Article_top

Българската асоциация на ритейл центровете, която е сдружение на търговските центрове в България или по-просто казано - на моловете, изпрати днес отворено писмо до премиера Бойко Борисов. В него на практика изразява своето явно несъгласие с новите обявени противоепидемични мерки, според които моловете ще бъдат затворени до 21 декември.

Според Асоциацията ограничението на дейността на голяма част от търговците на дребно и тоталното затваряне на моловете е "непропорционално и необосновано".

"Задаваме си логичния въпрос по какъв начин търговският център представлява по-рисково място от големите търговски монобранд магазини, които оперират самостоятелно извън територията на търговските центрове. Факт е, че предвид голямата квадратура на тези обекти те също биха могли да бъдат средище, което концентрира голям брой хора по едно и също време", пишат от Асоциацията. 

Освен това допълват, че според новите ограничителни мерки, хипермаркетите ще продължат да работят. Това пък водело на мисълта, че правителството смята, че единствено те успяват да контролират спазването на противоепидемичните мерки, такива каквито бяха те до момента. Големите търговски центрове обаче също ги изпълняват като минимум, твърдят от Асоциацията. Именно затова било и ясно, че тяхната дейност не носи по-голям риск за посетителите от този в хипермаркетите. 

"Редно е да се отбележи също, че в рамките на последните месеци всички търговски центрове бяха обект на десетки проверки от РЗИ и другите компетентни органи по прилагане на противоепидемиологичните мерки. В рамките на тези проверки ние винаги сме оказвали пълно съдействие. Трябва да се има предвид, че нито една от тези проверки не установи съществени нарушения от страна на търговските центрове."

Становището на търговските центрове обаче стига още по-далеч. В него се изразява недоумение защо остават отворени малките квартални магазини при положение, че опитът на членовете на Асоциацията (а и на техните клиенти, по собственото им твърдение) показвал, че мерките в малките обекти се спазвали много по-малко и несериозно, отколкото в големите такива. 

"За пореден път посочваме, че ние сме имплементирали в ежедневната си работа редица иновации, които гарантират обезпечаване на сигурността на посетителите ни – редовна дезинфекция на всички контактни повърхности, информационни табели, контролиран достъп до търговските центрове, осигурен от професионални охранители. На фона на всички усилия, които полагаме, новообявените мерки изглеждат абсурдни."

Накрая - нямало никакви научни доказателства, че търговските центрове са разпространители на заразата повече, отколкото например градският транспорт.

Все пак от Асоциацията казват, че ако мерките влязат в сила от петък, то те ще изискат от властта незабавни икономически стимули, които да запазят бизнеса и работните места. Асоциацията дори сама е написала четири точки, които очаква да бъдат изпълнени. 

Ето ги и тях:

  • Директно поемане от държавата на част (определен процент) от наемите и разходите, дължими от наемателите на наемодателите за периода на затваряне.
  • Данъчни облекчения под формата на намаляване на корпоративен данък.
  • Временно освобождаване (за периода на действие на мерките) на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти и таксата за битови отпадъци за 2020 г.
  • Подходящо уреждане на въпроса с дължимия ДДС за времето на действие на мерките. Както е известно, ние имаме задължение да издаваме фактури (и да начисляваме и плащаме дължимото ДДС) съгласно подписаните договори за наем. Считаме, че е ясно, че една голяма част от наемателите ни няма да заплатят тези фактури в периода, в който не работят с клиенти, което обаче не се отразява на нашето задължение да заплатим дължимия ДДС. Това създава явна непропорционалност в бизнес модела на опрериране на търговските центрове. Считаме, че е редно държавата да се намеси в тези отношения, за да гарантира баланс на интересите и справедливост.
 

Българската асоциация на ритейл центровете, която е сдружение на търговските центрове в България или по-просто казано - на моловете, изпрати днес отворено писмо до премиера Бойко Борисов. В него на практика изразява своето явно несъгласие с новите обявени противоепидемични мерки, според които моловете ще бъдат затворени до 21 декември.

Според Асоциацията ограничението на дейността на голяма част от търговците на дребно и тоталното затваряне на моловете е "непропорционално и необосновано".

"Задаваме си логичния въпрос по какъв начин търговският център представлява по-рисково място от големите търговски монобранд магазини, които оперират самостоятелно извън територията на търговските центрове. Факт е, че предвид голямата квадратура на тези обекти те също биха могли да бъдат средище, което концентрира голям брой хора по едно и също време", пишат от Асоциацията. 

Освен това допълват, че според новите ограничителни мерки, хипермаркетите ще продължат да работят. Това пък водело на мисълта, че правителството смята, че единствено те успяват да контролират спазването на противоепидемичните мерки, такива каквито бяха те до момента. Големите търговски центрове обаче също ги изпълняват като минимум, твърдят от Асоциацията. Именно затова било и ясно, че тяхната дейност не носи по-голям риск за посетителите от този в хипермаркетите. 

"Редно е да се отбележи също, че в рамките на последните месеци всички търговски центрове бяха обект на десетки проверки от РЗИ и другите компетентни органи по прилагане на противоепидемиологичните мерки. В рамките на тези проверки ние винаги сме оказвали пълно съдействие. Трябва да се има предвид, че нито една от тези проверки не установи съществени нарушения от страна на търговските центрове."

Становището на търговските центрове обаче стига още по-далеч. В него се изразява недоумение защо остават отворени малките квартални магазини при положение, че опитът на членовете на Асоциацията (а и на техните клиенти, по собственото им твърдение) показвал, че мерките в малките обекти се спазвали много по-малко и несериозно, отколкото в големите такива. 

"За пореден път посочваме, че ние сме имплементирали в ежедневната си работа редица иновации, които гарантират обезпечаване на сигурността на посетителите ни – редовна дезинфекция на всички контактни повърхности, информационни табели, контролиран достъп до търговските центрове, осигурен от професионални охранители. На фона на всички усилия, които полагаме, новообявените мерки изглеждат абсурдни."

Накрая - нямало никакви научни доказателства, че търговските центрове са разпространители на заразата повече, отколкото например градският транспорт.

Все пак от Асоциацията казват, че ако мерките влязат в сила от петък, то те ще изискат от властта незабавни икономически стимули, които да запазят бизнеса и работните места. Асоциацията дори сама е написала четири точки, които очаква да бъдат изпълнени. 

Ето ги и тях:

  • Директно поемане от държавата на част (определен процент) от наемите и разходите, дължими от наемателите на наемодателите за периода на затваряне.
  • Данъчни облекчения под формата на намаляване на корпоративен данък.
  • Временно освобождаване (за периода на действие на мерките) на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти и таксата за битови отпадъци за 2020 г.
  • Подходящо уреждане на въпроса с дължимия ДДС за времето на действие на мерките. Както е известно, ние имаме задължение да издаваме фактури (и да начисляваме и плащаме дължимото ДДС) съгласно подписаните договори за наем. Считаме, че е ясно, че една голяма част от наемателите ни няма да заплатят тези фактури в периода, в който не работят с клиенти, което обаче не се отразява на нашето задължение да заплатим дължимия ДДС. Това създава явна непропорционалност в бизнес модела на опрериране на търговските центрове. Считаме, че е редно държавата да се намеси в тези отношения, за да гарантира баланс на интересите и справедливост.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията