Ново ръководство има начело на болница "Лозенец", съобщиха от здравното министерство. Вчера досегашното беше освободено, след като здравният министър Стойчо Кацаров изнесе информация за поредица от нарушения в лечебното заведение, свързани с източване на здравната каса, трафик на органи от живи донори, прераждане при трансплантация на висш държавен служител.

Досега изпълнителен директор на болницата, известна още като Правителствена, беше проф. Любомир Спасов.

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в качеството си на принципал на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, освободи Съвета на директорите на лечебното заведение и назначи нов състав на съвета до провеждането на конкурс: доц. д-р Радосвет Горнев, адв. Ивиян Симеонов и Орлин Недев, съобщиха от МЗ.

Доц. д-р Радосвет Горнев от 2004 г. до настоящия момент е началник на Клиника по обща и коремна хирургия към МБАЛ „Лозенец“, с множество участия в национални и международни медицински форуми, автор и съавтор на редица научни публикации, преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Адв. Ивиян Симеонов е юрист, изтъкнат специалист по корпоративно, търговско и данъчно право.

Орлин Недев е магистър по фармация, служител на Министерството на здравеопазването от 2014 г., с компетентности в сферата на лекарствената политика и медицинските изделия.

От състава си Съветът на директорите е определил за изпълнителен директор на болницата доц. д-р Радосвет Горнев, а за председател на Съвета е избран адв. Ивиян Симеонов.

От края на 2019 г. държавните и общински болници са със статут на публични предприятия, като ръководствата им задължително се назначават с конкурс. Въведена бе и мандатност, както и строги правила за предсрочно освобождаване. Така принципалът - в случая Министерството на здравеопазването, има само две опции - смяна на база "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения" или констатации, че не се изпълняват " заложените показатели в одобрената бизнес програма". 

Освободените членове на Съвета на директорите на болница "Лозенец", начело с проф. Спасов, бяха преназначени - формално след конкурс - през март тази година, когато изтече и удълженият законов срок. Удължен - защото бившите управляващи първо не бяха смогнали с конкурсите до края на 2020 г. и затова промениха Закона за публичните предприятия. Новите срокове "подозрително" съвпаднаха с края на мандата на кабинета "Борисов 3".

Как е протекъл самият конкурс, кои са били кандидатите и имало ли е такива извън действащите към онзи момент управляващи лечебното заведение - не става ясно от информацията, публикувана от министерството. Самият конкурс пък е бил доста бърз - обявен е на 23 февруари, а класирането на кандидатите е с дата 15 март. 

Вписването на избраните с конкурс от МЗ управляващи болницата в Търговския регистър е от април тази година. Вследствие на разкритията и проверките ще трябва да се проведе нов конкурс.