За период от 3 години - от средата на 2018 г. досега - проектът АЕЦ "Белене" е глътнал още 10 млн. лв. публични пари на фона на похарчените преди това близо 3 млрд лв.

Данните изнесе служебният министър на енергетиката Андрей Живков в парламентарния контрол днес, като за първи път от въпросната 2018 г. се изнася публична информация за харчовете. Въпросът към министъра бе зададен от депутата от "Демократична България" Мартин Димитров, който припомни, че в различни периоди за бившите управляващи от ГЕРБ т.нар. "втора атомна" първо беше "гьол", после - "структуроопределящ проект", по чиято реализация отново се предприеха действия след спирането му от първия кабинет на ГЕРБ. (и в двата случая твърденията по адрес на "Белене" бяха на бившия премиер Бойко Борисов - б.р.). 

Димитров припомни, че въпреки че в годините се говори за някакви частни инвеститори в спорния проект, "цялата сметка досега я плащаме ние, данъкоплатците". 

"Знаем кой плаща, въпросът е колко", попита Димитров и допълни, че иска разбивка на похарченото. 

И я получи. Живков обяви, че общата стойност на текущите разходи за АЕЦ "Белене" е 10 028 000 лв. Общо над 4 млн. лв. от тях са за амортизация.

Разбивката:

  • за материали, работно облекло, горива, ток - 204 000 лв.  
  • за външни услуги - 3 126 000 лв., като от тях за охрана са 2 792 000 лв, за застраховки - 282 000 лв., други услуги - 52 000 лв. 
  • амортизация - 4 598 000 лв.
  • за персонал (на проектната компания) - 1 591 000 лв., като тук влизат разходите за фонд работна заплата и социални и други осигуровки на наетите лица.
  • местни данъки и такси - 499 000 лв. 
  • Други - 10 000 - командировки и обучения

Постоянните разходи за съхранение и поддръжка на оборудването за "Белене" е 960 000 лв., разплатени от НЕК.

Очакват се обаче и още харчове - за оборудване, което към момента се намира в два завода в Русия и до момента страната не е плащала за него, обяви министър Живков. Не можа обаче да посочи какъв би бил размерът.

Той не успя да посочи и какъв е броят на хората, назначени в проектната компания за втората атомна централа.