Агенцията за социално подпомагане (АСП) е причина хиляди родители на първокласници и осмокласници в последните дни да се редят по опашки в училищата, в които са записани.

Агенцията иска родителите да представят бележки, че децата им наистина ще учат в първи или в осми клас, за да им отпусне еднократна помощ от 300 лв., която още правителството на Бойко Борисов щедро даде без оглед дохода на семейството. 

Абсурдното в случая е, че данните кое дете къде е записано са налични в информационна система на Министерството на образованието и науката. Съответно Агенцията за социално подпомагане следва да извърши тази проверка служебно, следвайки отдавна въведения в администрацията принцип, че ако тя разполага с дадена информация, не би следвало да я иска повторно от гражданите. За целта Държавната агенция “Електронно управление” стопанисва и система за междуинституционален автоматичен достъп до регистрите на различните държавни структури, по която се правят близо 7 милиона служебни справки месечно. 

Агенцията за социално подпомагане е въвела и възможност искането за 300 лева помощ да се подава онлайн, но към него трябва да се прикачи снимка на хартиената бележка, която родителите трябва да отидат и получат на място. Нищо, че уж трябва да сме модерна държава и чиновниците трябва да пестят времето на данъкоплатците, а и излишното им разхождане по институции във време, когато четвъртата вълна от COVID е във вихъра си. 

Клуб Z попита официално пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане защо не могат да проверяват записаните първокласници и осмокласници по електронен път. Ето какво ни отговориха:

"По силата на сключено споразумение за сътрудничество МОН предоставя на АСП информация за децата, записани в държавно или общинско училище, детска ясла или градина.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, училищата и детските градини в рамките на учебната година МОН предоставя ежемесечно по служебен ред на АСП информация за записаните деца в групите за предучилищно образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование. За новата учебна година данните се предоставят в срок до 31 октомври. Този срок е съобразен с получаването и обобщаването на информацията от всички училища в страната след стартиране на учебната година.

Подаването на служебни бележки на хартия преди октомври е изцяло в интерес на родителите на деца, записани в първи и осми клас. Това дава възможност техните заявления да се обработят от служителите на АСП веднага и помощта да бъде изплатена по-бързо - преди получаването на информация по електронен път от МОН през октомври."

За съжаление обаче срокът за подаване на документи за еднократната помощ е 15 октомври т.г. и съответно има голяма вероятност дотогава да няма автоматичен обмен на информация. Но АСП засега не предлага на родителите, на които тези пари не са жизнено нужно бързо, да подадат заявления след срока, но да не се разхождат за хартиени бележки. 

Помощта за първокласници и осмокласници се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.