Въпросителните около съдържанието на тефтерчето (тефтерчетата) на бившият шеф на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов стават все повече.

В показаните от прокуратурата факсимилета от изчезналите записки, които преди ден бяха разпространени от БСП депутата Кирил Добрев, прави впечатление отсъствието на инициалите ДП. 

Вариантът на прокуратурата.

В текста с тълкуванията на прокуратурата се вижда, че ръкописният текст гласи Е. Димитров - внимаваме, първо да се съгласува с И. Ф. и нещо, което прилича на числото 10.

В обясненията с печатни букви разчитането гласи:

Е. Димитров - внимаваме, първо да се съгласува с И. Ф. и ??

Същите знаци, наподобяващи 10 могат да се видят и на друго от прокурорските факсимилета срещу името на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев.

Затова от прокуратурата в тълкуванието на текста пак са заменили нечетливите знаци с ???

Всичко това може би не би направило никому впечатление, ако сайтът "Фактор" не бе публикувал първата от двете страници от тефтерчето. Ето я:

Там ясно се виждат инициалите Д.П. И текстът от тефтерчето добива следния смисъл: Е. Димитров - внимаваме, първо да се съгласува с И. Ф. и Д. П.