Article_top

Съмнителна история с решение на Министерския съвет, което предизвика остра реакция на фармацевтичния бранш и постави въпроса подкрепи ли правителството инвестиционен проект, който противоречи на законодателството на държавата, се развива от миналата седмица. Става въпрос за инвестиционен проект и подписване на меморандум между правителството и инвеститора, с което той да стане и приоритетен, за разполагане на автомати за продажба на медикаменти в различни населени места, изграждане на сграда и кол център, оборудван с високоспециализиран софтуер, чрез които с помощта на фармацевти хората да могат да купят медикамент от вендинг машината. 

От Българския фармацевтичен съюз изпратиха преди ден официално писмо до "Дондуков", в което обясняват защо т.нар. меморандум с инвеститора "ПОС Фарма" АД противоречи на законите, как не е търсено становището на бранша и задават следните въпроси: 

- Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването?

- Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки?

- Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати.

Предисторията

На редовното си заседание в сряда, 23 септември, правителството взима решение да одобри "Проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Пос Фарма“ АД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Виртуален фармацевтичен център за контакти с клиенти“ – София, и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта". От стенограмата от заседанието става ясно, че вносител на точката е министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Според същия документ решението е прието без каквито и да било дебати, представяне и т.н. В стенограмата пише само, че премиерът Бойко Борисов е заявил: "Приема се". 

Самият проект за меморандум не е откриваем в системата на Министерския съвет за правна информация, където се публикуват различните приети актове на институцията - решения, протоколи, разпореждания и т.н. Има кратък анонс за медиите от сряда, от който се разбира, че общият размер на инвестицията е 20 млн. лв. "С осъществяването на проекта се очаква инвеститорът пряко да създаде и поддържа 50 нови работни места. Проектът предвижда в рамките на три години да се изгради и оборудва модерен и функционален офис център в София върху терен, собственост на „София Тех Парк", предлагащ изцяло нови услуги за българския пазар посредством разработка и внедряване на специализиран софтуер и изграждане на колцентър за нуждите на клиентите и потребителите на услугата."

Става ясно и, че инвеститорът ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации, междуведомствена работна група, финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация и др. Суми не са посочени. 

След като историята с разшумява, специализираното онлайн издание Clinica.bg публикува и самия проект за меморандум с въпросния инвеститор "Пос Фарма" АД, създаден миналата година. От документите става ясно, че проектът е тригодишен, държавата се ангажира и с финансова и логистична подкрепа. Инвестицията се подготвя от времето, в което министър на икономиката още е Емил Караниколов, а настоящият заместник на титуляра във ведомството Лъчезар Борисов - Стамен Янев, още е шеф на Българската агенция за инвестиции. Сега икономическият министър Борисов придвижва документите, иска и спешно становищата на различните ведомства преди да го внесе в Министерския съвет. 

През последните дни излизат и публикации в "Капитал" по темата, като в една от тях се разказва и за инвеститора "Пос Фарма", и за законовите пречки, и за самия проект.

Министерството на здравеопазването с отрицателно становище

Днес бТВ съобщи, че според документите, с които разполага, проектът е подкрепен и прокаран от Министерството на икономиката, въпреки че становището на Министерството на здравеопазването, което отговаря за лекарствената политика, е, че инвестицията противоречи на законодателството в страната. 

Според закона само определени лекарства без рецепта могат да се продават чрез машина, но при условие, че тя е разположена на територията на аптека. А лекарствата с рецепта се отпускат само в аптека от магистър-фармацевт, при спазване на определени правила. Дружеството „Пос фарма“, учредено през юли 2019 г., към момента няма разрешение за търговия с лекарства – нито на едро, нито на дребно, показва проверката на телевизията. Капиталът на "Пос фарма" е  разпределен между трима акционери. Най-голям дял държи Емил Папазян, в чиято биография влиза фактът, че през 2013 г. е бил кандидат за депутат от партията на Веселин Марешки, която тогава се казва „Либерален алианс“.

В писмен отговор до bТВ Папазян твърди, че дейностите по проекта отговарят на законодателството, но че в този му вид то прави проекта им неполезен за хората, затова са се надявали да има промени.

Междувременно инвеститорът взе решение да изтегли проекта чрез Агенцията по инвестиции, съобщава още бТВ.

Във вторник се очаква реакция на здравното министерство.

Ключови думи
 
Снимка БГНЕС

Съмнителна история с решение на Министерския съвет, което предизвика остра реакция на фармацевтичния бранш и постави въпроса подкрепи ли правителството инвестиционен проект, който противоречи на законодателството на държавата, се развива от миналата седмица. Става въпрос за инвестиционен проект и подписване на меморандум между правителството и инвеститора, с което той да стане и приоритетен, за разполагане на автомати за продажба на медикаменти в различни населени места, изграждане на сграда и кол център, оборудван с високоспециализиран софтуер, чрез които с помощта на фармацевти хората да могат да купят медикамент от вендинг машината. 

