НАТО ще вземе решение за разработване на следващата си стратегическа концепция заради значителни промени в сигурността през последното десетилетие, обяви генералният секретар Йенс Столтенберг.

Той говори в навечерието на срещата на върха на пакта, която ще бъде на 14 юни в Брюксел.

В настоящата концепция на алианса няма и дума за Китай, обясни Столтенберг. А сега той е съществена заплаха. Новата концепция трябва да отчете и това, и поведението на Русия. Преди десетилетие отношенията с нея са били на съвсем друго ниво.

Столтенберг очаква също така да бъде постигнато споразумение за Иновационен фонд на НАТО. 

„Очаквам съюзниците да се споразумеят за откриването на ускорител за иновации в отбраната, който да бъде център за технологии. Целта е да бъде насърчавано сътрудничеството между съюзниците в тази сфера. Затова ще се работи със стартъпи, индустриални отрасли и университети“, каза той.

На срещата ще бъдат взети решение, свързани с двете нови сфери на действие на пакта - киберпространството и Космоса. Сред очакванията на Столтенберг е съюзниците да се споразумеят за нова политика за отбрана в киберпространството на НАТО. Важното е алиансът да може по-добре да съгласува и подготвя военен отговор на електронни удари, както и да продължи да прилага най-нови технологии.

НАТО очаква да похарчим $ 1,2 млрд. за отбрана

НАТО очаква България да похарчи за отбрана тази година 1,56 на сто от своя брутен вътрешен продукт, или 1,253 млрд. долара.

Такива са данните за разходите на страните членки, представени днес от алианса. Това би било с 0,01 повече от предвижданите разходи за миналата година.

Очакванията на пакта в края на миналата година бяха страната ни да инвестира 1,93 на сто от БВП в отбраната за 2020 г. Днес тази прогноза е понижена с 0,38 на сто.

От 2019 г. у нас отбранителният бюджет нараства чувствително, като за тази година се очаква това да струва по 131 долара на глава от населението.