Article_top

Националният съвет за тристранно сътрудничество НСТС ще има днес онлайн заседание, на което ще обсъди проектите на бюджета за 2021 година, актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на здравната каса за 2021 г.

Приоритетите на бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.

Припомняме, че този проект е един от най-тежко критикуваните от експертите за последните поне 10 години. Причината - прекалено "предизборно" харчене и никакви реформи.

Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година. За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 на сто от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 на сто на бюджетните заплати. В проектобюджета на ДОО се залага от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лева на 300 лева месечно (увеличение с 20 на сто). 

От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лв. на 1440 лв. (увеличение с 20 на сто) .
Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 процента. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто. През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв., пише БТА.

В проектобюджета е заложено да се увеличи минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер да се запази в размер на 74,29 лв. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 380 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв.; запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.; запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лв.

Работодателите се обявяват против увеличаването на минималната заплата в период на криза и ръст на безработицата. Отново се обявяват против заплащането от предприятията на първите три дни от болничните, както и плащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство, допълнителното възнаграждение за прослужено време. Те не одобряват и политиката за увеличение на пенсиите, тъй като според бизнеса заложеното изкривява връзката осигурителен принос - размер на пенсията и не стимулира хората да се осигуряват на реални доходи.

Синдикатите се обявиха против замразяването на обезщетението за втората година от майчинството, като КНСБ поискаха то да стане поне 440 лева, а от КТ "Подкрепа" са за увеличаване с 50 на сто.

Синдикатите искат да се преоцени и задържането на максималния осигурителен доход на 3000 лв., като от КНСБ настояват той да се увеличи поне с ръста на МРЗ за страната и да се установи на 3200 лв. КТ "Подкрепа" настоява да бъде възприет някой от предложените от синдиката варианти - увеличение на максималния осигурителен доход на 5000 лв. или отпадането на тавана въобще.

Синдикатите се обявиха и за увеличение на обезщетението за безработица, като предложението на КНСБ е да се увеличи (макар и не от началото на годината) минималният размер на обезщетението на 17 лв., а на КТ "Подкрепа" искането е минималното обезщетение за безработица да стане 60 на сто от минималната работна заплата - 18,60 лв., а максималното дневно обезщетение за безработица да стане 85,70 лв.

От КТ "Подкрепа" възразиха, че им е било дадено много малко време да се запознаят с проекта на Закона за държавния бюджет.

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество НСТС ще има днес онлайн заседание, на което ще обсъди проектите на бюджета за 2021 година, актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на здравната каса за 2021 г.

Приоритетите на бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.

Припомняме, че този проект е един от най-тежко критикуваните от експертите за последните поне 10 години. Причината - прекалено "предизборно" харчене и никакви реформи.

Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година. За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 на сто от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 на сто на бюджетните заплати. В проектобюджета на ДОО се залага от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лева на 300 лева месечно (увеличение с 20 на сто). 

От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лв. на 1440 лв. (увеличение с 20 на сто) .
Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 процента. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто. През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв., пише БТА.

В проектобюджета е заложено да се увеличи минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер да се запази в размер на 74,29 лв. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 380 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв.; запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.; запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лв.

Работодателите се обявяват против увеличаването на минималната заплата в период на криза и ръст на безработицата. Отново се обявяват против заплащането от предприятията на първите три дни от болничните, както и плащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство, допълнителното възнаграждение за прослужено време. Те не одобряват и политиката за увеличение на пенсиите, тъй като според бизнеса заложеното изкривява връзката осигурителен принос - размер на пенсията и не стимулира хората да се осигуряват на реални доходи.

Синдикатите се обявиха против замразяването на обезщетението за втората година от майчинството, като КНСБ поискаха то да стане поне 440 лева, а от КТ "Подкрепа" са за увеличаване с 50 на сто.

Синдикатите искат да се преоцени и задържането на максималния осигурителен доход на 3000 лв., като от КНСБ настояват той да се увеличи поне с ръста на МРЗ за страната и да се установи на 3200 лв. КТ "Подкрепа" настоява да бъде възприет някой от предложените от синдиката варианти - увеличение на максималния осигурителен доход на 5000 лв. или отпадането на тавана въобще.

Синдикатите се обявиха и за увеличение на обезщетението за безработица, като предложението на КНСБ е да се увеличи (макар и не от началото на годината) минималният размер на обезщетението на 17 лв., а на КТ "Подкрепа" искането е минималното обезщетение за безработица да стане 60 на сто от минималната работна заплата - 18,60 лв., а максималното дневно обезщетение за безработица да стане 85,70 лв.

От КТ "Подкрепа" възразиха, че им е било дадено много малко време да се запознаят с проекта на Закона за държавния бюджет.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията