Article_top

Нова данъчно предложение - лицата, които получават до минималната работна заплата (610 лв. през 2020 г.), да не плащат данък върху доходите си. Това предложение са направили отцепниците от БСП и вече независими депутати Красимир Янков, Лало Георгиев, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Валери Жаблянов с поправка в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Депутатите предлагат облекчението да важи само за хора, които получават възнаграждението си само от трудови договори. Тоест не трябва да имат доход от хонорари, наеми, граждански договори и други. Намалението не важи и за еднолични търговци или са хора със свободни професии. 

И още едно условие - получените доходи от заплати за годината не трябва да превишават 12 месечни минимални заплати. Целта на това упражнение е да се гарантира, че и хората със заплати от малко над минималните, но пък загубили работата си през годината, ще могат да се възползват от облекчението. 

При определянето дали лицето работи на минимална заплата пък няма да се броят добавките за стаж. За облекчението няма да се отчитат и необлагаемите доходи - например от хазарт. 

В мотивите към предложението шестимата депутати са записали, че с него се цели "повишаване на разполагаемите средства на гражданите с най-ниски доходи". Според тях идеята се явява един вид допълнителен приход за най-ниско оценените работници и припомнят, че те реално ще могат да ползват облекчението от 2022 г., ако то все пак се приеме. 

Според независимите депутати пък това ще стимулира потреблението, а така ще последват повече пари в хазната от ДДС и корпоративен данък, тоест щета за бюджета нямало да има. 

Идеята на социалистите е на практика приближаване към идеята за необлагаем минимум, която се подкрепя горещо от всички синдикати. Разликата е, че предложението от днес предвижда от облекчението да се възползват само хората със заплати до 610 лв., докато за другите няма да има намаляване на данъчната основа до тази сума.

 

Нова данъчно предложение - лицата, които получават до минималната работна заплата (610 лв. през 2020 г.), да не плащат данък върху доходите си. Това предложение са направили отцепниците от БСП и вече независими депутати Красимир Янков, Лало Георгиев, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Валери Жаблянов с поправка в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Депутатите предлагат облекчението да важи само за хора, които получават възнаграждението си само от трудови договори. Тоест не трябва да имат доход от хонорари, наеми, граждански договори и други. Намалението не важи и за еднолични търговци или са хора със свободни професии. 

И още едно условие - получените доходи от заплати за годината не трябва да превишават 12 месечни минимални заплати. Целта на това упражнение е да се гарантира, че и хората със заплати от малко над минималните, но пък загубили работата си през годината, ще могат да се възползват от облекчението. 

При определянето дали лицето работи на минимална заплата пък няма да се броят добавките за стаж. За облекчението няма да се отчитат и необлагаемите доходи - например от хазарт. 

В мотивите към предложението шестимата депутати са записали, че с него се цели "повишаване на разполагаемите средства на гражданите с най-ниски доходи". Според тях идеята се явява един вид допълнителен приход за най-ниско оценените работници и припомнят, че те реално ще могат да ползват облекчението от 2022 г., ако то все пак се приеме. 

Според независимите депутати пък това ще стимулира потреблението, а така ще последват повече пари в хазната от ДДС и корпоративен данък, тоест щета за бюджета нямало да има. 

Идеята на социалистите е на практика приближаване към идеята за необлагаем минимум, която се подкрепя горещо от всички синдикати. Разликата е, че предложението от днес предвижда от облекчението да се възползват само хората със заплати до 610 лв., докато за другите няма да има намаляване на данъчната основа до тази сума.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?