Механизмът за принципите на правовата държава се прилага незабавно, считано от 1 януари 2021 г.

Това гласи резолюция на Европарламента, с която приключват вчерашните дебати за пакета за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Резолюцията е за МФР, Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента за върховенството на закона. Тя бе приета с 496 гласа „за“, 134 „против“ и 65 „въздържал се“.

Вчера пък депутатите приеха регламент, узаконяващ обвързването на еврофондовете с върховенството на закона в страните членки на съюза.

Европейският съвет не може да задължи комисията

Заключенията на Европейския съвет от 11 декември, в които се посочва, че комисията не трябва да прилага механизма за върховенството на закона, докато Съдът на Европейския съюз (СЕС) не вземе решение дали да отмени инструмента, са излишни, смятат евродепутатите. В споразумението между ЕП и съвета ясно се посочва, че то ще се прилага от 1 януари.

Съгласно договорите за ЕС Европейският съвет не упражнява законодателни функции. Затова депутатите считат, че никоя политическа декларация на Европейския съвет не може да се счита за тълкуване на законодателството. ЕК е напълно независима и заключенията на съвета не могат да станат задължителни за нея при прилагането на правните актове.

Ненужни забавяния заради единодушието

ЕП съжалява, че изискването за единодушие в съвета неоснователно забави приемането на МФР и решението за собствените ресурси. Предстоящата Конференция за бъдещето на Европа следва да работи за преодоляването на тези пречки.