"Висшите представители на държавните власти... следва да се въздържат от публични коментари и оценки, с които неоснователно рушат авторитета на правосъдието и поставят под съмнение върховенството на правото. Това основополагащо положение ... е валидно и в случаите, сходни на този на г-н (Валери) Симеонов – когато представителите на другите власти са лично неудовлетворени от изхода на дело, по което те самите са страна.

В настоящия случай поведението на г-н Симеонов е неприемливо на още по-силно основание – той се възползва от служебното си качество, за да коментира публично свой частен казус, с което накърнява авторитета и на законодателния орган на държавата."

Това пише в остра позиция на Съюза на съдиите в България срещу зам.- председателя на парламента Валери Симеонов, който изгуби дело на 3 инстанции срещу предаване на "Шоуто на Слави", свързано с прословутия му мотел "Козият рог".

Предисторията

Симеонов се почувства оклеветен и водеше дело срещу Трифонов заради материал, излъчен в шоуто от 2017 г. - че в неговия мотел "Козият рог" се настаняват български военнослужещи и съответно техният престой се плаща от държавата. Според Трифонов и екипа му - това е явен конфликт на интереси.

Крайното решение, потвърдено преди дни от ВКС, е в ущърб на политика, а тогава и вицепремиер. Защото е установено еднозначно, че въпросният мотел е собственост на "Скат ООД", а пък собственост на 90 % от дружеството е именно Валери Симеонов.

Гневното интервю отпреди дни 

Сега пред "24 часа" - медия, чиито позиции често се покриват с тези на управляващите и на прокуратурата, Симеонов заявява, че "такова решение би било позор за селски съд в Буркина Фасо", че постановеното от съдиите е написано "най-вероятно под диктовка" и че е "било стъкмено предварително"

По-нататък заместник-председателят на Народното събрание на Република България заявява пред медията, че не е виждал по-позорно решение на българския съд, както и че решението било постановено и поради страх „да не ги метнат Би Ти Ви и „Шоуто на Слави”.

"Съюзът на съдиите в България обръща внимание, че коментарът на съдебното решение е направен от лице с висок ранг в йерархията на държавната власт, заемащо висша представителна длъжност в законодателния орган на републиката, който олицетворява достойнството на нацията", пишат от ССБ.

И още - използваните от Симеонов неприемливи квалификации по отношение на ВКС и съдиите, постановили решението, "грубо уронват авторитета на независимата съдебна власт и накърняват човешкото и професионално достойнство на съдиите. Същевременно изявлението на г-н Симеонов няма информативна стойност, тъй като не съобщава факти, а разпространява внушения".

От ССБ призовават Съдийската колегия на ВСС да изрази позиция по повод на публикацията, в която се споменава името на председателя на съдебния състав (съдия Веска Райчева от Гражданската колегия на Върховния касационен съд) "и да предприеме конкретни действия, чрез които да се защити доброто име на засегнатия съдия и да се противодейства на използването на медиите за злепоставящи правосъдието кампании".

Оттам цитират Становище № 7 (2005) на Консултативният съвет на европейските съдии (КСЕС), което гласи, че в подобни случаи засегнатият съдия следва да получи институционална подкрепа.

"Дългогодишният ни опит показва, че бездействието на различни състави на Висшия съдебен съвет в случаите на подобни груби прояви на вмешателство от високопоставени представители на другите власти срещу съдии нанася тежки вреди на държавността, защото създава предпоставки за ерозиране на независимостта на съда чрез всяване на страх у съдиите и за разрушаване доверието в съдебните актове", казват още от ССБ.

Ето и пълния текст:

До

Членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

На 24.10.2020 г. в онлайн изданието на вестник „24 часа“ беше публикувана статия със заглавие „Симеонов след решението на ВКС за Слави Трифонов: Вече всеки може да бъде оклеветен и обруган“.

В статията се цитират изявления на заместник-председателя на Народното събрание на Република България Валери Симеонов:

„Такова съдебно решение би било позор за селски съд в Буркина Фасо. Решението е изключителен позор за съдебната система и екзекуция на закона – достатъчно е човек да го прочете, нищо повече. Но все е за тези, които обичат да четат, а на тези, които не обичат, бих им препоръчал да видят на коя дата е проведено заседанието и на коя дата е публикувано определението на Върховния касационен съд четвърто екзекуторско отделение. Чували ли сте за решение на ВКС, което е два дни след провеждане на заседанието?

