използване на осигурения за държавата ни ресурс от новите европейски програми за отговор на кризата с COVID-19: Инициативата REACT EU за преодоляване на социално-икономическите последици, по която за България са предвидени 656 млн. лева, които ще бъдат на разположение през м. септември 2020 г., както и предстоящите грантови схеми на Инструмента за възстановяване и устойчивост, по който за България са предвидени 7,730 млрд. лева.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя възстановяването на движението по възловите кръстовища в големите градове и по пътищата на страната, което в описаната икономическа обстановка е от съществено значение за осигуряване на нормалното движение и логистичното обезпечаване на бизнеса и на гражданите.

И още - КНСБ подкрепя

Заставаме зад всеки, който по този начин иска да отстоява исканията си в социално-икономическата област, да изразява своите позиции и възгледи.

В същото време провеждането на протестни действия не трябва да нарушава свободата и конституционните права на всички останали граждани, които имат своите причини да не участват в тях.

Това пък е позицията, която преди малко публикуваха от КНСБ - най-големия синдикат в страната. На практика това е подкрепа за премахването на блокадите и в пълен синхрон с работодателските организации, макар и написана по-софистицирано. 

В следващите редове на писмото на синдиката се обяснявава как се правят протест - законова процедура, съдействие на органите на реда и едно напомняне - "рганизаторите имат ангажимент да вземат необходимите мерки за осигуряване на реда. Това гарантира както мирно протичане, така и че няма да бъдат засегнати нечии права. "

Накрая писмото завършва със следното: 

"КНСБ има най-голям опит в организирането на успешни и мирни протести в България и винаги е апелирала за спазване на законите при провеждане на протестни действия, за да се гарантират здравето и безопасността на участниците и на всички останали граждани."

Коментари

Рат Трак's picture
Рат Трак
Rattrack

Ужас!

Поне ясно се вижда кой кой е....КРИБ и КНСБ ръка за ръка.

Лелеееей

Пропуснал е да Му благодари и за опростените от държавата 120 милиона по приватизационни сделки (аз не си спомням да съм бил съгласен, а част от парите са мои!). Голямото отблагодаряване ще е на изборите. Тези с благодарностите сега, по изборите ще наддават: от нас 20000 гласа, от нас пък 25000, ние ще ви ударим с 35ооо!
Отврат!
smarf's picture
smarf
smarf

Организирана престъпна група Домус

Мафията иска ред и порядък, свобода на придвижване и осигуряване на нормален корупционен бизнес .

Оги Донев не е ли и той КРИБ-аджия?

Съгласен ли е с тая прекрасна, топлеща душата позиция?

Пречеха ли задръстванията по Драган Цанков на дамите и г-дата, пътуващи до ул. "Л. Станчев"?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?