Еврокомисията одобри днес българска схема в размер на 79 милиона евро (около 156 милиона лева) безвъзмездна помощ за микро-, малки и средни предприятия, засегнати от коронавируса.

Схемата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Тя важи за предприятия у нас, които са били принудени да спрат или да ограничат дейността си заради предприетите от правителството ограничителни мерки във връзка с COVID-19.

Грантът, който ще получи всяка компания, ще бъде изчислен, като се сравни нейният годишен оборот БДС по време на периода, в който са били засегнати, със същия период от предходната година. За бенефициенти, започнали дейност след 1 февруари 2020 г., ще бъде проверен оборотът за октомври.

Грантът ще се равнява на 10 на сто от оборота в първия случай и 20 на сто във втория - в зависимост от сферата на дейност на бенефициента. Максималната сума на помощта е 150 000 лева, или 76 694 евро.