Правителството взе решение, с което приема програмата "Отново заедно". В рамките на тази програма 30 000 ученици ще получат ваучър от по 500 лв., за да ползват туристически пакет в рамките на 6 дни. Програмата ще се финансира с 15 млн. лв. от държавата.

Министърът на туризма Стела Балтова уточни, че програмата ще се реализира в периода от 1 юли до 14 септември.

"Тази програма е насочена главно към два субекта. Първият е туристическият бизнес. Вторият са учениците. Намираме се в период, в който не само е необходимо възстановяване на туристическия сектор, но и неговото подпомагане във всичките му части. Програмата е разработена така, че да бъдат предоставени туристически пакети в рамките на 6 дни на ученици и съпътстващите ги учители", обясни Балтова.

В туристическите пакети ще бъдат включени настаняване в категоризирани туристически обекти, посещение на музеи други събития.

"По този начин ще бъдат подпомогнати всички части на туристическия бизнес: местата за настаняване, туроператорите, музеите, екскурзоводите", изтъкна Балтова.

Задължително да се спазва Наредбата за ученическите пътувания, а местата за настаняване трябва да са категоризирани.

Образователният министър Николай Денков допълни, че към програмата има много голям иинтерес. Той очерта и примерни критерии за подбор на учениците, които ще бъдат включени в нея.

"Критериите са свързани с продължителността на дистанционното обучение през годината, тъй като то е различно за различните възрастови групи, успеха в хода на обучението, здравния статус - дали някои от децата са преболедували, дали имат специални образователни потребности, и социалния статус, тъй като е ясно, че някои деца са с много по-ограничени възможности за участие", каза Денков.

Ще има два етапа на кандидатстване - до 31 юли и до 31 август ако останат свободни места. Запазва се максималната бройка от 165 ученици от всяко училище.

Ето какво съобщиха от правителствената пресслужба:

Училищата ще имат възможност да кандидатстват втори път за участие в програмата за безплатни летни пътувания, ако до края на юли т.г. предвидените за целта средства от държавния бюджет не бъдат изчерпани. Това е записано в новата Национална програма "Отново заедно", която беше приета от Министерския съвет днес. Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес.

С тях на почивка ще бъдат изпратени 30 000 участници - деца и придружаващи ги педагози. Министерството на образованието и науката (МОН) ще приема заявки за участие от утре, 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници. За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

"Отново заедно" е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г., като на всеки 10 ученика има не по-малко от един придружител - учител или друг педагогически специалист от училището или от Център за специална образователна подкрепа. Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети.

В хода на общественото обсъждане на националната програма МОН формулира няколко вида примерни критерии:

продължителност на обучението от дистанция;

представяне в учебния процес;

социален статус; здравен статус.

Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма.

Целта на новата Национална програма "Отново заедно" е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.