В петък наблюдаващите дейността на парламента може би са решили, че са попаднали на живо излъчване от детска градина, а не от сградата на законодателния орган. Новите народни избраници, по-точно ГЕРБ срещу всички останали, над пет часа спореха могат ли и как да гласуват оставката на правителството и да накарат премиера Бойко Борисов да дойде за излсушване - нещо, от което досега успешно го спасяваше доскорошната председателка Цвета Караянчева. Двама министри напуснаха демонстративно пленарната зала, под бурни викове и тропане по банките от страна на "своите", а от ГЕРБ се оплакаха от цензура - заради намерението на депутатката Татяна Дончева да внесе изменение в парламентарния правилник, с което да се сложи край на злоупотребата с процедурите, в т.ч. с "личното обяснение".

Как Любомир Авджийски, юрист и изпълнителен директор на Център за мониторинг на правосъдието, вижда ситуацията с "процедурните хватки":

Депутатите на ГЕРБ, начело с бившата председателка г-жа Караянчева са наизустили всички букви и запетайки от един правилник и агресивно бранят "ръководителя" си (ръководител на депутат е оксиморон) със същите букви и запетайки.

Те не се задълбочават, че има действаща забрана за злоупотреба с право.

Чл. 57, ал. 2 от конституцията гласи:

"Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на друг."

Такава забрана има и в чл. 8, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

"Лицата се ползуват от правата си, за да задоволяват своите интереси. Те не могат да упражняват тези права в противоречие с интересите на обществото".

Въпреки, че ЗЗД не се отнася пряко към работата на Народното събрание, задължението да не се вреди другиму е общ правен институт.

С две думи незаконно е, когато дадено право (на "процедура", "лично обяснение", "почивка" на народните представители) се упражнява без правен интерес и без действителна полза, а с изключителното намерение и цел да се вреди другиму или да се накърнят обществените интереси.

Постоянното искане на "процедура" и "лично обяснение" с намерение да се осуети по-важно действие - изслушване на министър или гласуване касаещо парламентарен контрол върху премиера, е именно злоупотреба с право, незаконно е и противоречи на конституционна норма, имаща пряко действие.  

При ГЕРБ тези "процедури" са верую на цялото съществуване и дейност. Нямат проблем да приложат буквата на закона, да злоупотребят с правомощията, които той им дава и да подминат демонстративно целта на същия този закон. Това е механиката и на корупционните практики. Тези хора искрено вярват, че да сгазиш целта на нормативния акт, опирайки се на "процедура" е напълно законно и е в реда на нещата. Дали това вярване идва от липса на експертиза или е злонамерено, е тема на друг разговор, който трябва да се води, както в Народното събрание, така и в съда. 

Въпросът е защо юристите на председателската банка в парламента позволяват такава злоупотреба с права и се поддават на натиска.