Article_top

“Демократична България” сезира прокуратурата и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заради действия и бездействия на властите, свързани с ТЕЦ-Варна, собственост на фирма на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, и прилежащата пристанищна инфраструктура. Това съобщи във Варна съпредседателят на коалицията Христо Иванов. 

Сигналът до прокуратурата е за нерегламентирана държавна помощ при отдаването на кейовата стена на пристанището в ТЕЦ “Варна” ЕАД. Иска се проверка и защо през 2019 г. кейовата стена на пристанище "ТЕЦ Езерово” е отдадена на ТЕЦ-Варна без задължителната по закон състезателна процедура - както твърдят, че се е случило от ДБ.

Сигналът до екоминистерството пък е заради отварянето без екооценка на подводното депо “Налбанка”. В него се депонират земните маси (т.нар. дрегажни маси), извадени от Варненското езеро при удълбочаването му. Все още няма яснота и за проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция по сигнала на “Демократична България” защо не е направена обществена поръчка за удълбочаването на Варненското езеро, а дейностите за 350 млн. лева са възложени директно, се казва още в становището на формацията.

“Става дума за 350 млн. лева наши пари, които отново виждаме как със съдействието на българските институции отиват на ползу роду не, а на ползу Догану”, заяви Иванов. 

Какво съдържат сигналите по същество:

Кейовата стена на пристанище “ТЕЦ Езерово” е отдадена на ТЕЦ-Варна вместо с концесионен договор или договор за отдаване под наем за до 10 години единствено с рамково споразумение за партньорство между теца и държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура”, сключено на 10 юли 2018 г., което не е публично достъпно, пише в сигнала до прокуратурата от "Демократична България". 

“Посоченото Рамково споразумение не би могло да бъде годно правно основание за ползване на кейовата стена, тъй като в действащото законодателство е налице изрична правна уредба за основанията и реда за предоставяне на трети лица ползването на имоти – публична държавна собственост. Налице е обосновано съмнение, че с това Рамково споразумение се цели заобикаляне на действащите законови разпоредби за предоставяне ползването на имоти – публична държавна собственост, както и на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), който ясно забранява на държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура” да извършва пристанищна дейност (аргумент от  чл. 115м, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, както и да влиза в дружества с пристанищни оператори (аргумент от чл. 115м, ал. 3 от ЗМПВВППРБ)”, гласи обосновката.

Сигналът до МОСВ засяга повторното отваряне на подводното депо “Налбанка”. То е било закрито през 2009 г. заради изчерпан капацитет и заради близостта му до защитената местност Казашко. След март 2020 г. обаче дейността му се възобновява - без да е извършена оценка на въздействието върху околната среда, се казва в документите до МОСВ.

За да се избегне ОВОС, “Пристанищна инфраструктура” е разделила на две предложенията за удълбочаване на Варненското езеро и за откриването на депото. Те би трябвало да се разглеждат като една процедура и да се мине ОВОС, коментира Христо Иванов.

“Притеснение има и за това, че обемът, за който е отворено депото, е 3 млн. куб. метра, а по план при удълбочаването ще бъдат извадени между 7 и 8 млн. куб. метра и не е известно къде ще бъдат депонирани оставащите”, каза Иванов.

Той посочи, че при проследяване на дейността на дълбачките във Варненското езеро се вижда, че те обслужват основно ТЕЦ-Варна. Има и заснети кадри с дрон за работата на място и депонирането, което от ДБ ще разпространят утре, стана ясно от думите на Иванов. Според него това, което се депонира в "Налбанка", са силно токсични драгажни маси и те са опасни.

Припомняме, че в началото на август стана ясно, че държавата ударно удълбава пристанище Варна по проект за 350 млн. лв. Проектът е от полза и за частното пристанище на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, тъй като се очаква някогашното пристанище на ТЕЦ-Варна край с. Езерово да стане терминал за зърнени товари и контейнери. Тогава правителството за трети път позволи хидротехнически работи за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна.

В момента заради много наноси подходът към пристанището е затлачен и в него не могат да навлизат големи кораби. Изпълнението на проекта е възложено на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", което получава 350-те млн. лв. от държавния бюджет. През 2019 г. то е подписало споразумение с държавното дружество "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД да извърши дейностите по удълбаването на двата канала във Варненския и Белославския залив. 

В официалната информация от правителството се казваше, че целта на реализацията на проекта е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна.

Във Варненския и Белославския залив обаче се намират ТЕЦ-Варна и пристанище "ТЕЦ Езерово", 70% от което е собственост на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

 

 

“Демократична България” сезира прокуратурата и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заради действия и бездействия на властите, свързани с ТЕЦ-Варна, собственост на фирма на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, и прилежащата пристанищна инфраструктура. Това съобщи във Варна съпредседателят на коалицията Христо Иванов. 