Аз такъв случай не знам, което ме убеждава, че решението е било написано предварително, вероятно под диктовка и просто е било препечатано, пуснато и публикувано на втория ден. Извинявайте, но за това време стенографката не може да прехвърли на нормален български текста от съответните коментари и разисквания.

Както се казва, мастилото още не е изсъхнало, а определението вече е публикувано. Работата е стъкмена предварително“.

По-нататък заместник-председателят на Народното събрание на Република България заявява пред медията, че не е виждал по-позорно решение на българския съд, както и че решението било постановено и поради страх „да не ги метнат Би Ти Ви и „Шоуто на Слави”.

Съюзът на съдиите в България обръща внимание, че коментарът на съдебното решение е направен от лице с висок ранг в йерархията на държавната власт, заемащо висша представителна длъжност в законодателния орган на републиката, който олицетворява достойнството на нацията. Използваните от г-н Симеонов неприемливи квалификации по отношение на Върховния касационен съд и за съдиите, постановили решението, грубо уронват авторитета на независимата съдебна власт и накърняват човешкото и професионално достойнство на съдиите. Същевременно изявлението на г-н Симеонов няма информативна стойност, тъй като не съобщава факти, а разпространява внушения, които очевидно имат за цел да злепоставят върховната съдебна инстанция в Република България.

Известно е, че с изключение на един малък процент от съдебните дела, всички останали са публични и всеки гражданин, включително и медиите, могат да проследят в съдебната зала развитието на процеса. Освен това всеки съдебен акт се публикува заедно с мотивите, които от сравнително дълъг период от време вече са достъпни на интернет страницата на всеки съд. Неотменимо задължение на медиите е да анализират обективно, компетентно и безпристрастно съдебните решения, след което да ги представят точно и разбираемо на българското общество, което може свободно да ги коментира. Висшите представители на държавните власти обаче следва да се въздържат от публични коментари и оценки, с които неоснователно рушат авторитета на правосъдието и поставят под съмнение върховенството на правото. Това основополагащо положение, изводимо от принципа на разделение на властите, е валидно и в случаите, сходни на този на г-н Симеонов – когато представителите на другите власти са лично неудовлетворени от изхода на дело, по което те самите са страна. В настоящия случай поведението на г-н Симеонов е неприемливо на още по-силно основание – той се възползва от служебното си качество, за да коментира публично свой частен казус, с което накърнява авторитета и на законодателния орган на държавата.

Затова Съюзът на съдиите в България призовава Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изрази позиция по повод на посочената публикация с изявление на заместник-председателя на Народното събрание, в която се споменава името на председателя на съдебния състав (съдия Веска Райчева от Гражданската колегия на Върховния касационен съд) и да предприеме конкретни действия, чрез които да се защити доброто име на засегнатия съдия и да се противодейства на използването на медиите за злепоставящи правосъдието кампании.

С оглед на възложената му от Конституцията и Закона за съдебната власт функция да отстоява независимостта на съдебната власт Висшият съдебен съвет следва да реагира винаги, когато се правят опити да се оказва недопустим натиск върху отделен съдия или върху съдебната система като цяло и неоснователно се засяга авторитетът на правосъдието. В случаи като този, както посочва в своето Становище № 7 (2005), т. 55 Консултативният съвет на европейските съдии (КСЕС), засегнатият съдия следва да получи институционална подкрепа, включително и от Висшия съдебен съвет. Уместно е да припомним и Становище № 18 на КСЕС, че „съществува ясна разграничителна линия между свободата на изразяване и легитимната критика, от една страна, и неуважението и ненужния натиск срещу съдебната система, от друга страна“, както и че „обществената критика към съдебната система трябва винаги да отговаря на изискванията, посочени в член 10, параграф 2 от ЕКПЧ и член 18 от Препоръка Rec (2010) 12“.

Дългогодишният ни опит показва, че бездействието на различни състави на Висшия съдебен съвет в случаите на подобни груби прояви на вмешателство от високопоставени представители на другите власти срещу съдии нанася тежки вреди на държавността, защото създава предпоставки за ерозиране на независимостта на съда чрез всяване на страх у съдиите и за разрушаване доверието в съдебните актове.

Изразяваме за пореден път нашата готовност за разумен диалог с цел постигане на ефективна защита на съдебната независимост и прилагане на практика на приетите от Съдийската колегия стандарти за независимост на съдебната власт.

 

Приложения: https://www.24chasa.bg/novini/article/9151410

28 октомври 2020 г.

София

Управителен съвет

на Съюза на съдиите в България