На фона на сагата с това - канадски гражданин ли е бил Кирил Петков към момента на встъпването си в длъжност като служебен министър на икономиката, от "Има такъв народ" внесоха проект за изменение на конституцията, с който изискването за българско гражданство за заемането на депутатски пост да отпадне. 

От формацията на Станислав (Слави) Трифонов предлагат изменение в чл. 65, ал. 1 от основния закон, който гласи:

"За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода."

Конкретното предложение е да отпадне текстът за българското гражданство. Подписите си под предложението са положили 61 народни представители на партията, която има 65 такива.

В мотивите си от ИТН посочват, че така разписаното сега правило ограничава правата на гражданите. Допълват, че подобно конституционно изискване няма за кандидатите за евродепутати, за кметовете и общинските съветници

"В повечето държави-членки на Европейския съюз липсва ограничение на пасивното избирателно право на основание притежаване на друго гражданство", изтъкват депутатите от ИТН.

Според чл. 154 от основния закон "правото на инициатива за изменение и допълнение на конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители (60 души) и на президента. Предложението се разглежда от Народното събрание не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му".

Любопитното в случая е, че именно от формацията на Трифонов тръгна "разобличаването" на канадското гражданство на Кирил Петков. "Ето, нека сега да е ясно, че позицията ни по отношение на канадското му гражданство не е лична, а е свързана със законовите изисквания" - коментираха пред Клуб Z депутати от ИТН.

Предложение за ремонт и на чл. 110 от конституцията обаче няма. То касае изискванията за заемането на министерски пост.

"Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители", гласи текстът.

И юристите в парламента вече спорят - реферира ли изменението на ИТН към изискването и за министрите (т.е. към чл. 110). Защото в чл. 110 е изрично записано, че министрите трябва да са само български граждани и така това изискване ще остане, заедно с това да са навършили 21 години, което препраща към чл. 65, смятат някои.

Според други юристи обаче изменението на ИТН препраща и към този текст и съответно - ще отпадне изискването и за министрите да са единствено български граждани и "само" означава, че те трябва да имат БГ паспорт, но не и единствено такъв.

Промените се приемат с мнозинство три четвърти от всички депутати на три гласувания в различни дни. Ако предложението получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, предложението се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане предложението се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.