Малко радикален, но представлява реформа.

Така днес Боряна Димитрова от ВСС представи всъщност най-радикалния от години вариант за прословутата реформа на съдебната карта. Ако го осъществи, този ВСС със сигурност ще стане в историята.

Той предвижда районните съдилища да станат само "хъбчета" (по думите на Димитрова) за вход и изход на книжа и по-прости услуги към съдебната система, както и получаване на решения и резултати и др. В тях да останат да работят малко, най-млади съдии, които да решават съвсем "бързооборотни казуси".

Окръжните съдилища да станат "истинска първа инстанция", а апелативнте навсякъде да са реалната въззивна. Димитрова помоли членовете на ВСС "да не се плашат" от обявеното и напомни, че ще трябват множество законови промени - най-вече за промяна родовата подсъдност (казано просто - кое дело на кой съд подлежи, б.а.).

Това позначава почти всички действащи съдии от районното ниво да станат окръжни, окръжните - апелативни, а съответните апелативни съдилища да станат от 5, колкото са сега, поне 10.

Планът е всичко да се постигне с вътрешно преструктуриране - без увеличаване на броя на щатовете, специално подчерта Димитрова.

В 85-те районни съдилища - или Териториални отделения, както ще бъдат вероятно кръстени, млади магистрати ще разглеждат само "бързоликвидни казуси" :

"Всички или повечето дела, които приключват в закрити заседания, по които има задължение за незабавно или бързо произнасяне или по правило са без правна сложност.

Също така наказателните от административен храктер, заповедни производства, всички дела за наказателни мерки, обезпечение на доказателства, дела по Семейния кодекс, по закона срещу домашното насилие, охранителни производства, обявяване на отсъстие или смърт."

Или, както остави вратичка Димитрова - "всякакви други, ако критерият е бързина".

Тя предлага и обучението на младши съдии в Националния институт на правосъдието и Окръжните съдилища да падне на 6 месеца (сега в НИП е 9 мес, б.р.).

Полвината щат на новите съдилища ще е постоянен (споменатите съдии с най-малък стаж и външни назначения) , а половината - непостоянен - от командировани магистрати от Окръга. Това ще се решава година за година според броя на постъпилите дела.

Като критерии за оценяване на работата на Районните съдилища ще останат само броят дела и срочност - никаква правна сложност.

Окръжният съд ще е въззивен на обажлванията на районното ниво, но те ще са много малко - с оглед на казусите, които бяха изредени.

Затова пък увеличението на щата на Окръжните съдилища ще е двойно или дори повече - сочат изчисленията на вносителите на идеята. Това ще доведе навсякъде до така лелеяната реална специализация на съдиите по материя. На много места дори на окръжно ниво сега един магистрат гледа всякакви дела. При окрупняване на окръжните инстанции ще има равно натоварване. 

"Броят на съдиите в България на глава от населението - доколкото знам, е на предно място в ЕС, от БВП се отделя огромна част за съдебната система и критиката е, че нямаме добро вътрешно разпределение на ресурса и затова нямаме добро разпределение на натовареността", напомни Димитрова.

Апелативните съдилища, които ще станат въззивна инстанция за всичко, което идва от окръжното ниво, следва да станат от 5 поне 10, каза още тя при представянето на идеите (не е тайна, че сега на много места апелативните съдилища буквално нямат дела, б.р.).

Съставът им коренно ще се промени, т.е. - ще се увеличи.

И Димитрова, и Красимир Шекерджиев обявиха, че имат подкрепа от съдийската общност, с която са разговаряли за промените.

Какво ще представляват новите "териториални отделения"?

След като прокуратурата закри множество малки районни прокурати и ги направи териториални отделения, същото понятие днес се използва и за бъдещето на районните съдилища.

Както Клуб Z писа, една от идеите е някъде просто да има сливане и бившите вече районни инстанции да се кръстят ТО.

Днешната по-радикална идея на Боряна Димитрова, Красимир Шекерджиев и др. е те да са входяща точка за всички книжа не само към районното ниво, но и към окръжния и апелативния съд.

И също така изходяща точка за всякакъв документооборот - да не е нужно да ходиш примерно до областния град, за да получиш нещо. Ще останат общи администрации като призовкари например.

"Този модел е базиран на всичко, което съдебната система предвижда да реформира. Ако имаме електронно правосъдие - а ние електронно правосъдие ще имаме, няма да бъде никакъв проблем едно териториално отделение да бъде хъб за всички книжа и справки към и от всички съдилища от съответния апелативен район", посочи Боряна Димитрова, която е бивш председател на Окръжен съд - Бургас.

Нещо повече - на това ниво делата ще се гледат както на живо, така и с видеовръзка (може само съдията да е в зала), а при невъзможност да се яви адвокат, страна, свидетел, или вещо лице по дело на окръжния или апелативния съд, те също ще могат да участват от зала в районния.

Според авторите потребителите на правосъдие лесно ще научат, че могат да подават книжата електронно, по пощата или директно в ТО.

Инициаторите напомниха, че резултатът няма да е нито евтин, нито бърз - например въпрос е какво ще се прави със сградите, станали ненужни от районното ниво и къде пък ще се помещават чисто физически всички стотици тези "издигнали" се съдии.

Равносметката

„Истинското правосъдие“ на първа инстанция ще бъде в Окръжен съд. Втората редовна инстанция ще бъде АС, обобщи Димитрова.

Всички промени ще осигурят "бърз и безуслосвен достъп до правосъдие - бързо и безусловно движение на делата по ектронен път", при това без да се искат нови щатове.

436 окръжни съдии стават апелативни;

473 районни стават окръжни, но реалното увеличение (като се извадят посочените по-горе "повишени" в апелативни) е само 38 окръжни съдии.

Районните съдии стават 612 (в момента например само в Софийския районен съд са 200, б.а.)

Това би струвало на съдебната система около – 10 млн лн., посочи Димитрова.

"Това не е плащеша сума. Предлагаме устойчивост за в бъдеще, имплементиране в този модел на всичко, което в този момент се работи като електронно правосъдие, видеоконферентни връзки, ще намалим разходите за постоянни траснпорти за вещи лица и куп други пера", стана ясно от думите на вносителката на идеите.

Членовете на ВСС видимо бяха изненадани от предложенията и за вторник определиха точка в дневния ред само за задаване на въпроси около предлагания модел за реформа. 

Дебатът или каквито и да е последващи действия са в светлото бъдеще.