Издаването на електронни рецепти стартира през декември м.г. То улеснява пациентите, защото не изисква посещение при лекар за получаването на хартиен документ. В същото време е-рецептата гарантира съвсем точното изпълнение на назначените лекарства, които са електронно отразени.

Какво обаче всъщност ни е необходимо, за да купим медикаменти чрез електронна рецепта в аптеката?

Разработеният към момента е-документ дава възможност за предписване и отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната. На този етап в обхвата му обаче не влизат хранителни добавки, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, тъй като за тях няма интегриран регистър.

За да бъде изпълнена електронна рецепта, чрез специално разработен софтуер лекарите я изпращат за съхранение в облак на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Тя се изпълнява в аптеките, които са адаптирали своите системи и имат достъп до НЗИС. На място в аптеката пациентът е необходимо да използва някой от изброените три варианта, за да получи лекарствата си:

  • Дванадесетцифрен NRN код (национален номер на рецептата), който може да получи от лекаря при издаване на рецептата в НЗИС + ЕГН или трите имена на пациента;
  • ЕГН + дата на изписване на електронната рецепта;
  • Лекарски номер на рецепта (LRN), който се генерира при издаване на рецептата от лекаря + УИН номер на лекаря + трите имена на пациента.
Електронната рецепта е услуга, която продължава да се развива и надгражда, като идеята е с увеличаването на обема на е-документите да се подобрява и работата на системите и синхронизацията между потребителите им. Така всички рецепти на хартиен носител, които са издадени до 30 април 2021 г., ще се изпълняват по досегашния ред, докато изтече срокът на валидността им. След този период те следва да преминат изцяло в електронна среда, което да улесни целия процес по издаване и отпускане на лекарствени продукти.

Първата електронна рецепта в България беше изпълнена през декември м.г. в аптека SOpharmacy. Оттогава до днес десетки клиенти са се възползвали от услугата. Аптеките от веригата изпълняват електронни рецепти във всеки един от своите 63 обекта, разположени в 11 града в страната.