От Българския фармацевтичен съюз изпратиха преди ден официално писмо до "Дондуков", в което обясняват защо т.нар. меморандум с инвеститора "ПОС Фарма" АД противоречи на законите, как не е търсено становището на бранша и задават следните въпроси: 

- Потърсено ли е мнението на Министерството на здравеопазването и/или Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването?

- Проектът съобразен ли е с настоящото законодателство в сферата на лекарствата – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове, според които автомати за продажба на лекарства могат да бъдат разположени само на територията на аптеки?

- Как ще се осигури съответствието на отпускането на лекарствени продукти с правилата за Добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени и как магистър-фармацевтите ще контролират предписаното и отпуснатото? Това е дейност, която не може да се осъществява от автомати.

Предисторията

На редовното си заседание в сряда, 23 септември, правителството взима решение да одобри "Проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Пос Фарма“ АД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Виртуален фармацевтичен център за контакти с клиенти“ – София, и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта". От стенограмата от заседанието става ясно, че вносител на точката е министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Според същия документ решението е прието без каквито и да било дебати, представяне и т.н. В стенограмата пише само, че премиерът Бойко Борисов е заявил: "Приема се". 

Самият проект за меморандум не е откриваем в системата на Министерския съвет за правна информация, където се публикуват различните приети актове на институцията - решения, протоколи, разпореждания и т.н. Има кратък анонс за медиите от сряда, от който се разбира, че общият размер на инвестицията е 20 млн. лв. "С осъществяването на проекта се очаква инвеститорът пряко да създаде и поддържа 50 нови работни места. Проектът предвижда в рамките на три години да се изгради и оборудва модерен и функционален офис център в София върху терен, собственост на „София Тех Парк", предлагащ изцяло нови услуги за българския пазар посредством разработка и внедряване на специализиран софтуер и изграждане на колцентър за нуждите на клиентите и потребителите на услугата."

Става ясно и, че инвеститорът ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации, междуведомствена работна група, финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация и др. Суми не са посочени. 

След като историята с разшумява, специализираното онлайн издание Clinica.bg публикува и самия проект за меморандум с въпросния инвеститор "Пос Фарма" АД, създаден миналата година. От документите става ясно, че проектът е тригодишен, държавата се ангажира и с финансова и логистична подкрепа. Инвестицията се подготвя от времето, в което министър на икономиката още е Емил Караниколов, а настоящият заместник на титуляра във ведомството Лъчезар Борисов - Стамен Янев, още е шеф на Българската агенция за инвестиции. Сега икономическият министър Борисов придвижва документите, иска и спешно становищата на различните ведомства преди да го внесе в Министерския съвет. 

През последните дни излизат и публикации в "Капитал" по темата, като в една от тях се разказва и за инвеститора "Пос Фарма", и за законовите пречки, и за самия проект.

Министерството на здравеопазването с отрицателно становище

Днес бТВ съобщи, че според документите, с които разполага, проектът е подкрепен и прокаран от Министерството на икономиката, въпреки че становището на Министерството на здравеопазването, което отговаря за лекарствената политика, е, че инвестицията противоречи на законодателството в страната. 

Според закона само определени лекарства без рецепта могат да се продават чрез машина, но при условие, че тя е разположена на територията на аптека. А лекарствата с рецепта се отпускат само в аптека от магистър-фармацевт, при спазване на определени правила. Дружеството „Пос фарма“, учредено през юли 2019 г., към момента няма разрешение за търговия с лекарства – нито на едро, нито на дребно, показва проверката на телевизията. Капиталът на "Пос фарма" е  разпределен между трима акционери. Най-голям дял държи Емил Папазян, в чиято биография влиза фактът, че през 2013 г. е бил кандидат за депутат от партията на Веселин Марешки, която тогава се казва „Либерален алианс“.

В писмен отговор до bТВ Папазян твърди, че дейностите по проекта отговарят на законодателството, но че в този му вид то прави проекта им неполезен за хората, затова са се надявали да има промени.

Междувременно инвеститорът взе решение да изтегли проекта чрез Агенцията по инвестиции, съобщава още бТВ.

Във вторник се очаква реакция на здравното министерство.

Коментари

Интересно ми е

Кабинетът казва "да", назначават се нови министри, вземат се важни решения. А Премиерът не ходи на работа?! Той си провежда вече предизборната кампания, нищо че изборите щели да са след 6 месеца?! Къде подписва обаче - в Бояна ли, в Жипката ли? Наистина интересно! Да си вземе поне отпуск, както повелява законът!

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?