Вицепремиерката и министърка на туризма Марияна Николова е провела работна среща с ръководители и представители на Асоциацията на банките в България и на Българската банка за развитие, на която е поискала от ББР по-голяма гъвкавост при отпускането на заеми за компании от сектора на туризма. За това съобщиха днес от ресорното министерство. 

Според Николова ролята на финансовите институции в подкрепа на сектора била много важно, особено сега, когато компаниите от бранша са сред най-засегнатите от икономическата криза, причинена от COVID-19.

От съобщението на министерството става ясно, че Николова е поискала конкретната "гъвкавост" в условията на вече съществуващата програма за подпомагане на малки и средни предприятия, която ББР управлява. Припомняме, че за целта ББР беше капитализирана с допълнителни 700 млн. лв., цели 500 млн. лв., от които отиват именно за предприятията. 

Сега обаче Николова има конкретни искания към ББР, които, ако се приемат, означава, че ще има промяна в правилата за отпускане, специално за този бранш. 

"Министърът изтъкна основните искания на бизнеса за 3-годишен гратисен период в кредитирането, като се приема залог на дяловете на фирмите и/или залог на собствеността. Кредитите да са безлихвени, ако се отпускат от ББР, или с лихва до 3%, ако са през търговските банки. Туроператорите имат нужда от целева помощ под формата на финансиране срещу залог на вземанията и то ще бъде използвано за възстановяване на сумите към крайните клиенти", е заявила Николова. 

В момента програмата на ББР работи така, че да може да отпуска до 300 000 лв. кредити, като държавната банка гарантира до 80% от тях. Гратисният период и сега е 3 години. Банките-партньори пък сами определят минималния и максималния срок на погасяване. Новото е именно отпускането на средствата срещу прием на залог на дяловете във фирмите. Вероятно целта е схемата да бъде отворена към тези компании, които в момента не отговарят на условията. Например на това компанията да няма просрочия по стари кредити над 90 дни в последната година.

Според Николова туроператорите, например, нямат продажби и приходи, а гратисният период за връщане на депозити и плащания за неосъществени туристически услуги ще приключи скоро. Министърката твърди още, че голяма част от тези средства били в чужбина, отбелязва, че сезонната заетост също изтичала и констатира, че "браншът наистина е в критично състояние". Затова Николова предлага и да се въведе целево финансиране срещу залог на вземанията за туроператорите, а сумите от това финансиране да отидат да възстановяване на сумите към крайните клиенти. 

В разпратеното съобщение личи и един отговор към Николова. Той е дошъл от Петър Андронов от Асоциацията на банките, който е препоръчал на ББР и Фонда на фондовете да ревизира програмата си и да направи специален продукт за туризма. На практика търговските банки нямат проблем с предложенията, особено ако ББР се включи с гаранционен продукт специално по темата. 

Отворен остава въпросът с финансирането на кредитите от ББР, но до момента банката не е успяла да изхарчи парите от допълнителната си капитализация. Именно затова и 200 млн. лв. от 500-те милиона за МСП бяха върнати и преразпределени за други антикризисни мерки. Тоест - пари в банката би трябвало да има достатъчно.