Сигналът до прокуратурата е за нерегламентирана държавна помощ при отдаването на кейовата стена на пристанището в ТЕЦ “Варна” ЕАД. Иска се проверка и защо през 2019 г. кейовата стена на пристанище "ТЕЦ Езерово” е отдадена на ТЕЦ-Варна без задължителната по закон състезателна процедура - както твърдят, че се е случило от ДБ.

Сигналът до екоминистерството пък е заради отварянето без екооценка на подводното депо “Налбанка”. В него се депонират земните маси (т.нар. дрегажни маси), извадени от Варненското езеро при удълбочаването му. Все още няма яснота и за проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция по сигнала на “Демократична България” защо не е направена обществена поръчка за удълбочаването на Варненското езеро, а дейностите за 350 млн. лева са възложени директно, се казва още в становището на формацията.

“Става дума за 350 млн. лева наши пари, които отново виждаме как със съдействието на българските институции отиват на ползу роду не, а на ползу Догану”, заяви Иванов. 

Какво съдържат сигналите по същество:

Кейовата стена на пристанище “ТЕЦ Езерово” е отдадена на ТЕЦ-Варна вместо с концесионен договор или договор за отдаване под наем за до 10 години единствено с рамково споразумение за партньорство между теца и държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура”, сключено на 10 юли 2018 г., което не е публично достъпно, пише в сигнала до прокуратурата от "Демократична България". 

“Посоченото Рамково споразумение не би могло да бъде годно правно основание за ползване на кейовата стена, тъй като в действащото законодателство е налице изрична правна уредба за основанията и реда за предоставяне на трети лица ползването на имоти – публична държавна собственост. Налице е обосновано съмнение, че с това Рамково споразумение се цели заобикаляне на действащите законови разпоредби за предоставяне ползването на имоти – публична държавна собственост, както и на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), който ясно забранява на държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура” да извършва пристанищна дейност (аргумент от  чл. 115м, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, както и да влиза в дружества с пристанищни оператори (аргумент от чл. 115м, ал. 3 от ЗМПВВППРБ)”, гласи обосновката.

Сигналът до МОСВ засяга повторното отваряне на подводното депо “Налбанка”. То е било закрито през 2009 г. заради изчерпан капацитет и заради близостта му до защитената местност Казашко. След март 2020 г. обаче дейността му се възобновява - без да е извършена оценка на въздействието върху околната среда, се казва в документите до МОСВ.

За да се избегне ОВОС, “Пристанищна инфраструктура” е разделила на две предложенията за удълбочаване на Варненското езеро и за откриването на депото. Те би трябвало да се разглеждат като една процедура и да се мине ОВОС, коментира Христо Иванов.

“Притеснение има и за това, че обемът, за който е отворено депото, е 3 млн. куб. метра, а по план при удълбочаването ще бъдат извадени между 7 и 8 млн. куб. метра и не е известно къде ще бъдат депонирани оставащите”, каза Иванов.

Той посочи, че при проследяване на дейността на дълбачките във Варненското езеро се вижда, че те обслужват основно ТЕЦ-Варна. Има и заснети кадри с дрон за работата на място и депонирането, което от ДБ ще разпространят утре, стана ясно от думите на Иванов. Според него това, което се депонира в "Налбанка", са силно токсични драгажни маси и те са опасни.

Припомняме, че в началото на август стана ясно, че държавата ударно удълбава пристанище Варна по проект за 350 млн. лв. Проектът е от полза и за частното пристанище на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, тъй като се очаква някогашното пристанище на ТЕЦ-Варна край с. Езерово да стане терминал за зърнени товари и контейнери. Тогава правителството за трети път позволи хидротехнически работи за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна.

В момента заради много наноси подходът към пристанището е затлачен и в него не могат да навлизат големи кораби. Изпълнението на проекта е възложено на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", което получава 350-те млн. лв. от държавния бюджет. През 2019 г. то е подписало споразумение с държавното дружество "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД да извърши дейностите по удълбаването на двата канала във Варненския и Белославския залив. 

В официалната информация от правителството се казваше, че целта на реализацията на проекта е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна.

Във Варненския и Белославския залив обаче се намират ТЕЦ-Варна и пристанище "ТЕЦ Езерово", 70% от което е собственост на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

 

Коментари

Maria Rana's picture
Maria Rana
Binedah334

Започнете сега, като печелите

Започнете сега, като печелите допълнително $ 17 000 или повече, просто като вършите много лесна и проста работа от вкъщи. Миналия месец получих $ 18642 от тази онлайн работа, просто като й давам 2 часа на ден, използвайки моя лаптоп. Вече всеки може да получи тази домашна работа и да започне да печели истински пари онлайн, като просто следва подробности тук ..........

==>>> C­­a­­s­­h­­m­­a­x­5­­.­­c­­l­­u­­b/

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията